Autobusová doprava od 01.08.2022

Od 1. srpna 2022 dojde v Pardubickém kraji ke stabilizaci autobusové dopravy, a to tím, že bude trvale zrušeno 40 spojů v pracovních dnech a 10 spojů o víkendu. Pro naši obec to bude znamenat zrušení těchto spojů:

- 05:17 z Lubníka (ve směru na Lanškroun), 05:27 Lanškroun,

- 19:32 z Lubníka (ve směru na Lanškroun), 19:42 Lanškroun,

- 05:45 z Lubníka (ve směru na Tatenice), 05:52 Tatenice (škola)

- 14:45 z Lubníka (ve směru na Tatenice), 14:52 Tatenice (škola)

K možné další úpravě dojde v měsíci září. Pro více informací doplňujeme dopis od Pardubického kraje:

Vážení představitelé měst a obcí Pardubického kraje,

obracím se na Vás s informací k jízdním řádům veřejné linkové osobní dopravy, kterou objednává Pardubický kraj. Jak jistě víte, i nadále přetrvává nedostatek řidičů u dopravce BusLine Pardubicko s.r.o. Tento stav vede k nezajištění některých spojů. Tímto výpadkem spojů jsou především dotčeny okresy Ústí nad Orlicí a Svitavy. Každý den na webových stránkách Pardubického kraje i společnosti OREDO s.r.o., jsou zveřejňovány spoje, které pro následující dny nebudou zajištěny. Protože se tyto spoje pro každý den z části mění, nemají cestující jistotu dopravního spojení. Proto jsme se rozhodli tento nevyhovují stav napravit a to takovým způsobem, který povede ke stabilizaci dopravy od 1.8.2022. Tedy jinak řečeno, od 1.8.2022 každý spoj uvedený v jízdním řádu bude zajištěn. Abychom tuto stabilizaci zajistili, museli jsme přistoupit k omezení některých spojů. Jedná se o zrušení 40 spojů v pracovních dnech a 10 spojů o víkendech. Přílohou Vám zasílám tabulku, která obsahuje přehled zrušených spojů na měsíc srpen a současně přílohou zasílám upravené jízdní řády s platností od 1.8.2022. Jízdní řády budou vylepeny na zastávkách a budou k dispozici na webových aplikacích, které vyhledávají dopravní spojení.

Dále Vás předběžně informuji, že ze stejných důvodů může dojít k úpravám jízdních řádů i od měsíce září. Zaměříme se především na zajištění dopravy z/do školských zařízení a samozřejmě i na to, aby případný počet rušených spojů byl co nejmenší.

Děkuji za pochopení

Ing. Leoš Beran

odbor dopravy a silničního hospodářství

vedoucí oddělení dopravní obslužnosti

Krajský úřad Pardubického kraje

Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

28. července 2022