Obec Lubník

Obec Lubník

Aktuality

Informační leták pro zákazníky dodavatelů energií, kteří ukončili svoji činnost

Energetický regulační úřad (ERÚ) se ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR (SMO ČR) a Sdružením místních samospráv ČR (SMS ČR) zaměřuje na nekontaktní spotřebitele, především seniory, kteří se – nikoliv svou vinou – po říjnovém pádu několika dodavatelů energie, například ze skupiny BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., ocitli v dočasné – šestiměsíční – záchranné síti dodavatelů poslední instance.

Skončil Váš dodavatel energie - často kladené otázky: https://www.eru.cz/cs/-/casto-kladene-otazky-e2-80-93-skoncil-vas-dodavatel-energie-

Zdroj: https://www.smocr.cz/cs/novinky/a/eru-a-svazy-samosprav-zameruji-pomoc-na-seniory

Upozornění drobným chovatelům drůbeže na nebezpeční šíření Ptačí chřipky

Státní veterinární správa (SVS) v souvislosti s nárůstem případů ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky H5N1 v České republice i jinde v Evropě vyhlašuje mimořádná veterinární opatření s celostátní platností.

Všem chovatelům drůběže s výjimkou běžčů a holubů se zakazuje chovat drůběž pod širým nebem a nařižuje umístit chovné ptáky do budov hospodářství. Drobní chovatelé, u kterých není z objektivních důvodů možné chovanou drůbež trvale umístit a držet uvnitř budov v hospodářství, mohou využít výjimku. Mohou drůbež ponechat po dobu nezbytně nutnou venku, ale musí omezit venkovní prostory chovu, do nichž má drůbež přístup. Současně v co nejvyšší možné míře minimalizovat kontakt chované drůbeže s volně žijícími ptáky, například nepouštět chovanou vodní drůbež na volné vodní plochy, kde může docházet k jejím kontaktům s divokými kachnami či labutěmi. Nezbytné je rovněž zabránit kontaktu chované drůbeže s jinou drůbeží např. v sousedním chovu.

Všichni chovatelé drůbeže (včetně chovatelů holubů a běžců) musí podávat vodu a krmivo chovaným ptákům uvnitř hospodářské budovy případně pod přístřeškem, který zabrání jeho kontaminaci výkaly volně žijících ptáků. Stejně tak platí povinnost chránit skladované krmivo, stelivo a vodu před kontaminací trusem volně žijících ptáků. Chovatelé registrovaní v ústřední evidenci hospodářských zvířat na jejichž hospodářstvích není drůbež či ptáky možno umístit do budov musí o této skutečnosti neprodleně informovat místně příslušnou krajskou veterinární správu. Tato povinnost naopak neplatí pro neevidované chovy.

Za nedodržení mimořádného opatření hrozí 2 mil. pokuta pro podnikající a právnické osoby, u fyzických osob je pokuta do 100 tisíc korun.

Zdroj: https://www.svscr.cz/ a https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3404434-veterinari-zakazali-kvuli-ptaci-chripce-chov-drubeze-pod-sirym-nebem

Foto: SVCCR

26. listopadu 2021

 

Očkování bez předchozí rezervace termínu v Pardubickém kraji

V tabulce pod článkem uvádíme termíny očkování v Pardubickém kraji bez předchozí rezervace v období listopad - prosinec 2021.

Nadále zůstává možnost se registrovat prostřenictvím systému https://registrace.mzcr.cz/ nebo se přímo dohodnout s praktickým lékařem. V tomto případě se přes Centrální registrační systém žadatel neregistruje.

Otevřena se také možnost registrace k posilovací dávce očkování. Posilovací dávka se podává jako třetí dávky po očkování dokončeném vakcínami Comirnaty, Spikevax a Vaxzevria a jako druhá dávka po aplikaci látky Jansen. Vyuýžít této možnosti je možné 6 měsíců od dokončeného očkování. Osoby, které dovršily 60 let či jim hrozí vysoké riziko nákazy nebo závažný průběh (chroničtí pacienti), mohou využít posilovací dávku již po 5 měsících.

Zdroj: FB Mikroregion Severo-Lanškrounsko, covid.gov.cz, https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/

Poslední zveřejněné dokumenty