Aktuality

Vánoční soutěž s CBA

Obchod se smíšeným zbožím v Lubníku a společnost CBA si pro vás připravili vánoční soutěž. Za nákup v hodnotě 300 Kč získáte soutěžní kartu s unikátním soutěžním kódem. Tento kód zadejte do soutěžního formuláře na https://www.cbasoutez.cz/ a vyhrajte některou z cen - notebook Asus, tablet iGET, elektrický kartáček nebo deku Beránek.

Soutěž trvá do 21.12.2020.

25. listopadu 2020

 


Od 30. listopadu pojedou vlaky v kraji podle standardního jízdního řádu

V souvislosti s dalším rozvolňováním opatření v oblasti školství obnovuje Pardubický kraj po dohodě s dopravci od pondělí 30. listopadu plný rozsah spojů v regionální železniční dopravě. Již od 18. listopadu jezdí podle klasického jízdního řádu také všechny autobusové spoje v regionu.

"Vzhledem ke dvěma vlnám rozvolňování opatření v oblasti školství obnovujeme po dohodě s dopravci na železnici spoje od 30. listopadu podle standardního jízdního řádu. Na základně rozhodnutí Kraje Vysočina zůstávají v platnosti omezení na trati 238 v úseku Hlinsko v Čechách a Havlíčkův Brod. Stejně tak jsou nadále omezeny osobní i spěšné vlaky z Lichkova směrem do Polska. Důvodem je požadavek Dolnoslezského vojvodství a epidemiologická situace v Polsku,“ uvedl 1. náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš.

Zdroj: www.pardubickykraj.cz

25. listopadu 2020

 


Obecní knihovna znovu otevřena

Od úterý 24.11.2020 bude obecní knihovna znovu otevřena v obvyklém čase 16:00 - 18:00 hod.

24. listopadu 2020

 


Od pondělí 23.11.2020 přichází rozvolnění na čtvrtý stupeň pohotovosti

Od pondělí 23.11.2020 schválila Vláda ČR snížení pohotovostního stupně 5 na 4, a to na základě příznivého vývoje epidemie. Nově se tak svateb a pohřbů budou moci zúčastnit 20 osob, omezení volného pohybu je zkráceno od 23:00 hod do 05:00 hod., knihovny jsou otevřeny prostřednictvím výdejního okénka, lidé se mohou venku a uvnitř scházet v max. počtu 6 osob, umožněn je prodej vánočních stromků a kaprů a vánočních ozdob a je prodloužena otevírací doba obchodů. Další opatření naleznete v příloze.

Celé rozvolnění je založená na takzvaném Protiepidemickém systému ČR, kterému se ale zkráceně přezdívá PES. V něm jsou popsány opatření, která je v jednotlivých stupních nutné dodržovat. Aktuálně se Česká republika nachází ve druhém nejvyšším stupni – čtvrtém. Přechod do nižšího stupně vyžaduje kromě schválení vládou také udržet index rizika po dobu jednoho týdne ve vymezeném rozmezí.

Systém PES hodnotí vývoj epidemie podle čtyř kritérií, kterými je počet nakažených na 100 000 obyvatel a 100 000 seniorů za poslední dva týdny, podíl pozitivních testů a reprodukční číslo, tedy průměrný počet dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného.


Otevírací doba obchodů 17.11.2020 a omezení počtu nakupujících

Otevírací doba obchodů ve svátek 17.11.2020:

Obchod se smíšeným zbožím v Lubníku - ZAVŘENO

Kaufland Lanškroun - 07:00 - 20:00

Lidl Lanškroun - 07:00 - 20:00

Albert Lanškroun - 07:00 - 20:00

Penny Lanškroun - 07:00 - 20:00

Quanto Žichlínek - 07:00 - 11:30

Quanto (Dobrovského) - 07:00 - 11:00

Quanto (J. M. Marků) - ZAVŘENO

Omezení počtu nakupujících:

Od středy 18.11.2020 bude platit omezení počtu nakupujících v obchodech. Jeden člověk pro sebe bude muset mít prostor 15 metrů čtverečních. Vzhledem k velikosti prostor v Obchodě se smíšeným zbožím v Lubníku bude platit omezení 3 zákazníků při nákupu. Děkujeme za pochopení.

