Aktuality

Pozvánka na koncert ve Výprachticích

Obec Výprachtice Vás zve u příležitosti 101. výročí vzniku samostatné Československé republiky na Večer pro violoncello a klavír - Petr Mašlaň a Daniel Jun, který se odehraje v pátek 25.10.2019 od 18 hod. v kostele Proměnění Páně ve Výprachticích.

17. října 2019

Přílohy:

 koncert_25.10.2019.jpg (206,5 KB)

Mimořádná odstávka systému Czech POINT

Ministerstvo vnitra plánuje mimořádnou vícedenní odstávku informačního systému Czech POINT od 25. října 2019 od 20:00 hod do 29. října 2019 do 06:00 hod. Po tuto dobu nebude umožněno na žádaném z kontaktních míst požádat např. o výpis z rejstříku trestů nebo výpis bodového hodnocení řidiče.

15. října 2019

 


Doplnění vyjádření k uzavírce sil. II/368 Krasíkov - průtah od 23.09. do 10.11.2019

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství doplnil vyjádření k uzavírce sil. II/368 Krasíkov - průtah, které je platné od 23.09.2019 do 10.11.2019.

Uzavírka ovlivní linku 700870 Lanškroun - Tatenice - Třebařov - Moravská Třebová. Mimo spoje č. 16, 4 a 18 směrem od Moravské Třebové a č. 3, 5, 7 a 13 směrem od Lanškrouna pojedou veškeré linky po objízdné trase.

Spoji č. 4, který zastavuje u obecního úřadu v 6:10 hod. a spoji č. 18, který na zastávce zastavuje v 13:21 hod. bude umožněn průjezd skrze stavbu, zpoždění by tudíž mělo být minimální.

Více informací v příloze. Jízdní řád linky 7002870 lze vyhledat na webové stránce portal.idos.cz, čísla spojů jsou uvedeny v záhlaví tabulky.


Upozornění k odstranění a okleštění stromoví

ČEZ Distribuce vydalo upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů, a to do 15. listopadu 2019. Více informací v přiloženém letáku.


Pozvánka na drakiádu

TJ Sokol Lubník Vás zve na 3. ročník drakiády, která se bude konat v sobotu 5. října 2019 od 14 hod. na hřišti. V případě špatného počasí se akce přesouvá na následující sobotu. Součástí programu bude soutěž o draka krasavce, letce a povaleče. Speciální odměna pro draky vlastní výroby. Pro děti budou připraveny teplé vafle, pro dospělé něco na zahřátí.


Autobusové spoje (aktualizováno 13.09.2019)

Vzhledem k pokračující modernizaci silnice č. II/368 – Krasíkov – budou stále jezdit v období od 1.9.2019 do 22.9.2019 všechny původní spoje autobusové dopravy s předpokládaným zpožděním příjezdu k autobusové zastávce asi o 30 minut.

Od 16. září měly být puštěny přes stavbu preferenční spoje, avšak dle sdělení pana Beránka, stavbyvedoucí EUROVIA CS, a. s., nebyla firma schopna zhoršenými klimatickými podmínkami provést pokládku zhutněných asfaltových vrstev tak, aby zajistili průjezd autobusů od 16.09. Termín se posouvá na 23.09.

13. září 2019

 


Autobusové spoje od 1. září 2019

Dle sdělení pana Stryjy z Odboru dopravy a silničního hospodářství Pardubického kraje, pokračují stavební práce na modernizaci silnice č. II/368 - Krasíkov. Spoje autobusové dopravy ze směru od Moravské Třebové budou jezdit dle jízdního řádu platného před prázdninami s předpokládaným zpožděním asi 30 minut.

Vzhledem na výše uvedené doporučujeme využít pro školáky ranní spoj z Cotkytle, který jede v 07:21 hod. ze zastávky "Lubník, rozcestí Žichlínek".

2. září 2019

 


Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Společnost ČEZ Distribuce oznamuje, že v obci Lubník dojde dne 22.08.2019 (07:30 - 16:00) k plánovanému přerušení dodávky elektřiny. V tento den bude uzavřen i obchod se smíšeným zbožím.

Výpadek se bude týkat těchto čísel popisných a parcelních čísel: 242/1 , 320/1 , 1 , 10 , 100 , 101 , 102 , 103 , 105 , 108 , 11 , 112 , 115 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 178 , 18 , 19 , 2 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 26 , 27 , 28 , 29 , 3 , 30 , 31 , 33 , 34 , 36 , 37 , 38 , 39 , 4 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 6 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 7 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 8 , 81 , 82 , 83 , 84 , 85 , 86 , 87 , 88 , 89 , 9 , 91 , 92 , 93 , 94 , 95 , 96 , 97 , 98 , 99 , parc.č. 2121 , parc.č. 222/2 , parc.č. 299/1 , parc.č. 301/11 , parc.č. 301/9 , parc.č. 615/3 , parc.č. 664/4 , parc.č. 700/2 , parc.č. 700/3 , parc.č. 701/14 , parc.č. 702 , parc.č. 702/9 , parc.č. 706/2 , parc.č. 749/1 , parc.č. 749/5 , parc.č. 749/6 , parc.č. 749/8 , parc.č. 872/8.

Děkujeme za pochopení.

3. srpna 2019

 


Pozvánka na 130. výročí JSDH Lubník

JSDH Lubník Vás srdečně zve na oslavu 130. výročí založení jednotky.

Součástí oslav bude vysvěcení hasičského praporu za přítomnosti olomouckého katolického biskupa Mons. Josefa Nuzíka, den otevřených dveří v nově opravené hasičské zbrojnici, nástup jednotek a prohlídka historické i novodobé hasičské techniky. Pro děti bude připraven skákací hrad a kouzelnické vystoupení. K poslechu bude hrát dechová hudba.

Program:

12:00 - mše svatá s vysvěcením praporu

13:00 - slavnostní průvod

13:15 - nástup jednotek

13:30 - prohlídka historické i novodobé hasičské techniky

14:00 - 17:00 - Dechová hudba Lanškroun

14:00 - kouzelnické představení pro děti (na sále)

15:30 - ukázka zásahu hasičského záchranného sboru (před obecním úřadem)

16:00 - psovod

16:30 - ukázka hořícího oleje

od 17:00 - DJ Seman

Další program: malování na obličej, skákací hrad, den otevřených dveří v hasičské zbrojnici.


Zákaz nakládání s povrchovými vodami

Městský úřad Lanškroun, jako věcně příslušný vodoprávní úřad, vydal opatření obecné povahy, kterým ZAKAZUJE nakládání s povrchovými vodami (z potoku, nádrží, rybníků, koupališť, apod.), a to do ODVOLÁNÍ.

Za nakládání s povrchovými vodami se považuje odběr povrchových vod pomocí technického zařízení (např. čerpadla) - toto je podmíněno povolením vydaným vodoprávním úřadem.

Vydané opatření obecné povahy je reakcí na výrazně nízké průtoky povrchových vod ve vodních tocích, které se vlivem pokračujících vysokých teplot nemají zlepšovat. V případě zhoršení situace s vodami bude úřad nucen přistoupit k dalšímu omezování odebírání povrchových i podzemních vod.

Bližší informace naleznete na úřední desce obce.

29. července 2019