Aktuality

Obecní knihovna v úterý 17.05. uzavřena

Informujeme, že z mimořádných důvodů bude knihovna v úterý 17.05. uzavřena. Náhradní termín pro půjčování a vrácení knih je ve středu 18.05. v čase od 16 do 18 hodin.

16. května 2022

 


Sdělení k jízdním řádům platných od 12.06.2022

Pardubický kraj informuje o nových jízdních řádech autobusové dopravy:

Počínaje dnem 12. 6. 2022 dojde na významné části Pardubického kraje k výměně autobusových dopravců. Stávajícím dopravcům končí smlouvy o závazku veřejných služeb. Tři ze stávajících dopravců budou pokračovat na základě nově uzavřených smluv dále. Jedná se o dopravce ARRIVA autobusy a.s., CAR-TOUR s.r.o. a Zdar a.s. Mezi nové dopravce patří společnost BusLine Pardubicko s.r.o. a UMBRELLA Coach & Buses s.r.o. Dopravce BusLine Pardubicko s.r.o. nahradí dopravce ČSAD Ústí nad Orlicí a.s. a dopravce UMBRELLA Coach & Buses s.r.o. převezme výkony od dopravce ARRIVA autobusy a.s.

Převážná většina jízdní řádů odpovídá stávajícímu stavu. U některých linek došlo k jejich přečíslování. U některých spojů mohlo z oběhových důvodů dojít ke změnám jejich časových i trasových poloh. V případě, že tyto úpravy nebudou cestujícím vyhovovat, zasílejte prosím požadavky na jejich úpravu na emailovou adresu verejnadoprava@pardubickykraj.cz. Požadavky budou ve spolupráci s dopravci prověřeny a případné změny jízdních řádů budou provedeny nejdříve k vyhlášenému termínu změn k 28.8.2022. Tento přístup jsme zvolili proto, abychom sjednotili požadavky na změny a nevyhovovalo se individuálním požadavkům.

Jízdní řády budou dopravním úřadem schvalovány od 23.5.2022. Po tomto datu by pak měly být jízdní řády k dispozici i na veřejných portálech.

16. května 2022

 


První středy v měsíci můžete odevzdat velkoobjemový a elektro odpad

Velkoobjemový a elektro odpad bude jako v minulém roce sbírán v obecní budově čp. 5 za přítomnosti obecního zaměstnance nebo starosty, a to vždy PRVNÍ STŘEDU v měsíci od května do října - 04.05., 01.06., 06.07., 03.08., 07.09. a 05.10.2022 v čase od 15:00 do 16:30 hod.

Odpad může odevzdat pouze osoba s trvalým pobytem obce Lubník.

2. května 2022

 


SDH Lubník zve na tradiční pálení čarodějnic

SDH Lubník Vás zve na tradiční pálení čarodějnic, které se uskuteční v pátek 22. dubna od 17 hodin na místním hřišti. Těšit se můžete na živou hudbu, výborné makrely nebo grilované maso. Slet čarodějnic startuje od 18 hodin od místní hospůdky.

20. dubna 2022

 


"Kbelíková soutěž"

Kbelíková soutěž od 12.4. - 8.5.2022

Opět po roce jsme pro Vás připravili oblíbenou Kbelíkovou soutěž😊. Tentokrát jsme úkoly rozdělili na dva okruhy, a to pro menší děti (3-6 let) – v rámci obce a pro větší děti (7 a více let), který vede do lesa.

Menší děti:

 • Je připraveno 6 stanovišť s úkoly, které jsou rozmístěny po celé obci, viz mapa.
 • Stanoviště můžete projít najednou, nebo postupně, dle možností dítěte.

Seznam stanovišť:

Č.1 Hospodářská zvířata – stanoviště u poldru

Č.2 Počítání – v blízkosti autobusové zastávky na Žichlínek ( za vývěskou pod stromem)

Č.3 Cvrnkání kuliček – antukové hřiště- zde prosíme, abyste se pohybovali pouze kolem soutěže a nechodili zbytečně po hřišti, které je po zimně měkké a mohlo by dojít k jeho poškození.

Č.4 Ryby – hasičská nádrž – horní autobusová zastávka

Č.5 Naše obec – pod Lípou – odbočka ke Karlům mladším

Č.6 Rozcvička – pod přístřeškem za Obecním úřadem v Lubníku

Větší děti:

 • Je připraveno 6 stanovišť s úkoly.

 • Děti se vydají na cestu od značky start (u kravína) a dále se budou řídit podle šipek (nastříkané oranžovým značkovacím sprejem). Tam, kde je umístěn kbelík s úkoly, naleznete značku obálky.

