Aktuality

Úplná uzavírka silnice II/315 Skuhrov - Lanškroun

Ve dnech od 01. dubna od 7:00 hod do 31. října 2020 bude provedena úplná uzavírka silnice II/315, a to v těchto úsecích:

 • silnice II/315 - část Skuhrov, v úseku od křižovatky se silnicí III/31512 ke křižovatce silnice II/315 se silnicí II/313 u obce Ostrov (od odbočky na Českou Třebovou v obci Skuhrov po odbočku na obec Ostrov u firmy Forez),

 • silnice II/315 - v úseku od křižovatky se silnicí III/31513 a místní komunikací u obce Ostrov k okružní křižovatce silnic I/43, II/315 a III/3514 v Lanškrouně (od rozcestí do obce Ostrov a Rudoltic po lanškrounský kruhový objezd).

Důvodem uzavírky je realizace akce "Modernizace silnice II/315 Skuhrov - Lanškroun (kruhový objezd).

Objízdná trasa pro vozidla do Ústí nad Orlicí je naplánována přes Rudoltice, Třebovice a Českou Třebovou. Objízdná trasa ovlivní autobusové linky a obslužnost u obchodní a průmyslové zóny (Kaufland). Do průmyslové zóny bude zajištěn vjezd po zpevněné ploše u vlakového nádraží, výjezd bude veden zpět přes hlavní silnici volnou polovinou vozovky po staveništi.

Více informací na odkazu Městského úřadu Lanškroun zde.

31. března 2020

 


Uzavírka silnice II/315 do Zábřehu

Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy, jako silniční správní úřad rozhodl o povolení uzavírky provozu na silnici 315 z důvodu provádění stavby "II/315 hr. okr. Ústí nad Orlicí - Zábřeh - Leština, a o nařízení objížďky:

 • Od 02.04.2020 do 30.06.2020 platí úplná uzavírka silnice II/315 od obce Hoštejn (odbočka na Drozdovskou Pilu) po křižovatku se sil. III/31529 (Růžové údolí).

 • Od 1.7.2020 do 30.9.2020 platí úplná uzavírka silnice II/315 od křižovatky se sil. III/31529 (Růžové údolí) po Zábřeh.

Více informací a objízdné trasy naleznete v příloze.


KORONAVIR – INFORMACE A OPATŘENÍ č. 7, AKTUALIZACE 31.03.2020 VE 13:00 HOD.

 • Omezení pohybu prodlouženo do 11. dubna

Vzhledem ke stále nepříznivé epidemiologické situaci v České republice je prodloužena platnost vyhlášených mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví až do soboty 11. dubna do 6 hodin ráno. Nadále platí, že je možné opouštět své bydliště pouze za účelem odchodu do zaměstnání, k lékaři, do lékárny, na poštu nebo na nezbytný nákup. Dovolené jsou také vycházky do přírody. Připomínáme, že po opuštění svého bydliště jsou občané povinni chránit svá ústa a nos ochrannou pomůckou, jako je respirátor, rouška nebo například obyčejný šátek. Podle nového nařízení se tato povinnost nevztahuje na děti do věku dvou let a řidičů, kteří jsou v motorovém vozidle sami. Do odvolání je uzavřen pro veřejnost obecní úřad, obecní knihovna, pohostinství a mateřské centrum. V provozu zůstává obchod s potravinami se změněnou otevírací dobou (do odvolání):

PO 07:00 – 15:00

ÚT 07:00 – 12:00 !!

ST 07:00 – 15:00

ČT 07:00 – 12:00 !!

PÁ 07:00 – 15:00

SO 08:00 – 11:00

Spoluobčanům starších ročníků, lidem se sníženou imunitou nebo občanům umístěných v karanténě, žijící osamoceně a bez možnosti jiné pomoci, nabízíme zprostředkování základních potravinových zásob a léčiv, ve snaze předejít jejich styku s koronavirem. V případě zájmu se spojte se starostou obce, tel. 724 189 791.


KORONAVIR – INFORMACE A OPATŘENÍ č. 6, AKTUALIZACE 25.03.2020 VE 22:00 HOD.

