Doplnění vyjádření k uzavírce sil. II/368 Krasíkov - průtah od 23.09. do 10.11.2019

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství doplnil vyjádření k uzavírce sil. II/368 Krasíkov - průtah, které je platné od 23.09.2019 do 10.11.2019.

Uzavírka ovlivní linku 700870 Lanškroun - Tatenice - Třebařov - Moravská Třebová. Mimo spoje č. 16, 4 a 18 směrem od Moravské Třebové a č. 3, 5, 7 a 13 směrem od Lanškrouna pojedou veškeré linky po objízdné trase.

Spoji č. 4, který zastavuje u obecního úřadu v 6:10 hod. a spoji č. 18, který na zastávce zastavuje v 13:21 hod. bude umožněn průjezd skrze stavbu, zpoždění by tudíž mělo být minimální.

Více informací v příloze. Jízdní řád linky 7002870 lze vyhledat na webové stránce portal.idos.cz, čísla spojů jsou uvedeny v záhlaví tabulky.