16. listopadu 2020

 


Autobusy v kraji budou od 18. listopadu jezdit v běžném režimu

V souvislosti s návratem části žáků do školních lavic, obnovuje Pardubický kraj na svém území standardní rozsah autobusové dopravy s platností od 18. listopadu. V návaznosti na přijatá vládní opatření funguje v kraji od 26. října letní prázdninový provoz. Rozsah železniční přepravy zůstává nezměněn. Na žádost Dolnoslezského vojvodství jsou však nově zrušeny přímé spoje Praha – Wroclaw a přeshraniční osobní vlaky Lichkov – Międzylesie.

„Při zavedení redukce spojů jsme slíbili, že při návratu byť jen části žáků do lavic obnovíme rozsah autobusové dopravy na standardní úroveň. I když se jedná pouze o první a druhé třídy, tak musíme dětem zajistit možnost dopravy do škol a ze školy,“ uvedl náměstek hejtman pro oblast dopravy a dopravní obslužnosti Michal Kortyš. „Pokud by se situace změnila a vláda přehodnotila svůj postup, budeme i my reagovat zachováním letního provozu. Pevně věřím, že k tomu však nedojde,“ doplnil Kortyš.

V oblasti železniční dopravy zůstává v platnosti upravený jízdní řád s redukcí některých spojů. Nově však na žádost polského Dolnoslezského vojvodství v návaznosti na tamní situaci došlo ke zrušení přímých spojů na trati Praha – Wroclav a přeshraničních osobních vlaků Lichkov – Międzylesie.

Zdroj: www.pardubickykraj.cz

13. listopadu 2020

 


Prodloužení nouzového stavu do 20. listopadu 2020

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila prodloužení nouzového stavu v České republice do 20. listopadu. Vláda ČR se schválením prodloužení nouzového stavu prodloužila restriktivní opatření proti šíření koronaviru do 20. listopadu. Původně tato opatření měla skončit 3. listopadu.

Nový ministr zdravotnictví Jan Blatný po mimořádném jednání vlády neoznámil žádná další zásadní opatření. Uvedl některé nové výjimky, které se týkají volného pohybu nebo maloobchodního prodeje:

  1. Stánky i obchody prodávající pietní zboží, jako jsou věnce či svíčky, a provozovny na zpracování kamene mohou být otevřeny od soboty mezi 05:00 - 20:00 hod., a to i v neděli.

  2. Veřejná shromáždění, u nichž je omezen počet účastníků na 100 osob, se budou moci konat pouze ve vnějších prostorách.

  3. Výjimku ze zákazu volného pohybu osob budou mít také studenti zdravotnických škol, kteří cestují za studiem nebo za zkouškami.

A jak to vypadá s otevřením škol?

Ministr školství Robert Plaga potvrdil uzavření škol do konce nouzového stavu, tedy do 20. listopadu. Pokud to epidemiologická situace umožní, bude snaha o co nejrychlejší znovuotevření speciálních škol, které se uzavřou od 1. listopadu. Prioritně se pak do škol vrátí první a druhé ročníky základních škol, závěrečné ročníky ZŠ, SŠ a VOŠ nebo praktické vyučování a praktická příprava v SŠ a VOŠ. V příštím týdnu bude probíhat debata s ministerstvem zdravotnictví nad aktuálními daty.

31. října 2020

 


Nová opatření proti šíření koronaviru od 28. října 2020

Zákaz volného pohybu od 21:00 hod. do 04:59 hod. s výjimkami:

  • cesty do zaměstnání a zpět, cesty k výkonu povolání, cesty k zajištění bezpečnosti a pořádku, ochrany zdraví, veřejné hromadné dopravy, zásobování a rozvážkové služby, neodkladné cesty z důvodu ochrany, života, zdraví či majetku, venčení psa do 500 metrů od bydliště.

Obchody:

  • Uzavření obchodů do 20:00 hod. do 05:00 hod. od pondělí do soboty.

  • Kompletní uzavření maloobchodů v neděli.

  • Neplatí pro čerpací stanice, lékárny a prodejny v místech koncentrace cestujících jako jsou letiště, nebo nádraží, ani pro prodejny v místech zdravotnických zařízení.

