Obec Lubník

Obec Lubník

Aktuality

KORONAVIR – INFORMACE A OPATŘENÍ č. 7, AKTUALIZACE 31.03.2020 VE 13:00 HOD.

  • Omezení pohybu prodlouženo do 11. dubna

Vzhledem ke stále nepříznivé epidemiologické situaci v České republice je prodloužena platnost vyhlášených mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví až do soboty 11. dubna do 6 hodin ráno. Nadále platí, že je možné opouštět své bydliště pouze za účelem odchodu do zaměstnání, k lékaři, do lékárny, na poštu nebo na nezbytný nákup. Dovolené jsou také vycházky do přírody. Připomínáme, že po opuštění svého bydliště jsou občané povinni chránit svá ústa a nos ochrannou pomůckou, jako je respirátor, rouška nebo například obyčejný šátek. Podle nového nařízení se tato povinnost nevztahuje na děti do věku dvou let a řidičů, kteří jsou v motorovém vozidle sami. Do odvolání je uzavřen pro veřejnost obecní úřad, obecní knihovna, pohostinství a mateřské centrum. V provozu zůstává obchod s potravinami se změněnou otevírací dobou (do odvolání):

PO 07:00 – 15:00

ÚT 07:00 – 12:00 !!

ST 07:00 – 15:00

ČT 07:00 – 12:00 !!

PÁ 07:00 – 15:00

SO 08:00 – 11:00

Spoluobčanům starších ročníků, lidem se sníženou imunitou nebo občanům umístěných v karanténě, žijící osamoceně a bez možnosti jiné pomoci, nabízíme zprostředkování základních potravinových zásob a léčiv, ve snaze předejít jejich styku s koronavirem. V případě zájmu se spojte se starostou obce, tel. 724 189 791.

Úplná uzavírka silnice II/315 Skuhrov - Lanškroun

Ve dnech od 01. dubna od 7:00 hod do 31. října 2020 bude provedena úplná uzavírka silnice II/315, a to v těchto úsecích:

  • silnice II/315 - část Skuhrov, v úseku od křižovatky se silnicí III/31512 ke křižovatce silnice II/315 se silnicí II/313 u obce Ostrov (od odbočky na Českou Třebovou v obci Skuhrov po odbočku na obec Ostrov u firmy Forez),

  • silnice II/315 - v úseku od křižovatky se silnicí III/31513 a místní komunikací u obce Ostrov k okružní křižovatce silnic I/43, II/315 a III/3514 v Lanškrouně (od rozcestí do obce Ostrov a Rudoltic po lanškrounský kruhový objezd).

Důvodem uzavírky je realizace akce "Modernizace silnice II/315 Skuhrov - Lanškroun (kruhový objezd).

Objízdná trasa pro vozidla do Ústí nad Orlicí je naplánována přes Rudoltice, Třebovice a Českou Třebovou. Objízdná trasa ovlivní autobusové linky a obslužnost u obchodní a průmyslové zóny (Kaufland). Do průmyslové zóny bude zajištěn vjezd po zpevněné ploše u vlakového nádraží, výjezd bude veden zpět přes hlavní silnici volnou polovinou vozovky po staveništi.

Více informací na odkazu Městského úřadu Lanškroun zde.

31. března 2020

 

Uzavírka silnice II/315 do Zábřehu

Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy, jako silniční správní úřad rozhodl o povolení uzavírky provozu na silnici 315 z důvodu provádění stavby "II/315 hr. okr. Ústí nad Orlicí - Zábřeh - Leština, a o nařízení objížďky:

  • Od 02.04.2020 do 30.06.2020 platí úplná uzavírka silnice II/315 od obce Hoštejn (odbočka na Drozdovskou Pilu) po křižovatku se sil. III/31529 (Růžové údolí).

  • Od 1.7.2020 do 30.9.2020 platí úplná uzavírka silnice II/315 od křižovatky se sil. III/31529 (Růžové údolí) po Zábřeh.

Více informací a objízdné trasy naleznete v příloze.

Poslední zveřejněné dokumenty