Mobilní sběr nebezpečného odpadu

Ve čtvrtek 03.06.2021 proběhne v naší obci mobilní sběr odpadu. Nebezpečný odpad můžete bezplatně odevzdat na stanovištích u dolní zastávky pod čp. 5, před bytovkou čp. 2 a u horní zastávky v časech dle plakátu.

Prosíme, abyste pro případný sběr elektroodpadu využívali měsíční sběr u čp. 5 (poslední středy v měsíci v čase od 16 do 18 hodin).