Aktuality

Policie České republiky hledá posily do svého týmu

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje přijímá do svých řad nové policisty a policistky, kteří mají zájem posílit naše základní útvary a doplnit tak počty příslušníků ve výkonu služby. Pokud máte zájem o zodpovědnou a smysluplnou práci rádi vás uvítáme. Hledáme nové kolegy a kolegyně, kteří by se chtěli mimo jiné podílet na zlepšování bezpečnostní situace a veřejného pořádku, dohlíželi by na bezpečnost na silnicích a společně s námi by bojovali proti kriminalitě. Zároveň mohou prohlubovat i svoje znalosti a odbornou kvalifikaci. Zaměstnání u policie přináší kromě stabilního příjmu a možnosti kariérního růstu řadu sociálních a dalších výhod, mezi které patří například 6 týdnů dovolené, ozdravné pobyty, zdravotní péče, rekreační pobyty, apod.


Přerušení dodávky elektřiny dne 09.10.2020

V pátek 9. října 2020 v čase 7:30-13:00 hod dojde k plánovanému přerušení dodávky elektřiny v celé obci Lubník.

21. září 2020

Přílohy:

 e-oznameni.pdf (99,3 KB)

Předvolební debata Pardubického kraje v ČT

Ve dnech 2. a 3. října 2020 proběhnou volby do krajského zastupitelstva. Obhajovat vítězství v Pardubickém kraji bude hnutí ANO. Navzdory nejsilnější pozici hnutí skončilo v roce 2016 v opozici, poté co se na koaliční spolupráci dohodli ČSSD, Koalice pro Pardubický kraj, ODS a STAN. Hejtmanem se stal Martin Netolický kandidující za ČSSD, který obhájil svůj post. V krajských volbách v roce 2020 je lídrem subjektu "3PK – Pro prosperující Pardubický kraj“, tj. společné kandidátky ČSSD, hnutí Společně pro kraj a nestraníků v Pardubickém kraji. Obhájí svůj mandát i pro další volební období?

Česká televize nabízí v rámci předvolebního vysílání k volbám do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky sérii třinácti krajských debat, které ve čtvrtek 1. října doplní superdebata předsedů politických stran a hnutí o vztahu celostátní a krajské politik. Předvolební debata Pardubického kraje proběhla v pondělí 14. září od 20:00 hod. Záznam z debaty můžete shlédnout v odkaze uvedeném zde

Zdroj: Česká televize

16. září 2020

 


Zákaz návštěv v zařízeních Nemocnice Pardubického kraje od 11. září 2020

Od pátku 11. září do odvolání, na základě rozhodnutí Epidemiologické komise Nemocnice Pardubického kraje ve všech pěti zařízeních Nemocnice Pardubického kraje (NPK), platí zákaz návštěv. Na doprovod u porodu se tento zákaz nevztahuje.

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci, zejména s přihlédnutím k provázanosti nemocnic a situaci na Svitavsku, rozhodla Epidemiologická komise Nemocnice Pardubické kraje o zákazu návštěv hospitalizovaných pacientů. „Opatřením chceme chránit pacienty i personál. Mezi nakaženými se objevuje mnoho osob, které nemají žádné příznaky, o infekci nevědí, a bohužel se tak mohou podílet na šíření nemoci. Takové osoby mohou být právě i mezi návštěvami,“ vysvětluje ústavní epidemioložka Nemocnice Pardubického kraje Lucie Bareková s tím, že opatření platí do odvolání.

Výjimku z opatření mají návštěvy u dětských pacientů, osob se sníženým intelektem a doprovod u porodu. Po domluvě s ošetřujícím personálem mohou návštěvy i nadále k pacientům v terminálním stadiu nemoci. Ve všech případech je však nutné, aby návštěvy nevykazovaly známky respiračního onemocnění nebo neměly zvýšenou teplotu. Všichni musejí být vybaveni ochranou nosu a úst, případně dalšími ochrannými pomůckami.

Zdroj: pardubice.nempk.cz

16. září 2020

 


Hygienická opatření v obci k 15.09.2020

Vláda a MZČR nám každý den přináší nová a nová opatření. Ne všechny se ale vztahují na místo, kde bydlíme. Pojďme si tedy shrnout, co v naší obci platí:

 • OBECNÍ ÚŘAD

Při vstupu do budovy platí povinnost nosit roušky. Jiné omezení není. Úřední hodiny jsou v pondělí a ve středu od 16 do 18 hodin.

