Obec Lubník

Obec Lubník

Obec Lubník se zachovalou strukturou lánové vsi leží v Lanškrounské kotlině, vzdálená 5 km jihovýchodně od Lanškrouna. Území obce se rozkládá v nadmořské výšce 365 – 395 m n.m. a náleží do povodí Moravské Sázavy. Obcí protéká Lubnický potok, který ústí do Moravské Sázavy nad Krasíkovem. Severozápadní hranici katastru obce tvoří koryto Hraničního potoka. Obcí probíhá silnice 2. třídy č. 315 ve směru z Lanškrouna do Zábřehu na Moravě.

Aktuality

Návrh rozpočtu na rok 2019

Dne 12. prosince 2018 byl na úřední desce zveřejněn návrh rozpočtu obce Lubník na rok 2019. Rozpočet bude projednávám na jednání zastupitelstva obce dne 27. prosince 2018. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě 15 dnů od jeho zveřejnění nebo ústně při jeho schvalování zastupitelstvem obce.

  • Návrh rozpočtu členěný dle rozpočtové skladby zde
  • Návrh rozpočtu - závazné ukazatele zde
  • Návrh rozpočtu na rok 2019 - sumář zde

13. prosince 2018

 

Vychází nový zpravodaj

Prosincový zpravodaj číslo XVII-4 vyšel. Můžete si zobrazit elektronickou verzi zpravodaje zde, případně počkat na tištěnou podobu, která vyjde do vánoc. Součástí tištěné verze bude i svozový plán na rok 2019.

13. prosince 2018

 

Začalo kácení obecních stromů

V první polovině prosince provede arborista Ing. Kriegler údržbu vybraných stromů na pozemcích obce Lubník – v blízkosti hřbitova bude proveden ořez čtyř dubů a jeden bude skácen, v prostoru zahrady za obecním úřadem bude proveden ořez bříz a dvě budou skáceny, v parku bude proveden ořez dvou lip a dvou dubů a u kostela v blízkosti sousoší bude skácena proschlá lípa. Dále byla podána žádost na AOPK, pracoviště Pardubice o zpracování bezplatného dendrologického posudku k významným dřevinám rostoucím na pozemcích v majetku obce Lubník. Konkrétně se jedná o lípu u Totušků, topol u paní Chládkové a dub u kostela, jejichž údržba proběhne v roce 2019 a nabízí se možnost využití dotačních prostředků.

Více fotografií zde.

12. prosince 2018

 

Poslední zveřejněné dokumenty