Obec Lubník

Obec Lubník

Aktuality

Dokončení akce: Chodník k Horní zastávce v Lubníku

Těstě před začátkem zimy se podařilo dokončit dlouho očekávanou realizaci akce chodníku k horní zastávce. Poslední metry dlažby se pokládaly takřka jeden den před sněhovou nadílkou, a tak na terénní úpravy a osetí travním semenem došla až na jaře. Firma Ovocné a okrasné školky Michálek, Lanškroun provedla ručně zarovnání terénu a místa osela travním semenem. Dále byly provedeny drobné úpravy, které se týkaly dotčených pozemků, nebo staveb.

Díky tomuto projektu došlo k významnému zvýšení bezpečnosti v daném úseku. Náklady na celou akci činily celkem 2 241 286,34 Kč. Na finanční zajištění celé akce jsme požádali o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu – spolufinancováno Evropskou Unií - prostřednictvím MAS Lanškrounsko z. s. Byla nám poskytnuta dotace v celkové výši 1 837 657,14 Kč.

Jednalo se o poslední úsek v obci, kde chodník chyběl, nyní se již můžeme projít bezpečně z jednoho konce obce na druhý. Děkujeme i majitelům okolních dotčených pozemků za vstřícnost a trpělivost. Jak se celá akce vydařila si můžete prohlédnout z přiložených fotografií, nebo v rámci vycházky.

Brožura Pardubického kraje „Jak si poradit v životních situacích“

Vážení spoluobčané, Pardubický kraj vydal 2. vydání brožury, která nabízí přehled různých životních situací z oblasti sociální a z oblasti zdravotnictví a k tomu přehledné a ucelené informace, jak si v takové situaci počínat, na co máte nárok a kam se můžete obrátit. Zpracovaná témata jsou svým záběrem velmi široká od narození dítěte, přes duševní onemocnění, sebepoškozování, invaliditu až po péči o umírajícího. Navíc zde naleznete přehled sociálních dávek a příspěvků a v neposlední řadě důležité kontakty.

Brožuru naleznete v příloze tohoto příspěvku.

Pochod na Gangster

TJ SOKOL LUBNÍK VÁS ZVE NA POCHOD NA GANSBERG.

Odchod v neděli 19.5.2024 v 9.30 od hospody (9.40 od hřbitova).

Pro kočárky je zajištěna hasičská dodávka🚒 od mlýna na Gansberg.

Každý účastník dostane párek na opékání. 🍖 Cesta zpět do Lubníku zajištěna autobusem cca na 17 hod.

14. května 2024

 

Poslední zveřejněné dokumenty