Aktuality

Hlína Fest

Město Lanškroun vás srdečně zve na zahájení Výtvarného sympozia Hlína Festu.


Tisková zpráva z nákupu elektřiny na burze

Samosprávy Orlicka a Lanškrounska snížily opakovanými nákupy na burze cenu silové elektřiny proti roku 2012 už o třetinu...


Zpráva MAS Lanškrounsko


Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

Převzaté údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem, které se nacházejí na území naší obce...

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových


Výzva k podávání nabídek

Místní akční skupina Lanškrounsko vyhlašuje výzvu k podávání nabídek na zajištění propagační akce a vydání informační tiskoviny o činnosti MAS Lanškroun. Výzvu a ostatní dokumenty k této výzvě najdete na: www.maslanskrounsko.cz


Daň z nemovitých věcí

Tisková zpráva k podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2014.


Hasičský ples 2014

SDH Lubník Vás zve na Hasičský ples, který se bude konat 31. ledna 2014 na místním sále.


Pohlednice obce