Aktuality

Plánovaná odstávka dodávky elektrické energie

Společnost ČEZ Distribuce, a. s. upozorňuje, že dne 09.02.2022 dojde k plánované odstávce dodávky elektrické energie.

Plánovaná odstávka 09.02.2022 od 07:30 do 10:00 hod. zahrnuje tyto lokality:

  • č. p. 1, 5, 7-16, 25, 46-51, 53-65, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 82, 83, 84, 86, 87, 91, 94, 98, 103, 107, 108, 110, 111, 115, kat. území Lubník (kód 688053): parcelní č. 236/2, 624/5, 664/4, 702/9, 706/2, 749/1, 749/7, 749/8, 872/8

Plánovaná odstávka 09.02.2022 od 10:00 do 12:30 hod. zahrnuje tyto lokality:

  • č. p. 3, 4, 6, 19, 20, 23, 34, 88, 97, 100, 101, 102, kat. území Lubník (kód 688053): parcelní č. 2121

Pozvánka na zvěřinové hody

Myslivecký spolek Žichlínek zve na prodej zvěřinových jídel, který se uskuteční v pátek 21.01.2022 od 11 hod.

V prodeji bude:

👉 jelení svíčková 110,- Kč

👉 kančí pečeně 100,- Kč

👉 zvěřinový guláš 90,- Kč


Informace k autobusové dopravě Pardubického kraje

Vážení cestující,

omlouváme se Vám za komplikace při cestování veřejnou linkovou osobní dopravou v části Pardubického kraje - Ústeckoorlicka. Veřejná doprava je v této části kraje zajišťována dopravcem ČSAD Ústí nad Orlicí a.s. Z důvodu vysoké nemocnosti řidičů není dopravce schopen zajistit dopravní obslužnost v plném rozsahu, a to ani za využití subdodávek.

Informace o neodjetí spojů naleznete také na stránkách OREDO.

Dopravce nás informoval o předpokládaném neodjetí níže uvedených spojů:

Dne 12.1.2022

linka spoj odjezd výchozí zastávka příjezd cílová zastávka

700911 26 15:40 Letohrad,,aut.nádr. 16:29 Lanškroun,,aut.nádr.

700911 43 22:40 Lanškroun,,aut.nádr. 23:24 Letohrad,,aut.nádr.

700934 19 16:35 Lanškroun,,aut.nádr. 17:15 Česká Třebová,,Terminál J.Pernera

700934 23 22:15 Lanškroun,,aut.nádr. 22:30 Damníkov,,samoobsluha

700934 24 18:36 Česká Třebová,,Terminál J.Pernera 19:17 Lanškroun,,aut.nádr.

Dne 13.1.2022

linka spoj odjezd výchozí zastávka příjezd cílová zastávka

680861 24 18:45 Jevíčko,,nám. 19:25 Moravská Třebová,,aut.nádr.

700950 37 22:30 Lanškroun,,aut.nádr. 22:52 Horní Heřmanice,,křiž.

700911 38 22:30 Letohrad,,aut.nádr. 23:15 Lanškroun,,aut.nádr.

700932 23 21:00 Sloupnice,,aut.st. 21:28 Vysoké Mýto,,aut.nádr.

700932 20 22:20 Vysoké Mýto,,aut.nádr.22:50 Sloupnice,,transformátor

Dne 14.1.2022

linka spoj odjezd výchozí zastávka příjezd cílová zastávka

680861 24 18:45 Jevíčko,,nám. 19:25 Moravská Třebová,,aut.nádr.

700950 37 22:30 Lanškroun,,aut.nádr. 22:52 Horní Heřmanice,,křiž.

700911 38 22:30 Letohrad,,aut.nádr. 23:15 Lanškroun,,aut.nádr.

Pro období od 17.1.2022

Vážení cestující, z důvodů předpokládaného nárůstu výskytu nemoci Covid v populaci a v souvislosti s počátkem povinného testování od 17. 1. 2022 může v následujících dnech dojít ke zvýšení počtu neodjížděných spojů ve veřejné dopravě.

Bohužel výši dopadu na veřejnou dopravu neumíme predikovat a dopředu také nebudeme znát rozsah nezajištěné dopravy. Z tohoto důvodu přistupujeme k jejímu preventivnímu omezení a to tak, že základním principem tohoto omezení v Pardubickém kraji je spuštění letního prázdninového režimu s doplněním oběhů o školní spoje (prioritou jsou ranní školní spoje) a to i za předpokladu, že tyto spoje budou odjížděny se zpožděním a nebude tedy zajištěna včasná docházka do škol. S dopravci jsou nyní připravovány jízdní řády, aby je bylo případně možné spustit „zde dne na den“.

