Aktuality

Autobusová doprava od 01.08.2022

Od 1. srpna 2022 dojde v Pardubickém kraji ke stabilizaci autobusové dopravy, a to tím, že bude trvale zrušeno 40 spojů v pracovních dnech a 10 spojů o víkendu. Pro naši obec to bude znamenat zrušení těchto spojů:

- 05:17 z Lubníka (ve směru na Lanškroun), 05:27 Lanškroun,

- 19:32 z Lubníka (ve směru na Lanškroun), 19:42 Lanškroun,

- 05:45 z Lubníka (ve směru na Tatenice), 05:52 Tatenice (škola)

- 14:45 z Lubníka (ve směru na Tatenice), 14:52 Tatenice (škola)

K možné další úpravě dojde v měsíci září. Pro více informací doplňujeme dopis od Pardubického kraje:

Vážení představitelé měst a obcí Pardubického kraje,

obracím se na Vás s informací k jízdním řádům veřejné linkové osobní dopravy, kterou objednává Pardubický kraj. Jak jistě víte, i nadále přetrvává nedostatek řidičů u dopravce BusLine Pardubicko s.r.o. Tento stav vede k nezajištění některých spojů. Tímto výpadkem spojů jsou především dotčeny okresy Ústí nad Orlicí a Svitavy. Každý den na webových stránkách Pardubického kraje i společnosti OREDO s.r.o., jsou zveřejňovány spoje, které pro následující dny nebudou zajištěny. Protože se tyto spoje pro každý den z části mění, nemají cestující jistotu dopravního spojení. Proto jsme se rozhodli tento nevyhovují stav napravit a to takovým způsobem, který povede ke stabilizaci dopravy od 1.8.2022. Tedy jinak řečeno, od 1.8.2022 každý spoj uvedený v jízdním řádu bude zajištěn. Abychom tuto stabilizaci zajistili, museli jsme přistoupit k omezení některých spojů. Jedná se o zrušení 40 spojů v pracovních dnech a 10 spojů o víkendech. Přílohou Vám zasílám tabulku, která obsahuje přehled zrušených spojů na měsíc srpen a současně přílohou zasílám upravené jízdní řády s platností od 1.8.2022. Jízdní řády budou vylepeny na zastávkách a budou k dispozici na webových aplikacích, které vyhledávají dopravní spojení.

Dále Vás předběžně informuji, že ze stejných důvodů může dojít k úpravám jízdních řádů i od měsíce září. Zaměříme se především na zajištění dopravy z/do školských zařízení a samozřejmě i na to, aby případný počet rušených spojů byl co nejmenší.

Děkuji za pochopení

Ing. Leoš Beran

odbor dopravy a silničního hospodářství

vedoucí oddělení dopravní obslužnosti

Krajský úřad Pardubického kraje

Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

28. července 2022

 


Pronájem multifunkčního hřiště

Od čtvrtka 21.7.2022 v 8.00 hod. je zprovozněno naše nové multifunkční hřiště, které bude volně přístupné pro veřejnost celodenně od 8.00 do 20.00 hod. Zájemci si zde mohou zahrát malou kopanou, basketbal, tenis, volejbal či nohejbal.

Hřiště je možné si také zarezervovat na tel. čísle 724189791, a to minimálně pět hodin před plánovaným termínem. Stav rezervací můžete sledovat v tabulce na následujícím odkazu https://1drv.ms/x/s!AoNOkb47AoNzgQDcnJsUogq08rTU. Ke hře tenisu, volejbalu a nohejbalu je nutné si předem domluvit výpůjčku kůlů a sítě.

Výpůjčka hřiště je zdarma.

27. července 2022

 


Svoz velkoobjemového a elektro zařízení

Ve středu dne 3. srpna 2022 proběhne na čp. 5 svoz velkoobjemového a elektro zařízení za přítomnosti obecního zaměstnance nebo starosty od 15:00 do 16:30 hod.

