Aktuality

Dokončení akce: Chodník k Horní zastávce v Lubníku

Těstě před začátkem zimy se podařilo dokončit dlouho očekávanou realizaci akce chodníku k horní zastávce. Poslední metry dlažby se pokládaly takřka jeden den před sněhovou nadílkou, a tak na terénní úpravy a osetí travním semenem došla až na jaře. Firma Ovocné a okrasné školky Michálek, Lanškroun provedla ručně zarovnání terénu a místa osela travním semenem. Dále byly provedeny drobné úpravy, které se týkaly dotčených pozemků, nebo staveb.

Díky tomuto projektu došlo k významnému zvýšení bezpečnosti v daném úseku. Náklady na celou akci činily celkem 2 241 286,34 Kč. Na finanční zajištění celé akce jsme požádali o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu – spolufinancováno Evropskou Unií - prostřednictvím MAS Lanškrounsko z. s. Byla nám poskytnuta dotace v celkové výši 1 837 657,14 Kč.

Jednalo se o poslední úsek v obci, kde chodník chyběl, nyní se již můžeme projít bezpečně z jednoho konce obce na druhý. Děkujeme i majitelům okolních dotčených pozemků za vstřícnost a trpělivost. Jak se celá akce vydařila si můžete prohlédnout z přiložených fotografií, nebo v rámci vycházky.


Brožura Pardubického kraje „Jak si poradit v životních situacích“

Vážení spoluobčané, Pardubický kraj vydal 2. vydání brožury, která nabízí přehled různých životních situací z oblasti sociální a z oblasti zdravotnictví a k tomu přehledné a ucelené informace, jak si v takové situaci počínat, na co máte nárok a kam se můžete obrátit. Zpracovaná témata jsou svým záběrem velmi široká od narození dítěte, přes duševní onemocnění, sebepoškozování, invaliditu až po péči o umírajícího. Navíc zde naleznete přehled sociálních dávek a příspěvků a v neposlední řadě důležité kontakty.

Brožuru naleznete v příloze tohoto příspěvku.


Pochod na Gangster

TJ SOKOL LUBNÍK VÁS ZVE NA POCHOD NA GANSBERG.

Odchod v neděli 19.5.2024 v 9.30 od hospody (9.40 od hřbitova).

Pro kočárky je zajištěna hasičská dodávka🚒 od mlýna na Gansberg.

Každý účastník dostane párek na opékání. 🍖 Cesta zpět do Lubníku zajištěna autobusem cca na 17 hod.

14. května 2024

 


Jarní vinné ladění 24. 5. 2024

Vážení spoluobčané,

srdečně Vás zveme na Jarní vinné ladění s Lanškrounským smíšeným sborem, které se koná 24.5.2024. V 18:00 se příjemně naladíme koncertem Lanškrounského smíšeného sboru, a poté se přesuneme na společenský sál v Lubníku, kde budete moci od 19:00 ochutnat některá moravská vína. Degustací Vás provedou zásupci vinotéky Poklady z Moravy. Připravili si pro Vás chuťově vyváženou ochutnávku napříč různými odrůdami moravských vín.

Vstupné na degustaci je stanoveno na 150 Kč a zahrnuje komentovanou ochutnávku 10 vzorků vín s drobným občerstvením. Prezentovaná vína si bude možné také zakoupit přímo na místě. Těšíme se na Vás a na pohodovou jarní akci!

6. května 2024

 


21. března 2024

 Kotle s 1. a 2. emisní třídou se mohou provozovat pouze do 31.08.2024.

Kotle v domácnostech s emisní třídou 1. a 2. se mohou provozovat pouze do 31.08.2024. Pokud tento zdroj provozuje podnikající subjekt, tak od 01.01.2022 nesmí tento typ zdroje také již provozovat.

Vzhledem k této situaci upozorňujeme, že stále běží dotační tituly na výměnu těchto zdrojů. Dotační program Kotlíkové dotace je nyní zacílený na "nízkopříjmové domácnosti", kam spadá zejména početně významná skupina seniorů. Příjem žádostí bude ukončen v srpnu 2024. Krajský úřad Pardubického kraje je připravený všem žadatelům pomoci s nutnou administrativou.

Více informací ZDE: https://www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace

Po termínu 31.08.2024 se na celém našem ORP rozběhnou kontroly zdrojů na pevná paliva.

19. února 2024

 


Volné bruslení JEŠTĚ JEDNOU!

Protože mělo volné bruslení úspěch, rozhodli jsme se ho zopakovat, tentokrát pod záštitou obce. Neváhejte a využijte ledovou plochu, kterou máme rezervovanou pouze pro nás!

SPORTUJTE S NÁMI!

7. února 2024

 


Volné bruslení

JAKO MINULÝ ROK, I LETOS VÁS ZVE TJ SOKOL LUBNÍK NA VOLNÉ BRUSLENÍ DO ZIMNÍ HALY B. MODRÉHO V LANŠKROUNĚ.

NEDĚLE 4.2.2024 14:45 - 16:00

LEDOVÁ PLOCHA REZERVOVÁNA POUZE PRO NÁS VSTUP POUZE PRO OBČANY LUBNÍKA VSTUPNÉ HRADÍ TJ SOKOL LUBNÍK

2. února 2024

 


Odchyt skotu

Vážení spoluobčané,

stádo 6 kusů skotu se stále nepodařilo odchytit. Krávy a býci se pohybují v naší obci a jejím okolí. Dbejte tedy, až do odvolání, zvýšené opatrnosti - nebezpečí střetu se zvířaty stále trvá!

31. ledna 2024