Již nyní víme, že zavedení tohoto omezení se od 17. 1. 2022 bude vztahovat na autobusové jízdní řády zajišťované dopravcem ČSAD Ústí nad Orlicí a.s, který nás o toto omezení již požádal.

Omezení u dalších dopravců bude aplikováno dle aktuální potřebnosti, stejně tak jako doba jeho trvání. V drážní dopravě zatím o žádných omezeních neuvažujeme.

Upravené jízdní řády naleznete např. na portálu IDOS nebo informace poskytne dispečink IREDO tel. č. 491 580 333.

Děkujeme za pochopení.

Zdroj: https://www.pardubickykraj.cz/dopravni-obsluznost/111177/informace-k-autobusove-doprave-pardubickeho-kraje?fbclid=IwAR0Bqhh1cZoehSX_YhRpSycvFoDxHDv1VCUtDXOtL7dzI8Za0ndAYa2YXGk

12. ledna 2022

 


V Lanškrouně spuštěno očkovací centrum a testovací místo

V Multifunkčním centru L’Art probíhá očkování. Vakcínami Pfizer se očkují všechny dávky, včetně posilující třetí. Očkování probíhá vždy v úterý a ve čtvrtek od 11 do 17 hodin. Očkovat se mohou osoby starší 16 let. K očkování se můžete zaregistrovat pomocí centrálního rezervačního systému. Rezervace není nutná, ale z důvodu urychlení celého procesu je doporučena.

Testování v odběrovém kontejneru bude zahájeno ve středu 12. ledna (toto datum bude ještě upřesněno na stránkách města Lanškroun). Testovat se bude PCR i antigenními testy každý všední den od 8 do 16 hodin. Otestovat se budou moci i samoplátci s možností platby kartou. K testování není nutná předešlá rezervace termínu. Provozovatelem odběrového místa bude společnost Renturi, v případě dalších dotazů můžete kontaktovat linku 739 324 546.

Zdroj: https://www.lanskroun.eu/v-l-artu-je-v-provozu-ockovaci-centrum-v-pristim-tydnu-se-zacne-i-s-testovanim/d-17526?fbclid=IwAR0c-7E0rqXN3stseu1EnMwsAixvYlTBUnpXcRpLJXOBoN6FoxCpmcF2ICQ

10. ledna 2022

 


Místní poplatky v roce 2022

POPLATEK ZE PSŮ

Místní poplatek ze psů platí osoba, která je přihlášena nebo má sídlo na území obce Lubník. Poplatek je splatný nejpozději do 31.03.2022. Výše poplatku na rok 2022 činí:

➢ 100 Kč za jednoho psa,

➢ 150 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.

Poplatek lze hradit hotově na pokladně obecního úřadu nebo bankovním převodem na účet 1322795349/0800. Jako variabilní symbol uvést číslo popisné, do poznámky jméno majitele psa (nikoliv jméno psa ). Poplatek ze psů je upraven Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2019, o místním poplatku ze psů, která byla schválena zasedání zastupitelstva obce s účinností od 01.01.2020.

POPLATEK ZA ODVOZ ODPADU

Od 01.01.2022 bude účinná Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Sazba za poplatek komunálního odpadu je 550 Kč na poplatníka. Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31.03.2022. Od poplatku je mimo jiné osvobozena fyzická osoba, která v příslušném kalendářním roce dovrší nejvýše 3 let věku nebo fyzická osoba, která se po dobu delší než 9 po sobě jdoucích kalendářních měsíců zdržuje mimo území obce (např. pobývá v zahraničí). Další osvobození jsou uvedena ve vyhlášce. Poplatek lze hradit hotově na pokladně obecního úřadu nebo bankovním převodem na účet 1322795349/0800. Jako variabilní symbol je nutné uvést číslo popisné a do poznámky vepsat jména osob, za které je poplatek hrazen.

Svozový plán na rok 2022 uveden v příloze.

Od nového roku se nebudou na popelnice lepit známky, jsou nahrazeny čipem.

Foto: ilustrační


Tříkrálová sbírka 2022

Stejně jako každý rok i letos připravuje Oblastní Charita Zábřeh tradiční Tříkrálovou sbírku, která letos bude probíhat v termínu od 1.1. do 16.1.2022.