 • OBCHOD

Při vstupu do obchodu platí povinnost nosit roušky. Zákazníci na ně často zapomínají. Chápeme, že pravidlo ještě není zaběhlé, ale věříme, že se všichni polepší. Otevírací doba obchodu je v PO, ST a PÁ od 7 do 15 hodin, v ÚT a ČT zkráceně od 7 do 12 hodin, v SO od 8 do 11 hodin.

 • HOSPODA

Roušku musí mít v hospodě nasazenou jak hosté, tak obsluha s tím, že hosté smí roušku krátkodobě odložit při vlastní konzumaci. Na venkovní zahrádce povinnost nošení roušky není. Hospoda je otevřena denně kromě pondělí od 17 hodin.

 • KNIHOVNA

Při vstupu do knihovny musí mít čtenáři nasazenou roušku a u dveří vedle věšáku na odkládání věcí by měli využít připravenou desinfekci. Knihovna je otevřena každé úterý od 16 do 18 hodin.

 • AUTOBUSOVÉ SPOJE

Do autobusu jedině s rouškou. Výjimku mají například děti do dvou let.

 • ŠKOLA/ŠKOLKA

Povinnost nošení roušek ve škole platí ve vnitřních společných prostorách a v družině. Ve školce mají děti a pedagogický sbor výjimku. Rodiče by neměli zapomínat na roušky do prostor šaten, pokud tam mají přístup.

Pokud si nejste jistí, co zrovna platí, tak aktuální informace můžete nalézt na stránkách: www.koronavirus.mzcr.cz nebo www.vlada.cz.

A PAMATUJTE, ŽE CO PLATÍ DNES, JIŽ ZÍTRA PLATIT NEMUSÍ... BOHUŽEL.

16. září 2020

 


Od čtvrtka 10.09. budou povinné roušky ve vnitřních prostorách budov v celé ČR

Ministerstvo zdravotnictví reaguje na zhoršující se epidemiologickou situaci a od čtvrtka 10. září zavádí povinné nošení roušek až na některé výjimky ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a ve společných prostorách škol. Nadále také platí celostátní povinnost nosit ochranné prostředky v prostředcích veřejné dopravy. Roušky jsou základní preventivní opatření nejen v souvislosti s COVID-19, ale také v souvislosti s blížícím se obdobím respiračních onemocnění.

„Kvůli zhoršující se epidemiologické situaci jsem dnes ráno svolal mimořádné jednání Centrálního řídícího týmu Chytré karantény. S odborníky jsme se shodli, že od zítra zavedeme povinnost nosit roušku ve vnitřních prostorách budov v celé ČR. Roušky jsou základní preventivní a neekonomické opatření, které je velmi účinné. Vyzývám také všechny občany k maximální odpovědnosti a dodržování základních hygienických pravidel. Zapamatujme si pravidlo 3R. Ruce, roušky, rozestupy. Je to to nejmenší a přitom tak důležité. Každý z nás může svým odpovědným přístupem přispět ke zvládnutí této epidemie,” připomněl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Roušky budou od zítra povinné mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj). V případě budov škol, školských zařízení a budov vysokých škol se povinnost vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody). Výjimku z povinnosti mají například děti do dvou let, děti a pedagogové v mateřských školách, hospitalizovaní pacienti, osoby při provádění autorského díla, moderátoři, sportovci v době tréninku nebo soutěže, snoubenci v průběhu obřadu a další. Veškeré výjimky jsou uvedeny v mimořádném opatření a níže v textu tiskové zprávy.

„Roušky významně snižují riziko šíření infekce. Jsou jednoduchou ale maximálně efektivní bariérou, která zabraňuje šíření kapének vzduchem na jiné lidi, především při mluvení, kašlání nebo kýchání. S ohledem na denní vysoké nárůsty nových případů jdeme cestou zavedení roušek ve vnitřních prostorách staveb, kde jsou lidé v uzavřeném prostoru, nejsou často dodržovány rozestupy a infekce se tak snadněji šíří. Očekáváme, že počty nových případů budou nadále růst. Na dnešním jednání se proto všichni odborníci shodli, že je potřeba reagovat rychle a roušky zavést již od zítra. Chci také požádat všechny občany o zodpovědnost a dodržování hygienických pravidel. A pokud pocítíte příznaky respiračního onemocnění, zůstaňte doma a telefonicky kontaktujte svého lékaře,“ doplnila ministra hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová.

