Obec Lubník

Obec Lubník

Aktuality

Plánovaná odstávka dodávky elektrické energie

Společnost ČEZ Distribuce, a. s. upozorňuje, že dne 09.02.2022 dojde k plánované odstávce dodávky elektrické energie.

Plánovaná odstávka 09.02.2022 od 07:30 do 10:00 hod. zahrnuje tyto lokality:

  • č. p. 1, 5, 7-16, 25, 46-51, 53-65, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 82, 83, 84, 86, 87, 91, 94, 98, 103, 107, 108, 110, 111, 115, kat. území Lubník (kód 688053): parcelní č. 236/2, 624/5, 664/4, 702/9, 706/2, 749/1, 749/7, 749/8, 872/8

Plánovaná odstávka 09.02.2022 od 10:00 do 12:30 hod. zahrnuje tyto lokality:

  • č. p. 3, 4, 6, 19, 20, 23, 34, 88, 97, 100, 101, 102, kat. území Lubník (kód 688053): parcelní č. 2121

Informace k autobusové dopravě Pardubického kraje

Vážení cestující,

omlouváme se Vám za komplikace při cestování veřejnou linkovou osobní dopravou v části Pardubického kraje - Ústeckoorlicka. Veřejná doprava je v této části kraje zajišťována dopravcem ČSAD Ústí nad Orlicí a.s. Z důvodu vysoké nemocnosti řidičů není dopravce schopen zajistit dopravní obslužnost v plném rozsahu, a to ani za využití subdodávek.

Informace o neodjetí spojů naleznete také na stránkách OREDO.

Dopravce nás informoval o předpokládaném neodjetí níže uvedených spojů:

Dne 12.1.2022

linka spoj odjezd výchozí zastávka příjezd cílová zastávka

700911 26 15:40 Letohrad,,aut.nádr. 16:29 Lanškroun,,aut.nádr.

700911 43 22:40 Lanškroun,,aut.nádr. 23:24 Letohrad,,aut.nádr.

700934 19 16:35 Lanškroun,,aut.nádr. 17:15 Česká Třebová,,Terminál J.Pernera

700934 23 22:15 Lanškroun,,aut.nádr. 22:30 Damníkov,,samoobsluha

700934 24 18:36 Česká Třebová,,Terminál J.Pernera 19:17 Lanškroun,,aut.nádr.

Dne 13.1.2022

linka spoj odjezd výchozí zastávka příjezd cílová zastávka

680861 24 18:45 Jevíčko,,nám. 19:25 Moravská Třebová,,aut.nádr.

700950 37 22:30 Lanškroun,,aut.nádr. 22:52 Horní Heřmanice,,křiž.

700911 38 22:30 Letohrad,,aut.nádr. 23:15 Lanškroun,,aut.nádr.

700932 23 21:00 Sloupnice,,aut.st. 21:28 Vysoké Mýto,,aut.nádr.

700932 20 22:20 Vysoké Mýto,,aut.nádr.22:50 Sloupnice,,transformátor

Dne 14.1.2022

linka spoj odjezd výchozí zastávka příjezd cílová zastávka

680861 24 18:45 Jevíčko,,nám. 19:25 Moravská Třebová,,aut.nádr.

700950 37 22:30 Lanškroun,,aut.nádr. 22:52 Horní Heřmanice,,křiž.

700911 38 22:30 Letohrad,,aut.nádr. 23:15 Lanškroun,,aut.nádr.

Pro období od 17.1.2022

Vážení cestující, z důvodů předpokládaného nárůstu výskytu nemoci Covid v populaci a v souvislosti s počátkem povinného testování od 17. 1. 2022 může v následujících dnech dojít ke zvýšení počtu neodjížděných spojů ve veřejné dopravě.

Bohužel výši dopadu na veřejnou dopravu neumíme predikovat a dopředu také nebudeme znát rozsah nezajištěné dopravy. Z tohoto důvodu přistupujeme k jejímu preventivnímu omezení a to tak, že základním principem tohoto omezení v Pardubickém kraji je spuštění letního prázdninového režimu s doplněním oběhů o školní spoje (prioritou jsou ranní školní spoje) a to i za předpokladu, že tyto spoje budou odjížděny se zpožděním a nebude tedy zajištěna včasná docházka do škol. S dopravci jsou nyní připravovány jízdní řády, aby je bylo případně možné spustit „zde dne na den“.

Již nyní víme, že zavedení tohoto omezení se od 17. 1. 2022 bude vztahovat na autobusové jízdní řády zajišťované dopravcem ČSAD Ústí nad Orlicí a.s, který nás o toto omezení již požádal.

Omezení u dalších dopravců bude aplikováno dle aktuální potřebnosti, stejně tak jako doba jeho trvání. V drážní dopravě zatím o žádných omezeních neuvažujeme.

Upravené jízdní řády naleznete např. na portálu IDOS nebo informace poskytne dispečink IREDO tel. č. 491 580 333.

Děkujeme za pochopení.

Zdroj: https://www.pardubickykraj.cz/dopravni-obsluznost/111177/informace-k-autobusove-doprave-pardubickeho-kraje?fbclid=IwAR0Bqhh1cZoehSX_YhRpSycvFoDxHDv1VCUtDXOtL7dzI8Za0ndAYa2YXGk

12. ledna 2022

 

Pozvánka na zvěřinové hody

Myslivecký spolek Žichlínek zve na prodej zvěřinových jídel, který se uskuteční v pátek 21.01.2022 od 11 hod.

V prodeji bude:

👉 jelení svíčková 110,- Kč

👉 kančí pečeně 100,- Kč

👉 zvěřinový guláš 90,- Kč

Poslední zveřejněné dokumenty

Poslední fotogalerie

Klub důchodců - Povánoční setkání 27.12.2021

Rozsvícení vánočního stromu 27.11.2021

Klub důchodců - Koncert Věry Martinové 04.12.2021