Přispět můžete některým z následujících způsobů:

- HOTOVOSTÍ DO SBÍRKOVÉ POKLADNIČKY KOLEDNÍKŮM, KTEŘÍ VÁS NAVŠTÍVÍ DOMA

S úředně zapečetěnou pokladničkou s logem Charity Vás navštíví kolednické skupina. V neděli 2. ledna bude kolednická skupina obcházet spodní konec Lubníka (směrem na Tatenice) včetně horní bytovky, další neděli 9. ledna bude kolednická skupina obcházet horní konec Lubníka (od obecního úřadu směrem na Lanškroun).

- HOTOVOSTÍ DO STATICKY UMÍSTĚNÉ POKLADNIČKY

Tam, kde Vás koledníci doma nezastihnout, můžete přispět do statické kasičky umístěné v obchodu se smíšeným zbožím v Lubníku. Kasička bude umístěna na uvedeném místě od 3. do 16. ledna 2022 vždy v rámci běžné otevírací doby obchodu.

- ONLINE PLATBOU

Na webu Tříkrálové sbírky je možné přispět do zřízené online pokladničky. Jde o rychlé poskytnutí daru z bankovní karty nebo převodem z účtu přes platební bránu. Nezapomeňte ve druhém kroku zadat jméno Charity Zábřeh nebo PSČ 78901.

- BANKOVNÍM PŘEVODEM

Pokud byste raději přispěli převodem ze svého bankovního účtu, můžete to provést následucím způsobem: pošlete platbu ve prospěch Tříkrálového sbírkového účtu 66008822/0800. Nezapomeňte uvést variabilní symbol Charity Zábřeh 777970107.

- DÁRCOVSKOU SMS

Během několika vteřin je možné přispět z telefonu zasláním dárcovské SMS v podobě DMS KOLEDA 30 (60 NEBO 90) nebo trvalý měsíční příspěvek DMS TRV KOLEDA 30 (60 nebo 90) na číslo 87 777. Váš dar ve výši 30 Kč, 60 Kč nebo 90 Kč bude v tomto případě připsán na celostátní sbírkový účet.

30. prosince 2021

 


Ceny vodného a stočného pro rok 2022

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. (dále jen VAK) na svém zasedání dne 26. 11. 2021 posoudilo všechny závazné podmínky cenové regulace oboru, kde jsou ceny vodného a stočného zařazeny mezi komodity, jejichž ceny jsou tzv. „věcně usměrňované“. Při tom vzalo v úvahu předpokládaný vývoj cen všech vstupů, zvážilo sociální dopady zvýšení cen vodného a stočného a rozhodlo o stanovení cen v oblasti, kde VAK vlastní i provozuje vodárenskou infrastrukturu viz příloha.

Odběratelé na většině území obsluhovaného společností VAK tak zaplatí v roce 2022 za 1 m3, tj. 1 000 litrů vody 93,28 Kč/m3 včetně DPH. Cena za výrobu a dodávku 1 litru pitné vody včetně následného odkanalizování a vyčištění vyprodukované odpadní vody tak stále činí méně než 10 haléřů. Při průměrné spotřebě 100 l na osobu a den, tj. cca 36,5 m3 za rok je měsíční výdaj za vodné a stočné jednoho obyvatele přibližně 284 Kč, oproti cenové úrovni roku 2021 se jedná o zvýšení o cca 15 Kč za měsíc V roce 2021 činil součet cen vodného a stočného 88,33 Kč/m3 včetně DPH. Oproti cenám platným v roce 2021 tak dochází k navýšení vodného a stočného celkem o 5,6 % (z toho vodné 7,8 %, stočné 3,6 %). Společnost VAK v současné době postupně dokončuje tři významné vodohospodářské projekty, které jsou podporovány z Operačního programu Životní prostředí, zaměřené na dlouhodobý dostatek kvalitní pitné vody a čištění vod odpadních. Celkové investiční náklady bez DPH činí 319,1 mil. Kč, z toho vlastní zdroje společnosti VAK budou činit minimálně 148,9 mil Kč. a jsou z větší části financovány bankovním úvěrem. Dotace SFŽP bude poskytnuta ve výši cca 170,2 mil. Kč a podmínkou jejího čerpání je také budoucí dostatečná tvorba prostředků na obnovu takto pořízeného majetku.

V roce 2022 se bude společnost muset vypořádat s rostoucími cenami většiny důležitých vstupů, přičemž většinou jde o růsty velmi výrazně převyšující míru inflace. Za zmínku stoji zejména tyto faktory: ▪ Bezprecedentní růst cen energií, který i přes veškerou snahou o včasnou fixaci a pečlivý výběr dodavatelů přesáhne 27 %. To u vodného představuje více než 60 haléřů na m3 a u stočného dokonce 95 haléřů na m3.

