Lubník čte dětem pohádky v mateřském centru

Dovolte nám seznámit Vás s akcí, která bude realizována v mateřském centru a jmenuje se „Lubník čte dětem“ a koná se pod záštitou „Celé česko čte dětem“.

Pro toho, kdo slyší tento pojem poprvé, tak: Celé česko čte dětem je obecně prospěšná společnost, která realizuje osvětovou kampaň zaměřenou na podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže na propagaci literatury a budování pevných vazeb v rodině prostřednictvím společného čtení. Pravidelné předčítání knih dětem prostřednictvím společného čtení posiluje nejen zdravý emoční vývoj dítěte ale i napomáhá vytvářet kladný vztah dítěte ke knihám.

Líbilo se nám poslání tohoto projektu a řekli jsme si „Proč ne?“ „Proč ne zrovna tady v Lubníku?“ Projekt Lubník čte dětem je programem určený hlavně pro dětské čtenáře. Na pravidelných měsíčních setkání v mateřském centru bude dětem přečtena pohádka a doplněna doprovodným programem formou her, kvízů, zpívání, apod. Čtenářem bude každý měsíc někdo jiný z řad místních seniorů, rodičů a dětí, kteří už umí číst. Čtenářů na každém setkání může být i více než jeden. Na posledním setkání v březnu se rozloučíme divadelním představení. Cílem našeho projektu je posilovat sdílený čas a prostor mezi generacemi, dát možnost dětem poznat a využívat místní knihovnu nebo případně nabídnout rodinám strávit příjemný čas se svými dětmi.

Projekt „Lubník čte dětem“ bude také občanům představen při slavnostním otevření mateřského centra v úterý 16. října od 16 hodin.

Pro další informace o projektu Celé česko čte dětem klikněte zde...