Obec Lubník

Obec Lubník

Aktuality

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Společnost ČEZ Distribuce oznamuje, že v obci Lubník dojde dne 22.08.2019 (07:30 - 16:00) k plánovanému přerušení dodávky elektřiny. V tento den bude uzavřen i obchod se smíšeným zbožím.

Výpadek se bude týkat těchto čísel popisných a parcelních čísel: 242/1 , 320/1 , 1 , 10 , 100 , 101 , 102 , 103 , 105 , 108 , 11 , 112 , 115 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 178 , 18 , 19 , 2 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 26 , 27 , 28 , 29 , 3 , 30 , 31 , 33 , 34 , 36 , 37 , 38 , 39 , 4 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 6 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 7 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 8 , 81 , 82 , 83 , 84 , 85 , 86 , 87 , 88 , 89 , 9 , 91 , 92 , 93 , 94 , 95 , 96 , 97 , 98 , 99 , parc.č. 2121 , parc.č. 222/2 , parc.č. 299/1 , parc.č. 301/11 , parc.č. 301/9 , parc.č. 615/3 , parc.č. 664/4 , parc.č. 700/2 , parc.č. 700/3 , parc.č. 701/14 , parc.č. 702 , parc.č. 702/9 , parc.č. 706/2 , parc.č. 749/1 , parc.č. 749/5 , parc.č. 749/6 , parc.č. 749/8 , parc.č. 872/8.

Děkujeme za pochopení.

3. srpna 2019

 

Pozvánka na 130. výročí JSDH Lubník

JSDH Lubník Vás srdečně zve na oslavu 130. výročí založení jednotky.

Součástí oslav bude vysvěcení hasičského praporu za přítomnosti olomouckého katolického biskupa Mons. Josefa Nuzíka, den otevřených dveří v nově opravené hasičské zbrojnici, nástup jednotek a prohlídka historické i novodobé hasičské techniky. Pro děti bude připraven skákací hrad a kouzelnické vystoupení. K poslechu bude hrát dechová hudba.

Program:

12:00 - mše svatá s vysvěcením praporu

13:00 - slavnostní průvod

13:15 - nástup jednotek

13:30 - prohlídka historické i novodobé hasičské techniky

14:00 - 17:00 - Dechová hudba Lanškroun

14:00 - kouzelnické představení pro děti (na sále)

15:30 - ukázka zásahu hasičského záchranného sboru (před obecním úřadem)

16:00 - psovod

16:30 - ukázka hořícího oleje

od 17:00 - DJ Seman

Další program: malování na obličej, skákací hrad, den otevřených dveří v hasičské zbrojnici.

Zákaz nakládání s povrchovými vodami

Městský úřad Lanškroun, jako věcně příslušný vodoprávní úřad, vydal opatření obecné povahy, kterým ZAKAZUJE nakládání s povrchovými vodami (z potoku, nádrží, rybníků, koupališť, apod.), a to do ODVOLÁNÍ.

Za nakládání s povrchovými vodami se považuje odběr povrchových vod pomocí technického zařízení (např. čerpadla) - toto je podmíněno povolením vydaným vodoprávním úřadem.

Vydané opatření obecné povahy je reakcí na výrazně nízké průtoky povrchových vod ve vodních tocích, které se vlivem pokračujících vysokých teplot nemají zlepšovat. V případě zhoršení situace s vodami bude úřad nucen přistoupit k dalšímu omezování odebírání povrchových i podzemních vod.

Bližší informace naleznete na úřední desce obce.

29. července 2019

 

Poslední zveřejněné dokumenty