 • Zákaz sdružování

Za účelem ochrany veřejného zdraví nařídilo Ministerstvo zdravotnictví pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu. Nařizuje zachovávat kontakt s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud je to možné. Mimořádné opatření je platné již od 24. března 2020 od 06:00 hod. do 1. dubna 2020 do 06:00 hod. Cílem navržených změn je snaha o dočasné maximální omezení sociálních kontaktů mezi lidmi tak, aby se v největší míře zamezilo komunitního přenosu onemocnění koronavirem.

 • Zrušení autobusových spojů o víkendech, omezení na železnici

Pardubický kraj přistoupil ke snížení počtu spojů v regionu z důvodu nenaplněnosti spojů v souvislosti s omezením volného pohybu. Již v polovině března byla omezena autobusová doprava, která začala jezdit v prázdninovém režimu. Od soboty 28. března 2020 budou zrušeny všechny víkendové autobusové spoje, a to až do odvolání. V pracovním týdnu bude snížen počet autobusů na 40 procent oproti běžnému stavu, na železnici pojede v týdnu 80 procent spojů a o víkendu polovina. Upravené jízdní řády naleznete na www.portal.idos.cz.


KORONAVIR – INFORMACE A OPATŘENÍ č. 5, AKTUALIZACE 24.03.2020 V 08:30 HOD

 • Prodloužení omezení pohybu na veřejnosti Vláda ČR po vyhlášení stavu nouze omezila do úterý 24. března volný pohyb a pobyt osob. Kvůli vývoji pandemie koronaviru v České republice bylo rozhodnutím vlády prodlouženo mimořádné opatření až do 1. dubna 06:00 hod. Ke stejnému datu byla prodloužena i všechna další dosud platná mimořádná opatření (např. omezen prodej služeb či zakázána přítomnost veřejnosti v restauracích). Nadále zůstává uzavřena obecní knihovna, místní pohostinství, mateřské centrum a je uzavřen obecní úřad. Poplatky za odpady a psy splatné do konce března jsou přijímány na účet obce 1322795349/0800. Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné, do poznámky vepište jména poplatníků nebo majitele psa. Sazba za poplatek komunálního odpadu je 450 Kč na poplatníka, výše poplatku za psa činí 100 Kč (za jednoho psa), 150 Kč (za druhého a dalšího psa). Známky na popelnice budou občanům předány po otevření úřadu. V ostatních úředních záležitostech se můžete obracet na starostu na tel. čísle 724 189 791.

 • Úprava vyhrazené doby pro nákupy seniorů Vláda po diskuzi přistoupila k další (v pořadí již třetí) úpravě vyhrazené doby pro nákup seniorů a držitelů průkazů ZTP/P starších 50 let a jejich nezbytného doprovodu. Od středy 25. března se zákaz vstupu jiných osob do prodejen posouvá na dobu od 08:00 do 10:00 hod., přičemž bude platit jen pro maloobchodní prodejny potravin a drogerií s prodejní plochou větší než 500 m2. V menších prodejnách tohoto sortimentu jako je prodejna potravin smíšeného zboží v Lubníku mají prodejci nařízeno, aby seniory a hendikepované osoby při prodeji upřednostnili, vyhrazená doba pro seniory a hendikepované zde neplatí.

 • Mimořádné legislativní normy Vláda ČR ve stavu nouze připravila a schválila několik mimořádných legislativních norem, které předloží ke zrychlenému řízení Parlamentu ČR (Poslanecká sněmovna zasedá 24. března od 11:00 hod.) Jedná se o:

 • novelu zákona o stáním rozpočtu ČR na rok 2020 – navýšení schodku státního rozpočtu ze 40 miliard na 200 miliard,

 • novelu zákona o pojistném na veřejné sociální pojištění - odpuštění povinné platby na důchodové pojištění OSVČ na dobu půl roku,

 • novelu zákona o pojistném na veřejném zdravotním pojištění – odpuštění povinné platby na zdravotní pojištění OSVČ,

