Obec Lubník

Obec Lubník

Aktuality

Pozvánka na hasičský ples

SDH Lubník Vás co nejsrdečněji zve na Hasičský ples, který se uskuteční v pátek 31.01.2020 od 20:00 hod. na místním sále. Večerem Vás bude provázet kapela N.O.A. Cena lístků v předprodeji 80 Kč, na místě 100 Kč.

20. ledna 2020

 

Výtěžek z Tříkrálové sbírky v roce 2020

Dobročinnou Tříkrálovou sbírku pořádá Charita ČR od roku 2001. Dvě koledující skupinky v Lubníku jste mohli potkat v prvním lednovém týdnu, jak putovaly dům od domu a přinášely lidem radostné poselství Vánoc o narození Jezulátka a prosily o dar na pomoc potřebným v nouzi. Koledníci vybírali finanční příspěvky do úředně zapečetěných kasiček s charitním logem a obdarovávali dárce drobnou pozorností.

Výtěžek ve výši 14.570 Kč se stal v roce 2020 opět rekordním.

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí v regionech, kde sbírka probíhá. Desetina výnosu sbírky je každoročně určena na rozvojovou pomoc v zahraničí.

www.trikralovasbirka.cz

Úprava cen vodného pro rok 2020

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. na svém zasedání dne 29. 11. 2019 posoudilo všechny závazné podmínky cenové regulace oboru, kde úplaty za vodné a stočné jsou zařazeny mezi komodity, jejichž ceny jsou tzv. „věcně usměrňované“. Dále pak zvážilo i sociální dopady zvýšení cen vodného a stočného a rozhodlo o úpravě cen pro rok 2020 tak, jak je uvedeno v příloze.

Oproti tarifu platném v roce 2019 dochází od 01.01.2020 k navýšení vodného a stočného celkem o 4,3 % (z toho vodné 4,2 %,stočné 4,4 %). Po změně sazby DPH z 15 % na 10 % k 1. 5. 2020, se cena sníží.

14. ledna 2020

Přílohy:

 cena_2020.pdf (654,5 KB)

Poslední zveřejněné dokumenty