Obec Lubník

Obec Lubník

Aktuality

Autobusová doprava od 01.08.2022

Od 1. srpna 2022 dojde v Pardubickém kraji ke stabilizaci autobusové dopravy, a to tím, že bude trvale zrušeno 40 spojů v pracovních dnech a 10 spojů o víkendu. Pro naši obec to bude znamenat zrušení těchto spojů:

- 05:17 z Lubníka (ve směru na Lanškroun), 05:27 Lanškroun,

- 19:32 z Lubníka (ve směru na Lanškroun), 19:42 Lanškroun,

- 05:45 z Lubníka (ve směru na Tatenice), 05:52 Tatenice (škola)

- 14:45 z Lubníka (ve směru na Tatenice), 14:52 Tatenice (škola)

K možné další úpravě dojde v měsíci září. Pro více informací doplňujeme dopis od Pardubického kraje:

Vážení představitelé měst a obcí Pardubického kraje,

obracím se na Vás s informací k jízdním řádům veřejné linkové osobní dopravy, kterou objednává Pardubický kraj. Jak jistě víte, i nadále přetrvává nedostatek řidičů u dopravce BusLine Pardubicko s.r.o. Tento stav vede k nezajištění některých spojů. Tímto výpadkem spojů jsou především dotčeny okresy Ústí nad Orlicí a Svitavy. Každý den na webových stránkách Pardubického kraje i společnosti OREDO s.r.o., jsou zveřejňovány spoje, které pro následující dny nebudou zajištěny. Protože se tyto spoje pro každý den z části mění, nemají cestující jistotu dopravního spojení. Proto jsme se rozhodli tento nevyhovují stav napravit a to takovým způsobem, který povede ke stabilizaci dopravy od 1.8.2022. Tedy jinak řečeno, od 1.8.2022 každý spoj uvedený v jízdním řádu bude zajištěn. Abychom tuto stabilizaci zajistili, museli jsme přistoupit k omezení některých spojů. Jedná se o zrušení 40 spojů v pracovních dnech a 10 spojů o víkendech. Přílohou Vám zasílám tabulku, která obsahuje přehled zrušených spojů na měsíc srpen a současně přílohou zasílám upravené jízdní řády s platností od 1.8.2022. Jízdní řády budou vylepeny na zastávkách a budou k dispozici na webových aplikacích, které vyhledávají dopravní spojení.

Dále Vás předběžně informuji, že ze stejných důvodů může dojít k úpravám jízdních řádů i od měsíce září. Zaměříme se především na zajištění dopravy z/do školských zařízení a samozřejmě i na to, aby případný počet rušených spojů byl co nejmenší.

Děkuji za pochopení

Ing. Leoš Beran

odbor dopravy a silničního hospodářství

vedoucí oddělení dopravní obslužnosti

Krajský úřad Pardubického kraje

Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

28. července 2022

 

Pronájem multifunkčního hřiště

Od čtvrtka 21.7.2022 v 8.00 hod. je zprovozněno naše nové multifunkční hřiště, které bude volně přístupné pro veřejnost celodenně od 8.00 do 20.00 hod. Zájemci si zde mohou zahrát malou kopanou, basketbal, tenis, volejbal či nohejbal.

Hřiště je možné si také zarezervovat na tel. čísle 724189791, a to minimálně pět hodin před plánovaným termínem. Stav rezervací můžete sledovat v tabulce na následujícím odkazu https://1drv.ms/x/s!AoNOkb47AoNzgQDcnJsUogq08rTU. Ke hře tenisu, volejbalu a nohejbalu je nutné si předem domluvit výpůjčku kůlů a sítě.

Výpůjčka hřiště je zdarma.

27. července 2022

 

Svoz velkoobjemového a elektro zařízení

Ve středu dne 3. srpna 2022 proběhne na čp. 5 svoz velkoobjemového a elektro zařízení za přítomnosti obecního zaměstnance nebo starosty od 15:00 do 16:30 hod.

27. července 2022

 

Poslední zveřejněné dokumenty