Povinnost nosit roušku se NEVZTAHUJE na:

a) děti do dvou let věku,

b) děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině,

c) osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání v učebně,

d) internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty,

e) školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy zřízené při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní formou,

f) školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,

g) žáky, studenty a pedagogické pracovníky ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona,

h) zaměstnanci a děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,

i) osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,

j) pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, a je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,

k) zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,

l) uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě,

m) další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízení a v zařízeních sociálních služeb,

n) zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby,

o) osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení,

p) soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce, tlumočníky a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení,

q) osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,

r) moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech,

s) osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která dosud nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté,

t) zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů,

u) osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,

v) snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné,

w) osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami,

x) sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.,

y) osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a léčebných bazénů a saun.

Zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/od-ctvrtka-budou-povinne-rousky-ve-vnitrnich-prostorach-budov-v-cele-cr/

9. září 2020

 


Poskytování příspěvku na dopravu do mateřské školy

Obec Lubník poskytuje zákonným zástupcům dětí příspěvek na dopravu do mateřské školy jako kompenzaci za skutečnost, že nezřizuje mateřskou školu a děti je nutné vozit do okolních obcí. Příspěvek na dopravu do MŠ je poskytován na dítě, které má v obci Lubník trvalé bydliště a navštěvuje mateřskou školu.

Zákonný zástupce je povinen podat vyplněnou „Žádost o příspěvek na dopravu“(viz příloha), ve které potvrdí příslušná mateřská škola, že je dítě v daném školním roce zapsáno k předškolnímu vzdělávání. Pokud je dítě v mateřské škole zapsáno od září příslušného roku, ale docházet do mateřské školy začne až v průběhu školního roku, bude příspěvek vyplácen až od měsíce, kdy je zahájena docházka do mateřské školy. Nárok na příspěvek končí ke konci daného školního roku tedy k 31.08.

Příspěvek je vyplácen ve výši 200 Kč na 1 měsíc, přičemž úhrada je prováděna za 3 měsíce zpětně a to v následujících intervalech:

• za období září až listopad – úhrada v prosinci

• za období prosinec až únor – úhrada v březnu

• za období březen až květen – úhrada v červnu

• za období červen až srpen – úhrada v září

Příspěvek je proplácen i za období letních prázdnin.

Příspěvek se vyplácí pouze v hotovosti, v příslušném měsíci pro úhradu a pouze zákonnému zástupci dítěte.


Prodej obecních pozemků na výstavbu rodinných domů

Obec Lubník nabízí k prodeji pozemky na výstavbu rodinných domů. Více informací naleznete v záměrech zveřejněných na úřední desce:

 • stavební pozemek p. č. 307/4 v k. ú. Lubník - informace zde

 • stavební pozemek p. č. 307/1 v k. ú. Lubník - informace zde

 • stavební pozemek p. č. 701/6 v k. ú. Lubník - informace zde

1. září 2020

 


Aktualizované opatření MZČR k rouškám od 1. září 2020

Od 1. září budou roušky povinné v zařízeních zdravotních a sociálních služeb, ve veřejné dopravě, na úřadech či ve volebních místnostech. Kapacita hromadných akcí zůstává stejná, na vnitřní akce nad 100 osob však bude vstup pouze s rouškou.

„Roušky zavádíme od 1. září plošně jen v epidemiologicky nejrizikovějších místech. Nicméně všude tam, kde se pohybuje mnoho různých lidí a nejde dodržovat bezpečný odstup, roušky doporučujeme. Nyní je zásadní, aby lidé nezapomněli, že virus mezi námi je a jen tak nezmizí. Abychom nemuseli zavádět celostátní opatření, musíme být nyní všichni zodpovědní a obezřetní. Prosíme občany, aby dodržovali základní hygienická pravidla – mytí rukou, rozestupy od ostatních a roušky,“ apeluje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Mimořádné opatření, které zavádí povinnost ochrany dýchacích cest, se tedy od září nově vztahuje na některé vnitřní prostory staveb a veřejnou dopravu, konkrétně se jedná o:

 • zařízení zdravotních a sociálních služeb (nemocnice, ambulance, polikliniky, domovy pro seniory, stacionáře, lékárny a další zařízení),

 • úřady (místnosti určené pro kontakt s veřejností v době, kdy slouží pro tento účel),

 • veřejná doprava (MHD, meziměstská doprava, taxislužby a další),

 • vnitřní hromadné akce nad 100 osob,

 • volební místnosti.

