Obec Lubník

Obec Lubník

Obec Lubník se zachovalou strukturou lánové vsi leží v Lanškrounské kotlině, vzdálená 5 km jihovýchodně od Lanškrouna. Území obce se rozkládá v nadmořské výšce 365 – 395 m n.m. a náleží do povodí Moravské Sázavy. Obcí protéká Lubnický potok, který ústí do Moravské Sázavy nad Krasíkovem. Severozápadní hranici katastru obce tvoří koryto Hraničního potoka. Obcí probíhá silnice 2. třídy č. 315 ve směru z Lanškrouna do Zábřehu na Moravě.

Aktuality

Lubník čte dětem pohádky v mateřském centru

Dovolte nám seznámit Vás s akcí, která bude realizována v mateřském centru a jmenuje se „Lubník čte dětem“ a koná se pod záštitou „Celé česko čte dětem“.

Pro toho, kdo slyší tento pojem poprvé, tak: Celé česko čte dětem je obecně prospěšná společnost, která realizuje osvětovou kampaň zaměřenou na podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže na propagaci literatury a budování pevných vazeb v rodině prostřednictvím společného čtení. Pravidelné předčítání knih dětem prostřednictvím společného čtení posiluje nejen zdravý emoční vývoj dítěte ale i napomáhá vytvářet kladný vztah dítěte ke knihám.

Líbilo se nám poslání tohoto projektu a řekli jsme si „Proč ne?“ „Proč ne zrovna tady v Lubníku?“ Projekt Lubník čte dětem je programem určený hlavně pro dětské čtenáře. Na pravidelných měsíčních setkání v mateřském centru bude dětem přečtena pohádka a doplněna doprovodným programem formou her, kvízů, zpívání, apod. Čtenářem bude každý měsíc někdo jiný z řad místních seniorů, rodičů a dětí, kteří už umí číst. Čtenářů na každém setkání může být i více než jeden. Na posledním setkání v březnu se rozloučíme divadelním představení. Cílem našeho projektu je posilovat sdílený čas a prostor mezi generacemi, dát možnost dětem poznat a využívat místní knihovnu nebo případně nabídnout rodinám strávit příjemný čas se svými dětmi.

Projekt „Lubník čte dětem“ bude také občanům představen při slavnostním otevření mateřského centra v úterý 16. října od 16 hodin.

Pro další informace o projektu Celé česko čte dětem klikněte zde...

Drakiáda 2. ročník

TJ Sokol Lubník Vás všechny srdečně zve na 2. ročník drakiády. Pokud si děti přinesou draky vlastní výroby, dostanou zvláštní odměnu. Pořadatelé se těší na příjemně strávené odpoledne. Děti se mohou těšit na podomácku připravené občerstvení.

1. října 2018

Přílohy:

 drakiada_2018.png (88,5 KB)

Power-jóga Lubník

TJ Sokol Lubník Vás všechny zve na pravidelné cvičení jógy, které se bude konat každý čtvrtek v dětském centru. Začínáme 18.10.2019 od 16:30.

27. září 2018

 

Poslední zveřejněné dokumenty