27. července 2022

 


Pozvánka na sportovní odpoledne

Těšili jsme se na letní kino, ale počasí bylo o pouti proti nám. Proto vám nabízíme náhradní termín, a to v pátek 29. července od 21:30 hod. A abyste se naladili na film se sportovní tématikou, spojili jsme ho s příjemným strávením sportovního odpoledne pro všechny příznivce zdravého pohybu. Přijďte na hřiště vyzkoušet různé sporty. Na posilněnou si můžete dát zdravou svačinku.

Obec Lubník a TJ Sokol Lubník se těší na Vás.


Odstávka ČEZ

ČEZ Distribuce informuje o plánované odstávce elektrické energie, a to ve dnech 2. a 3. srpna 2022 od 07:45 do 17:15 hod.

Lokality, který se odstávka týká naleznete v příloze.


POUŤOVÉ SLAVNOSTI - PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

Víkendové pouťové slavnosti odstartuje ve 21:30 hod. letní kino s filmem Zátopek. Promítání se ujme tradičně Kulturní centrum Lanškroun. Vstupné je 0 Kč. Páteční počasí je zatím proti nám. Není však důvod zoufat. Pokud se bude blížit déšť, bude promítání přeloženo na náhradní termín.

V sobotu je připraven program pro děti. Od 17 do 18 hodin mohou děti zaskotačit s Verčou, která je zpěvačkou, muzikantkou a zaměřuje se na tvorbu pro děti převážně s hudebně - tanečními programy. Do programu budou aktivně zapojeni nejenom děti, ale i jejich rodiče. Verča je velmi sypatická mladá slečna, přijďte se pobavit. https://veronikavicarova.cz/

Večerní zábavu rozjede od 20:00 hod. country kapela KARANTÉNA.

V neděli proběhne v 10:00 hod. mše v kostele sv. Petra a Pavla.

Odpoledne bude patřit tradičně fotbalu. Tým Lubníka spojí síly proti týmu z Cotkytle. Fotbalový match se rozjede ve 14:30 hod.

Celý víkend budou k dispozici pouťové atrakce Milana Dubského za dotované ceny. Pan Dubský se postará také o něco dobrého k jídlu. Žízeň vám uhasí pan Purkert v sokolské buňce.

1. července 2022

 


Letní kino 01.07. zrušeno

Vzhledem k nepříznivému počasí je letní kino zrušeno. O náhradním termínu promítání vás budeme informovat.

1. července 2022

 


Uzavření obecního úřadu

Informujeme, že v pondělí 04.07.2022 bude obecní úřad uzavřen z důvodu čerpání dovolené.

Děkujeme za pochopení.

29. června 2022

 


Plánované letecké ošetření zemědělských ploch

Společnost BIOCONT LABORATORY bude provádět leteckou aplikaci biologickým prostředkem TrichoLet, jehož účinnou složkou je drobná parazitická chalcidka Trichogramma evanescens. Tento prostředek bude použit pro ochranu kukuřice před zavíječem kukuřičným.

Aplikovaný prostředek má povolení pro leteckou aplikaci a není nebezpečný pro člověka ani není toxický pro včely, zvěř, vodní organismy a další necílové organismy.

Proto není nutno provádět žádná opatření. Přesto bychom Vás rádi požádali o informování veřejnosti o plánované aplikaci, abychom předešli případným nejasnostem a zbytečným nedorozuměním.

Ošetření proběhne ve dvou aplikacích. Termín první aplikace plánujeme předběžně na období 26. - 29. června, v závislosti na vývoji škůdce a povětrnostních podmínkách. Druhá aplikace bude provedena 7 až 10 dnů po první aplikaci.

Věříme, že drobné nepohodlí způsobené leteckou aplikací bude vyváženo benefity biologické ochrany, která je bezpečná a netoxická, čímž se vyhneme použití výrazně rizikovějšího chemického pesticidu.

Ošetřovatel porostu:

BIOCONT LABORATORY, spol. s r. o.

Mayerova 784, 664 42 Modřice

Pro další informace nás kontaktujte na tel. čísle +420 603 155 208 nebo emailové adrese bagar@biocont.cz.

