Autobusové spoje (aktualizováno 13.09.2019)

Vzhledem k pokračující modernizaci silnice č. II/368 – Krasíkov – budou stále jezdit v období od 1.9.2019 do 22.9.2019 všechny původní spoje autobusové dopravy s předpokládaným zpožděním příjezdu k autobusové zastávce asi o 30 minut.

Od 16. září měly být puštěny přes stavbu preferenční spoje, avšak dle sdělení pana Beránka, stavbyvedoucí EUROVIA CS, a. s., nebyla firma schopna zhoršenými klimatickými podmínkami provést pokládku zhutněných asfaltových vrstev tak, aby zajistili průjezd autobusů od 16.09. Termín se posouvá na 23.09.

13. září 2019