Obec Lubník

Obec Lubník

Aktuality

Plánované letecké ošetření zemědělských ploch

Společnost BIOCONT LABORATORY bude provádět leteckou aplikaci biologickým prostředkem TrichoLet, jehož účinnou složkou je drobná parazitická chalcidka Trichogramma evanescens. Tento prostředek bude použit pro ochranu kukuřice před zavíječem kukuřičným.

Aplikovaný prostředek má povolení pro leteckou aplikaci a není nebezpečný pro člověka ani není toxický pro včely, zvěř, vodní organismy a další necílové organismy.

Proto není nutno provádět žádná opatření. Přesto bychom Vás rádi požádali o informování veřejnosti o plánované aplikaci, abychom předešli případným nejasnostem a zbytečným nedorozuměním.

Ošetření proběhne ve dvou aplikacích. Termín první aplikace plánujeme předběžně na období 26. - 29. června, v závislosti na vývoji škůdce a povětrnostních podmínkách. Druhá aplikace bude provedena 7 až 10 dnů po první aplikaci.

Věříme, že drobné nepohodlí způsobené leteckou aplikací bude vyváženo benefity biologické ochrany, která je bezpečná a netoxická, čímž se vyhneme použití výrazně rizikovějšího chemického pesticidu.

Ošetřovatel porostu:

BIOCONT LABORATORY, spol. s r. o.

Mayerova 784, 664 42 Modřice

Pro další informace nás kontaktujte na tel. čísle +420 603 155 208 nebo emailové adrese bagar@biocont.cz.

Se srdečným pozdravem

Ing. Martin Bagar, Ph.D.

27. června 2022

 

BusLine si musí rozmyslet, zda je schopen zajistit všechny oblasti v kraji

(20.6.2022)

Hejtman Martin Netolický svolal na pondělní dopoledne jednání se společností BusLine. Jednalo se o další z celé řady schůzek po neděli 12. června, kdy společnost nastoupila do čtyř z osmi oblastí pro zajišťování autobusové dopravy v regionu. Vzhledem k tomu, že přetrvává situace, kdy nejsou odbavené spoje v rozsahu přesahující 100 spojů denně, řeší kraj intenzivně také výpomoc dalších dopravců či řidičů Správy a údržby silnic Pardubického kraje.

„Vzhledem k tomu, že problém společnosti BusLine přetrvává, nesedíme s rukama založenýma v klíně a každý den s panem náměstkem Kortyšem komunikujeme s dalšími dopravci, velkými zaměstnavateli v regionu, ale i naší Správou a údržbou silnic Pardubického kraje ohledně možné personální výpomoci až formou sedmi řidičů, se kterými se nyní jedná. Tyto aktivity jsou primárním úkolem společnosti BusLine, která s námi podepsala smlouvu a ke všem jejím podmínkám se zavázala. Smlouva neodjetím spojů porušována jednoznačně je, sankce budeme samozřejmě uplatňovat v plném rozsahu, ale situaci to nyní nevyřeší. Proto jsme také nařídili pozastavení výběru jízdného ve spojích, které jsou odjeté,“ řekl hejtman Martin Netolický, který zároveň definoval směrem k dopravci jasné zadání. „Do 31. července chceme jednoznačnou písemnou záruku a rozpis směn na září, protože se nesmí stát, že začátek nového školního roku budou provázet jakékoliv komplikace. Půjdeme až do detailu jednotlivých spojů na území našeho kraje. Zároveň jsme firmě doporučili, aby na začátek školního roku připravila směrem k žákům kampaň jako omluvu za stávající situaci. Dovedu si opět představit, že bude ve formě krátkodobého odpuštění jízdného,“ uvedl Martin Netolický s tím, že BusLine si má také promyslet, zda z dlouhodobého hlediska je schopen zajistit autobusovou dopravu v kraji ve všech čtyřech vysoutěžených oblastech.

Kraj podle náměstka hejtmana Michala Kortyše řeší, jakým způsobem cestující včas informovat, avšak technologicky a časově je to téměř nemožné. „Plánované změny jízdních řádů schvaluje dopravní úřad a předkládá je na celostátní registr jízdních řádů ke zveřejnění ve schválených termínech čtyřikrát ročně. Stejně tak se do tohoto registru předkládají výlukové jízdní řády, které nahrazují řádné jízdní řády. Výlukové jízdní řády se schvalují na základě uzavírkové činnosti. V rámci probíhajících mimořádností se jízdní řády nepřeschvalují, což znamená, že se neodjeté spoje nemohou promítnout do oblíbeného vyhledavače IDOS. Snažili jsme se, aby na tomto vyhledavači byla zveřejněna zpráva, že pro přesnější informace mají cestující navštívit webový portál Pardubického kraje a společnosti OREDO. Ani toto bohužel není možné. Nemáme tak nyní reálnou možnost informovat všechny cestující, ale i nadále budeme na možnostech pracovat. Na našem webu a webu OREDO jsou spoje, které nevyjedou následující den zveřejňovány každý den mezi pátou a sedmou hodinou večerní,“ sdělil Michal Kortyš. Který také připomněl, že aktuální informace je možné nalézt v aplikaci pro mobilní telefony s názvem IDS IREDO, která je zdarma ke stažení do chytrých mobilních telefonů.

Zdroj: https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/116816/busline-si-musi-rozmyslet-zda-je-schopen-zajistit-vsechny-oblasti-v-kraji

20. června 2022

 

Pouťové slavnosti 1. - 3. července 2022

Obec Lubník Vás zve na pouťové slavnosti.

Program:

PÁTEK 01.07.2022

21:30 letní kino ZÁTOPEK

SOBOTA 02.07.2022

17:00 - 18:00 SKOTAČENÍ S VERČOU - hudebně taneční program program pro děti a rodiče

20:00 - 23:00 country kapela KARANTÉNA

NEDĚLE 03.07.2022

10:00 mše svatá v kostele sv. Petra a Pavla

14:30 pouťový fotbálek Lubník proti Cotkytli

13. června 2022

Přílohy:

  fair.png (405,0 KB)

Poslední zveřejněné dokumenty