Se srdečným pozdravem

Ing. Martin Bagar, Ph.D.

27. června 2022

 


BusLine si musí rozmyslet, zda je schopen zajistit všechny oblasti v kraji

(20.6.2022)

Hejtman Martin Netolický svolal na pondělní dopoledne jednání se společností BusLine. Jednalo se o další z celé řady schůzek po neděli 12. června, kdy společnost nastoupila do čtyř z osmi oblastí pro zajišťování autobusové dopravy v regionu. Vzhledem k tomu, že přetrvává situace, kdy nejsou odbavené spoje v rozsahu přesahující 100 spojů denně, řeší kraj intenzivně také výpomoc dalších dopravců či řidičů Správy a údržby silnic Pardubického kraje.

„Vzhledem k tomu, že problém společnosti BusLine přetrvává, nesedíme s rukama založenýma v klíně a každý den s panem náměstkem Kortyšem komunikujeme s dalšími dopravci, velkými zaměstnavateli v regionu, ale i naší Správou a údržbou silnic Pardubického kraje ohledně možné personální výpomoci až formou sedmi řidičů, se kterými se nyní jedná. Tyto aktivity jsou primárním úkolem společnosti BusLine, která s námi podepsala smlouvu a ke všem jejím podmínkám se zavázala. Smlouva neodjetím spojů porušována jednoznačně je, sankce budeme samozřejmě uplatňovat v plném rozsahu, ale situaci to nyní nevyřeší. Proto jsme také nařídili pozastavení výběru jízdného ve spojích, které jsou odjeté,“ řekl hejtman Martin Netolický, který zároveň definoval směrem k dopravci jasné zadání. „Do 31. července chceme jednoznačnou písemnou záruku a rozpis směn na září, protože se nesmí stát, že začátek nového školního roku budou provázet jakékoliv komplikace. Půjdeme až do detailu jednotlivých spojů na území našeho kraje. Zároveň jsme firmě doporučili, aby na začátek školního roku připravila směrem k žákům kampaň jako omluvu za stávající situaci. Dovedu si opět představit, že bude ve formě krátkodobého odpuštění jízdného,“ uvedl Martin Netolický s tím, že BusLine si má také promyslet, zda z dlouhodobého hlediska je schopen zajistit autobusovou dopravu v kraji ve všech čtyřech vysoutěžených oblastech.

Kraj podle náměstka hejtmana Michala Kortyše řeší, jakým způsobem cestující včas informovat, avšak technologicky a časově je to téměř nemožné. „Plánované změny jízdních řádů schvaluje dopravní úřad a předkládá je na celostátní registr jízdních řádů ke zveřejnění ve schválených termínech čtyřikrát ročně. Stejně tak se do tohoto registru předkládají výlukové jízdní řády, které nahrazují řádné jízdní řády. Výlukové jízdní řády se schvalují na základě uzavírkové činnosti. V rámci probíhajících mimořádností se jízdní řády nepřeschvalují, což znamená, že se neodjeté spoje nemohou promítnout do oblíbeného vyhledavače IDOS. Snažili jsme se, aby na tomto vyhledavači byla zveřejněna zpráva, že pro přesnější informace mají cestující navštívit webový portál Pardubického kraje a společnosti OREDO. Ani toto bohužel není možné. Nemáme tak nyní reálnou možnost informovat všechny cestující, ale i nadále budeme na možnostech pracovat. Na našem webu a webu OREDO jsou spoje, které nevyjedou následující den zveřejňovány každý den mezi pátou a sedmou hodinou večerní,“ sdělil Michal Kortyš. Který také připomněl, že aktuální informace je možné nalézt v aplikaci pro mobilní telefony s názvem IDS IREDO, která je zdarma ke stažení do chytrých mobilních telefonů.

Zdroj: https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/116816/busline-si-musi-rozmyslet-zda-je-schopen-zajistit-vsechny-oblasti-v-kraji

20. června 2022