„I nadále zachováváme nezbytné výjimky z povinnosti nosit roušku, a to u dětí do dvou let, osob s poruchou intelektu, řidičů veřejné dopravy či uživatelů v zařízeních sociální péče a v některých dalších případech,“ uvedla hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová. „Zároveň prosím občany, aby v nadcházejícím období zvýšeného výskytu respiračních onemocnění dbali na vyšší hygienu rukou a zejména pokud by se necítili zdravotně dobře, zůstali doma nebo kontaktovali svého praktického lékaře,“ doplnila hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová.

Přehled všech platných výjimek z mimořádného opatření:

 • děti do dvou let věku,

 • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,

 • pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, a je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,

 • zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,

 • uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě,

 • další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízení a v zařízeních sociálních služeb,

 • osoby řídící vozidlo veřejné dopravy nebo autobus i v rámci jiné než veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení,

 • soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce, tlumočníky a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení,

 • osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy a v autobusech i v rámci jiné než veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,

 • snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné, osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami,

 • pohyb a pobyt v prostorech lázeňských a léčebných bazénů.

Zdroj: tisková zpráva MZČR


Nabídka pronájmu obecního bytu

Obec Lubník pronajme obecní byt pro příjmově vymezené osoby.

POPIS BYTU

Byt po částečné rekonstrukci I. kategorie č. 1 – 15 velikosti 2 + k.k. o celkové výměře 49,40 m2 s příslušenstvím v přízemí obytného domu čp. 81 v obci Lubník s kolnou. Byt se skládá z obývacího pokoje s kuchyňským koutem, ložnice, předsíně a koupelny s WC. Vytápění plynovým kotlem. Zařizovací předměty: sporák, kuchyňská linka, umyvadlo, WC, plynový kotel.

VÝŠE NÁJEMNÉHO

Výše nájemného činí 3.060 Kč. V nájemném nejsou zahrnuty ceny služeb (el. energie, plyn, telefon a televizní poplatky). Měsíční záloha na vodné a stočné je ve výši 100 Kč, ročně se provádí vyúčtování podle údajů VaK. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu 2 let, při nesplnění podmínek pronájmu na dobu 1 roku.

PODMÍNKY PRONÁJMU

Byt lze pronajmout:

 • samostatně žijící osobě, která prokáže, že její průměrný měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,8 násobek průměrné měsíční mzdy za rok 2019 zveřejněné Českým statistickým úřadem,

 • osobě s dalšími členy domácnosti (kteří spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby), která prokáže, že průměrný měsíční příjem domácnosti nepřesáhl v období 12 měsíců před uzavřením nájemní smlouvy 1,5 násobek průměrné měsíční mzdy za rok 2019 zveřejněné Českým statistickým úřadem,

 • osobě, která nemá vlastnické nebo spoluvlastnické právo k bytovému domu, rodinnému domu nebo bytu, ani je neužívá právem odpovídajícím věcnému břemeni. Tuto podmínku musí splňovat i další členové domácnosti, kteří mají v bytě bydlet. Příjmem se rozumí veškerý příjem zjištěný stejným způsobem a ve stejném rozsahu, jako je zjišťován příjmem pro účely životního minima (podle § 7 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu).

Podmínkou nájmu je přihlášení k trvalému bytu na uvedené adrese v obci Lubník.

ŽÁDOST

Písemnou Žádost o pronájem obecního bytu lze doručit na adresu Obec Lubník, Lubník 94, 563 01 Lanškroun nebo osobně v úředních hodinách PO a ST od 16 do 18 hodin, a to do středy 26.08.2020. Formulář naleznete pod článkem v příloze.

PROHLÍDKY

Uvedený byt je možné si prohlédnout v pondělí 24.08. a ve středu 26.08. od 16 do 18 hodin, a to po předchozí dohodě se starostou Martinem P. Totuškem (mob. 724 189 791).