 • novela zákona v oblasti evidence tržeb – odložení spuštění závěrečné fáze EET do doby uplynutí tří měsíců od ukončení stavu nouze,

 • liberační balíček – prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob, zavedení institutu zpětného působení daňové ztráty a návrh posunutí termínu pro podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí do 31. srpna 2020,

 • návrh odložení a změnu organizaci státní maturitní zkoušky a jednotných přijímacích zkoušek na střední školy – přijímací zkoušky jednokolové, které mají proběhnout nejméně 14 dnů po skončení zákazu školní docházky, státní maturity pouze s didaktickými testy (bez písemných prací z ČJ a cizího jazyka).


Omezení vlaků v Pardubickém kraji od 23.03.2020

V Pardubickém kraji platí od 23. března 2020 v souvislosti s nouzovým stavem v ČR omezení provozu vlaků na většině regionálních linkách, a to až do odvolání.

U dopravce České dráhy dojde ke zrušení či omezení jízd osobních vlaků zhruba o 14 %, tedy zhruba na úroveň období mezi Vánocemi a Novým rokem. Kromě toho budou zrušené některé vlaky pozdě večer, v noci, brzy ráno a o víkendech.

Aktuální podrobnosti naleznete na webových stránkách www.cd.cz.

Pokud se jedná o dopravce Leo Express Tenders, zde dochází k zavedení nových výlukových jízdních řádů (výluka na trati 024). Nepojedou také spěšné vlaky LET 1290 - 1295 a vlaky Os 20530 a 20531. Aktuální informace naleznete na webových stránkách www.le.cz/orlicko.

Zdroj: Pardubický kraj

23. března 2020

 


Distribuce bavlněných roušek

Vážení občané,

kdo z Vás ještě nemá bavlněnou roušku, můžete si ji objednat u starosty na tel. čísle 724 189 791 nebo vyzvednout v obchodě, kde je k dispozici cca 50 bavlněných roušek (s gumičkou i na zavázání).

Děkujeme místním dobrovolníkům, že nabídli pomoc a svůj čas věnovali šití. Jmenovitě děkujeme Marii Janské, Ireně Polzerové, Veronice Hubalkové, Vlastně Molzerové, Jaroslavě Fischerové a Růženě Minářové.

23. března 2020

 


KORONAVIR – INFORMACE A OPATŘENÍ č. 4, AKTUALIZACE 20.03.2020 V 09:00 HOD

 • Senioři mají vyhrazený nový čas na nákup

Oznamujeme občanům, že Vláda ČR vydala nové nařízení, podle kterého dochází ke změně nákupních hodin pro osoby starší 65 let a dále pro osoby hendikepované s doprovodem. Nově platí, že v prodejnách potravin, drogerií a pošt tito občané mají vyhrazenou dobu nákupu od 7 do 9 hod. Ostatní mají po tuto dobu zákaz vstupu. Lékáren se nově žádné omezení týkat nebude. Děkujeme, že respektujete toto nařízení a pomáháte chránit zdraví všech občanů.

 • Prodloužení termínu vyplácení ošetřovného

Současná právní úprava zákona o nemocenském pojištění umožňovala vyplácet zaměstnancům ošetřovné pouze při péči osoby mladší 10 let, a to po dobu devíti dnů. Vláda ČR na svém zasedání 19.03. tyto podmínky změnila. Vyplácení ošetřovného bude vypláceno po dobu, po kterou bude zákaz školní docházky platit. Současně rozhodla o zvýšení věkové hranice dětí z 10 na 13 let. Nárok na ošetřovné mají nově i osoby, které po uzavření denních stacionářů doma pečují o postižené osoby. Nařízení vlády bude platit zpětně a rodiny, které již ošetřovné čerpají, o ně nebudou muset znovu žádat.

 • Příspěvek pro OSVČ na zajištění péče o dítě

Pro osoby samostatně výdělečně činné, které v současnosti zůstaly doma kvůli zajištění péče o děti, vláda schválila finanční příspěvek. Stát vyplatí 424 korun za den, tedy necelých 14.000 Kč za měsíc, všem živnostníkům, kteří pečují o děti 6 až 13 let za podmínky, že ošetřovné již nečerpá druhý člen rodiny.


