Zákaz nakládání s povrchovými vodami

Městský úřad Lanškroun, jako věcně příslušný vodoprávní úřad, vydal opatření obecné povahy, kterým ZAKAZUJE nakládání s povrchovými vodami (z potoku, nádrží, rybníků, koupališť, apod.), a to do ODVOLÁNÍ.

Za nakládání s povrchovými vodami se považuje odběr povrchových vod pomocí technického zařízení (např. čerpadla) - toto je podmíněno povolením vydaným vodoprávním úřadem.

Vydané opatření obecné povahy je reakcí na výrazně nízké průtoky povrchových vod ve vodních tocích, které se vlivem pokračujících vysokých teplot nemají zlepšovat. V případě zhoršení situace s vodami bude úřad nucen přistoupit k dalšímu omezování odebírání povrchových i podzemních vod.

Bližší informace naleznete na úřední desce obce.

29. července 2019