▪ Nárůst cen stavebních prací a materiálu potřebného na opravy, což ve vodném i přes veškerou racionalizaci těchto činností znamená více než 70 haléřů na m3.

▪ Nárůst odpisů investičního majetku vlivem postupného zprovozňování velkých investičních akcí. Zákonná povinnost tvorby finančních zdrojů na obnovu vodohospodářské infrastruktury (tato povinnost vyplývá rovněž z podmínek přijímání dotací ze Státního fondu životního prostředí),

▪ Potřeba vybavovat sítě stále nákladnější technologií dálkového sledování, což do budoucna přinese významné úspory jak společnosti, tak našim odběratelům, ale v počátku to znamená nezanedbatelné náklady.

▪ Růst cen dalších vstupů jako jsou chemikálie a prakticky veškeré služby a stejně tak potřeba reagovat na situaci na trhu práce a zajistit tomu odpovídající růst mezd či nutnost akceptovat poměrně rychlý růst úrokových sazeb úvěrů.

▪ Trvající nutnost zajistit ve zvýšené míře dohled nad zdravotní nezávadností dodávané pitné vody a také dostatečnou frekvenci testování zaměstnanců a kvalitní ochranné pomůcky pro zaměstnance v souvislosti s pandemií COVID-19, zejména ty, kteří pracují jako obsluha čistíren odpadních vod.

Společnost VAK si uvědomuje, že úplné přenesení rostoucích nákladů na spotřebitele by mohlo znamenat velkou zátěž pro domácnosti a firmy v regionu. Proto bude dále hledat možnosti, jak svoji práci zefektivnit a je také připravena akceptovat dočasné snížení svého zisku, který je i tak z většiny investován zpět do infrastruktury.

Spotřeba k 31.12.2021 bude v souladu se zákonem a odběratelskými smlouvami stanovena výpočtem z denních spotřeb fakturovaného období. Odběratel má také možnost stav vodoměru k 31.12.2021 nahlásit.

Z důvodu nutnosti okamžitého zpracování tak musí učinit nejpozději do 4. ledna 2022, a to výhradně prostřednictvím webových stránek www.vak.cz. Podmínkou pro přijetí a následné zpracování samoodečtu vodoměru, zadaného ve formuláři „ODEČET VODOMĚRU“ (v rychlých odkazech), je vyplnění správného a úplného čísla odběrného místa a názvu odběrného místa (obec, ulice, č.p. - obojí je uvedeno na faktuře).

Ing. Bohumil Vaňous, ředitel


Distribuce nádob na tříděný odpad

Centrální sběrné místo u čp. 95 sloužící ke sběru papíru a plastu bude začátkem příštího roku zrušeno a místo toho bude každá domácnost zdarma vybavena plastovými popelnicemi na plast a papír.

Popelnici si můžete vyzvednout u budovy čp. 5:

  • v pátek 17.12.2021 od 08:00 do 11:00 a 12:00 do 14:00 hod.

  • v sobotu 18.12.2021 od 09:00 do 11:00 hod.

  • nebo v pondělí 20.12.2021 od 08:00 do 11:00 a 12:00 do 14:00 hod.

V případě nejasností můžete kontaktovat starostu obce na tel. 724 189 791.

16. prosince 2021

 


Město Lanškroun hledá jednatele/ku Technických služeb Lanškroun, s. r. o.

Rada města Lanškroun vypisuje výběrové řízení na pozici jednatel/ka Technických služeb Lanškroun, s. r. o. Termín podání přihlášek je v pátek 28. ledna 2022. Další informace naleznete v přiloženém dokumentu.


Informační leták pro zákazníky dodavatelů energií, kteří ukončili svoji činnost

Energetický regulační úřad (ERÚ) se ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR (SMO ČR) a Sdružením místních samospráv ČR (SMS ČR) zaměřuje na nekontaktní spotřebitele, především seniory, kteří se – nikoliv svou vinou – po říjnovém pádu několika dodavatelů energie, například ze skupiny BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., ocitli v dočasné – šestiměsíční – záchranné síti dodavatelů poslední instance.

Skončil Váš dodavatel energie - často kladené otázky: https://www.eru.cz/cs/-/casto-kladene-otazky-e2-80-93-skoncil-vas-dodavatel-energie-

Zdroj: https://www.smocr.cz/cs/novinky/a/eru-a-svazy-samosprav-zameruji-pomoc-na-seniory