Obec Lubník

Obec Lubník

Obec Lubník se zachovalou strukturou lánové vsi leží v Lanškrounské kotlině, vzdálená 5 km jihovýchodně od Lanškrouna. Území obce se rozkládá v nadmořské výšce 365 – 395 m n.m. a náleží do povodí Moravské Sázavy. Obcí protéká Lubnický potok, který ústí do Moravské Sázavy nad Krasíkovem. Severozápadní hranici katastru obce tvoří koryto Hraničního potoka. Obcí probíhá silnice 2. třídy č. 315 ve směru z Lanškrouna do Zábřehu na Moravě.

Aktuality

Změna úředních hodin

Dovolujeme si Vás informovat o změně úředních hodin Obecního úřadu v Lubníku s platností od pondělí 12.11.2018.

Úřední hodiny: Pondělí a středa 16:00 - 18:00

2. listopadu 2018

 

Nález klíčů

Oznamujeme, že na dolním konci Lubníka byl nalezen svazek klíčů, který je možné vyzvednout v úředních hodinách na OÚ Lubník.

2. listopadu 2018

 

Poslední zveřejněné dokumenty