Obec Lubník

Obec Lubník

Aktuality

POZOR DŮLEŽITÉ! - AKTUÁLNÍ INFORMACE KE ZDRAVOTNÍ PÉČI A PROVOZU NEMOCNIC V PARDUBICKÉM KRAJI

Vzhledem k turbulentnímu vývoji situace ve zdravotnictví dojde od 1.12.2023 k omezení péče ve všech nemocnicích Pardubického kraje. Důvodem jsou legislativní změny a s tím související nespokojenost lékařů, kteří jako protest od začátku měsíce vypověděli přesčasovou práci. Vedení Pardubického kraje intenzivně řeší dopady tohoto rozhodnutí a hledá cestu jak nejlépe zajistit zdravotní péči v 5 krajských nemocnicích. Nevyhneme se omezením na jednotlivých odděleních, omezením v plánované péči a operativě. Akutní péče bude zajištěna.

Aktuální informace o fungování jednotlivých nemocnic v Pardubickém kraji naleznete na stránkách: www.nempk.cz.

Věříme, že na centrální úrovni dojde brzy k dohodě, která bude znamenat obnovení zdravotní péče v plném rozsahu.

1. prosince 2023

 

Záměr prodeje pozemku p. č. 701/6 v k. ú. Lubník

Obec Lubník zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje pozemku p. č. 701/6 – zahrada, o celkové výměře 1395 m2.

Uvedený pozemek se nachází v katastrálním území Lubník, zapsaný na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. Kupní cena pozemku je stanovena znaleckým posudkem č. 1613-13/2023 ve výši 450 Kč/m2, tj. celkem 627.750 Kč, vyšší nabídka se nepřipouští. Jedná se o nezasíťovaný pozemek, avšak všechny inženýrské sítě jsou přivedeny do těsné blízkosti pozemku, takže je možné se na ně snadno napojit.

Poslední zveřejněné dokumenty