Obec Lubník

Obec Lubník

Obec Lubník se zachovalou strukturou lánové vsi leží v Lanškrounské kotlině, vzdálená 5 km jihovýchodně od Lanškrouna. Území obce se rozkládá v nadmořské výšce 365 – 395 m n.m. a náleží do povodí Moravské Sázavy. Obcí protéká Lubnický potok, který ústí do Moravské Sázavy nad Krasíkovem. Severozápadní hranici katastru obce tvoří koryto Hraničního potoka. Obcí probíhá silnice 2. třídy č. 315 ve směru z Lanškrouna do Zábřehu na Moravě.

Aktuality

Změna termínu "Lubník čte dětem"

Další setkání v rámci akce Lubník čte dětem proběhne v novém termínu, a to v úterý 29. ledna 2019 od 16:30 hod.

13. ledna 2019

 

Uzavření knihovny

Z důvodu částečné rekonstrukce bude obecní knihovna až do konce ledna 2019 uzavřena. Děkujeme za pochopení.

4. ledna 2019

 

19. ročník Tříkrálové sbírky

Tříkrálová sbírka organizovaná Charitou České republiky proběhne v Lubníku v sobotu 5. ledna 2019. Od 13 hodin se budou po obci pohybovat dvě skupiny koledníků. Poznáte je tak, že budou vybaveni zapečetěnou kasičkou s logem Charity.

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí. V případě, že koledníky nezastihnete, tak můžete přispět částkou na sbírkový účet nebo prostřednictvím dárcovské SMS. Více informací na stránkách www.trikralovasbirka.cz

4. ledna 2019

 

Poslední zveřejněné dokumenty