Svozový plán na rok 2020

Svozový plán obce Lubník na rok 2020 byl vytištěn a přiložen k prosincovému zpravodaji. Pro ty, kteří ho nezaregistrovali, přikládáme svozový plán v příloze. Svozovým dnem na směsný odpad zůstává středa, první vývoz proběhne 01.01.2020.

Dále připomínáme, že sazba za poplatek komunálního odpadu je 450 Kč a je splatná jednorázově, a to do 31.03.2020. Poplatek lze hradit hotově na pokladně obecního úřadu do 30.03. nebo bankovním převodem na účet 1322795349/0800. Jako variabilní symbol je nutné uvést číslo popisné a do poznámky vepsat jména osob, za které je poplatek hrazen.

27. prosince 2019

Přílohy:
 20191227170827.pdf (81,7 KB)