Zápisy do MŠ pro školní rok 2020/2021 - aktualizováno 28.04.2020

Zápisy do mateřských škol se v první polovině května budou konat bez přítomnosti dětí. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády opatření k organizaci zápisů pro předškolní vzdělávání pro školní rok 2020/2021 http://www.msmt.cz/opatreni-k-zapisum-do-ms-pro-skolni-rok-2020-2021.

Kdy budou probíhat zápisy?

Zápisy proběhnout v termínu od 2. května do 16. května 2020. Konkrétní termín zápisu a podmínky zápisu stanoví ředitel školy. Vzhledem k mimořádným opatřením vlády budou mateřské školy organizovat zápisy bez přítomnosti rodičů a dětí.

Jak mám odevzdat přihlášku?

Pokud je to možné, měly by mateřské školy upřednostnit podání přihlášky datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem či poštou. V případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy.

Jak je to s potvrzením od lékaře?

Podmínkou přijetí do MŠ je povinnost podrobit se pravidelným očkováním. V současné situaci MŠMT doporučuje nenavštěvovat osobního praktického lékaře, ale doložit tuto povinnost prohlášením zákonného zástupce, že je dítě řádně očkované a doložit kopii očkovacího průkazu.

Pro koho je předškolní vzdělávání povinné? Předškolní vzdělávání je povinné od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte. Od 1. září 2020 mají tedy povinnost předškolního vzdělávání děti narozené v období od 1. září 2014 do 31. srpna 2015 a děti starší, kterým byl povolen odklad školní docházky. Zákonný zástupce dítěte je povinen takové dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání přihlásit, a to obvykle ve spádové mateřské škole zřízené obcí, ve které má dítě trvalý pobyt. Zákonný zástupce dítěte však může zvolit jinou mateřskou školu nebo jiný způsob vzdělávání.

Více informací zde:

MŠ Sázava - http://www.mssazava.cz/index.php/79-aktuality/98-zapis-do-ms

MŠ Tatenice - https://zs.tatenice.cz/dokumenty_vyber.php?zaznam=947

MŠ Žichlínek - http://www.zsamszichlinek.cz/kalendar-akci/?id=382

MŠ Na Výsluní - http://www.msnavyslunila.cz/zapis-deti-do-materske-skoly-2020/2021

MŠ Vančurova - http://www.msvancurova.cz/pdf/2020_zapis.pdf

MŠ Wolkerova - http://mswolkerova.www2.bfp.cz/aktuality_ms/oznameni-o-konani-zapisu-do-ms-a-jeho-organizaci

MŠ Žižkova - http://www.mszizkova.cz/aktuality/zapis-k-predskolnimu-vzdelavani-pro-skolni-rok-20202021