Mobilní sběr odpadu

Obecní úřad Lubník pro Vás připravil ve spolupráci s firmou EKOLA České Libchavy s.r.o., mobilní sběr odpadu, který proběhne v pátek 30.10.2020 a bude proveden zastávkovým způsobem, při kterém dvě sběrná vozidla zastaví v určený čas na několika stanovištích v obci, kde budete moci odpady obsluhám vozidel odevzdat. Odpady odložené na stanoviště před příjezdem sběrných vozidel nebudou odvezeny!!

Přehled stanovišť:

- u dolní zastávky pod čp. 5 (15:45 - 15:55 hod.),

- před bytovým domem čp. 2 (15:55 - 16:05 hod.),

- u horní zastávky (16:05 - 16:15 hod.).

Přehled přebíraných odpadů: baterie všeho druhu, oleje, plechovky od barev, rtuťové zářivky a výbojky, zbytky ředitel, čistící hadry, rtuťové teploměry, pesticidy, fotochemikálie, léky, nádoby se zbytky škodlivin apod. Dále vyřazené televizory, lednice a osobní pneumatiky bez disků.

Všechny odpady lze odevzdat bezplatně.

29. října 2020