KORONAVIR – INFORMACE A OPATŘENÍ č. 3, AKTUALIZACE 18.03.2020 V 16:00 HOD.

 • Povinnost nosit roušky do obchodů, apod.

Oznamujeme občanům, že od úterý 18.03. od 18. hodiny platí podle nařízení hejtmana Pardubického kraje povinnost každého občana, aby měl při vstupu do obchodů, lékáren, zdravotnických zařízení, pošt, bank či veřejných dopravních prostředků na svých ústech roušku, respirátor nebo například prostý šátek.

 • Zákaz vycházení na veřejnosti bez ochranných prostředků Vláda České republiky současně rozhodla s účinností 19.03.2020 od 00:00 hod. o zákazu vycházení na veřejnost bez použití těchto ochranných prostředků. Lidé mimo svoje bydliště mají používat ochranné prostředky dýchacích cest. Roušky, které šijí místní dobrovolníci si můžete objednat u starosty na tel. čísle 724 189 791 nebo vyzvednout přímo v obchodě. Roušky se rozdávající zdarma.

 • Vymezený čas nákupu potravin pouze pro seniory Od zítřejšího dne dále platí nařízení vlády, podle kterého v době od 10 do 12 hod. budou moci nakupovat v prodejnách potravin, lékárnách a drogeriích pouze osoby starší 65 let. Osoby mladší mají po tuto dobu zákaz vstupu do těchto prodejen.


KORONAVIR – INFORMACE A OPATŘENÍ č. 2, AKTUALIZACE 17.03.2020 V 18:00 HOD.

 • Doporučení pro osoby starší 70 let

Vláda ČR doporučuje osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče. Žádáme občany starší 70 let, o které se rodina nemůže postarat, aby kontaktovali starostu obce na tel. čísle 724 189 791.

 • Do obchodu pouze s rouškou

S platností od zítřka, tj. od středa 18.03.2020 je zakázán vstup do potravin se smíšeným zbožím bez roušek nebo jinak zakrytých úst. Pokud máte o roušku zájem, kontaktujte starostu. Připomínám, že ve středu 18. března je zkrácena otevírací doba do 12 hodin.

NÁVOD JAK NOSIT ROUŠKY: Roušky noste pouze při styku s lidmi, především pak do místností. Roušky na venkovní prostory bez přímého kontaktu s lidmi nejsou smysluplné! Před nasazením roušky je třeba si řádně umýt ruce. Na roušky zbytečně nesahat, určitě ne dovnitř roušky. Pokud potřebujete roušku stáhnout, stáhněte ji za okraj a nasaďte zpět opět za okraj.

ÚDRŽBA BAVLNĚNÝCH ROUŠEK (nikoliv těch standardních): Neexistuje žádný metodický návod, jak udržovat bavlněné roušky. Tyto roušky nejsou standardní záležitost, nicméně KHS doporučuje bavlněné roušky VYVAŘOVAT KAŽDÝ DEN. Ideální je mít dvě a střídat je. Rozhodně nenosit jednu bavlněnou roušku více jak jeden den bez vyvaření!

 • Jízda autobusem pouze s rouškou, nástup a výstup zadními dveřmi

Z důvodu preventivních opatření kvůli zpomalení šíření koronaviru se zpřísňují hygienická opatření pro cestující následujícím způsobem. Od 18.03.2020 platí zákaz vstupu do autobusů bez ochrany obličeje rouškou. Za roušku lze považovat i šátek, šálu či podobnou ochranu proti šíření nákazy vzdušnou cestou. Rouška musí být pevně přichycena k obličeji. Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický vydal opatření, které zakazuje nástup a výstup zadními dveřmi ve všech vozidlech autobusových spojů objednávaných Pardubickým krajem zařazených do IDS IREDO. Cestující nebudou odbavováni, jízdné je zdarma.

17. března 2020

Přílohy:

 koronavir_-_17.03.2020.pdf (150,3 KB)