Zdroj: Pardubický kraj

Více informací k omezení volného pohybu v Usnesení Vlády České republiky č. 1102 ze dne 26.10.2020 - viz. odkaz zde

Více informací k omezení obchodů v Usnesení Vlády České republiky č. 1103 ze dne 26.10.2020 - viz odkaz zde


Mobilní sběr odpadu

Obecní úřad Lubník pro Vás připravil ve spolupráci s firmou EKOLA České Libchavy s.r.o., mobilní sběr odpadu, který proběhne v pátek 30.10.2020 a bude proveden zastávkovým způsobem, při kterém dvě sběrná vozidla zastaví v určený čas na několika stanovištích v obci, kde budete moci odpady obsluhám vozidel odevzdat. Odpady odložené na stanoviště před příjezdem sběrných vozidel nebudou odvezeny!!

Přehled stanovišť:

- u dolní zastávky pod čp. 5 (15:45 - 15:55 hod.),

- před bytovým domem čp. 2 (15:55 - 16:05 hod.),

- u horní zastávky (16:05 - 16:15 hod.).

Přehled přebíraných odpadů: baterie všeho druhu, oleje, plechovky od barev, rtuťové zářivky a výbojky, zbytky ředitel, čistící hadry, rtuťové teploměry, pesticidy, fotochemikálie, léky, nádoby se zbytky škodlivin apod. Dále vyřazené televizory, lednice a osobní pneumatiky bez disků.

Všechny odpady lze odevzdat bezplatně.

29. října 2020

 


Zdůvodnění MZČR proč se dělají opatření

Ministerstvo zdravotnictví České republiky prostřednictvím Krajského operačního a informačního systému HZS Pardubického kraje (KOPIS) zaslalo zdůvodnění provádění opatření, které doplnilo o PDF prezentaci s názvem "Aktuální epidemiologická situace ČR k 25.10.2020. Prezentace naleznete v příloze pod článkem.

Dobrý den,

i přes rostoucí počet prováděných testů nad 45 tisíc testů neklesá podíl pozitivních záchytů v populaci. Při velkém množství nakažených osob v populaci dochází k nekontrolovanému šíření nemoci, Dochází totiž k šíření nemoci mezi velkým množstvím osob a zvyšuje se zátěž na zdravotní systém, což pozorujeme právě v těchto dnech. Na snímku č. 3 je v grafu uveden vysoký počet pozitivních testů, což znamená vysokou virovou nálož v obyvatelstvu. Proto je v současné situaci opravdu nutné snížit hodnotu reprodukčního čísla pod 1. Jen tak začne klesat tlak na zdravotnický systém a snížíme riziko plošné nákazy mezi lidmi.

Opravdu velkým problémem je vysoký počet nakažených seniorů. Jen za září – říjen evidujeme 182 clusterů (myšleno plošné nákazy) v sociálních zařízeních. A bohužel více než 3 340 diagnostikovaných pacientů v senior ním věku. V datech vidíme velký růst nákazy mezi seniory, nové počty za poslední dny dosahují běžně 2000 denně (65+) anebo 900 - 1000 (75+). Zejména kategorie 75+ může způsobit až skokové navyšování celkového počtu hospitalizací. Jen za poslední tři dny bylo diagnostikováno 5 769 COVID+ ve věku 65+ a 2 634 COVID+ ve věku 75+.

Všechny tyto data a informace nás minulý týden vedli k zavedení plošných opatření, neboť dosud přijatá opatření nestačila zamezit šíření onemocnění. Právě na základě vyhodnocení dat a informací jsme museli přistoupit k OMEZENÍ SOCIÁLNÍCH KONTAKTŮ, protože je to nejúčinnější opatření proti šíření nákazy COVID-19. K jejich zavedení jsme přistoupili proto, protože všechna ostatní protiepidemická opatření přijímána od srpna do půlky října nestačila snížit vysokou virovou nálož v obyvatelstvu. Hlavním cílem těchto opatření je ochrana před kritickým přetížením zdravotního systému a zabránění přenosům od nakažených a infekčních osob, které nemají příznaky a nechovají se odpovědně. Proto žádáme i Vaší cestou redistribuci snímků 16 až 24 a jejich využití k vysvětlení.

Ministerstvo zdravotnictví České republiky