 • Pro kontrolu rodičů přikládáme trasu vyznačenou na mapě

Každé stanoviště poznáte podle bílých, nebo červených kbelíků s logem TJ Sokol Lubník, z.s.. V každém kbelíku naleznete pracovní list, tužku a potřebné rekvizity. Výsledky Vašeho snažení pak do listu zaznamenáte. Až obejdete všechna stanoviště, zalepíte pracovní listy do obálky a odevzdáte na obecním úřadu. Na všechny účastníky čeká odměna. O předání odměn Vás budeme informovat prostřednictvím našeho Facebooku. Prosíme Vás však o ohleduplné zacházení s rekvizitami, které budou nezbytné pro plnění úkolů a o důsledné uzavírání kbelíků tak, aby pracovní listy mohly sloužit i dalším dětem po celou dobu trvání hry.

Eliška Čapková, předsedkyně TJ Sokol Lubník


Prodej kuřic

Ve čtvrtek 21. dubna proběhne od 14:00 do 14:15 hod. proběhne u obecního úřadu prodej kuřic od firmy Studénka Drůbež. Kuřice budou staré 22 týdnů různých barev. Dále budou v nabídce chovní kohouti, krůty, brojleři, káčata, husokáčata, housata, indičtí běžci, krmné směsi a vitamíny, sadbové brambory žluté a červené. Prodej i v místě Studénka po tel. domluvě 720 355 216.

Studénka Drůbež, IČO: 09797416

Květa Kanalašová, Butovická 126, Studénka

mob.: 720 355 216

foto: ilustrační

20. dubna 2022

 


KOTLÍKOVÉ DOTACE SE VRACÍ

Od 1. září 2022 vstoupí v platnost zákaz provozu kotlů na pevná paliva první a druhé emisní třídy a kotlů bez emisní třídy. Občané budou mít v následujících týdnech a měsících POSLEDNÍ možnost získat na výměnu těchto starých kotlů dotaci. Pardubický kraj připravuje výzvu pro žadatele z domácností s nižšími příjmy na předkládání žádostí o dotaci na výměnu výše uvedených kotlů za nový ekologický zdroj tepla.

Vyhlášení výzvy je naplánováno na květen 2022 a příjem žádostí bude zahájen v červnu 2022. Ukončení příjmu žádostí bude 31. srpna 2022.

Více informací v příloze.


Ukončení omezení autobusové dopravy k 20.03.2022

V předcházejících zprávách jsme Vás informovali o omezeních v oblasti veřejné linkové osobní (autobusové) dopravy, které se týkaly dopravce ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. a měli trvat do 31. 3. 2022.

Na základě včerejšího jednání Pardubického kraje s dopravcem ČDAD Ústí nad Orlicí, a.s. Vám sdělujeme, že tato omezení budou ukončena k 20. 3. 2022 a od 21.3. 2022 bude zahájen plný provoz.

Pokud by z mimořádných důvodů mělo dojít k výpadkům autobusových linek, tyto informace naleznete na stránkách www.oredo.cz

16. března 2022

 


Občanská poradna Charity Zábřeh nabízí bezplatné poradenství pro občany Ukrajiny

OBČANSKÁ PORADNA Charity Zábřeh nabízí BEZPLATNÉ PORADENSTVÍ pro osoby přicházející z UKRAJINY v důsledku válečného konfliktu. Podpora je směřována nejen na pomoc s podáním žádosti o vízum, při hledání vhodného bydlení, zaměstnání, ale i na poskytnutí materiální pomoci aj.

Více informací v letáčku v příloze.


Úřad práce ČR a jeho pomoc při finanční tísni spojené s růstem cen energií

Máte-li dotazy vztahující se k dávkové pomoci v souvislosti se zvýšenými cenami energií, obraťte se na zaměstnance Úřadu práce ČR osobně na nejbližším kontaktním pracovišti v místě vašeho bydliště nebo volejte na speciální linku: +420 950 180 070.

Patříte mezi ty, kterým výrazně vzrostly výdaje spojené s chodem domácnosti a nemáte dostatek prostředků na jejich placení? Požádejte Úřad práce ČR o pomoc. Může Vám pomoci s úhradou nákladů na bydlení, a to prostřednictvím těchto dávek:

- Příspěvek na bydlení

Primární pomoc státu určená těm, kteří mají kvůli nízkým příjmům potíže s úhradou nákladů na bydlení. Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu či domu, jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů nestačí na zaplacení nájmu a nákladů souvisejících s bydlením.

- Doplatek na bydlení

Tato dávka pomoci v hmotné nouzi pomáhá tehdy, když příjmy rodiny či jednotlivce nestačí, ani po přiznání příspěvku na bydlení, na úhradu odůvodněných nákladů souvisejících s bydlením (tj. nájem, služby spojené s bydlením a náklady za dodávky energií). Výše doplatku na bydlení ÚP ČR stanoví tak, aby domácnosti po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení zůstala částka na živobytí.

- Mimořádná okamžitá pomoc

Prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci může Úřad práce ČR poskytnout pomoc v situacích nepříznivého a mimořádného charakteru, kdy je potřeba poskytnout ji bezprostředně. Například se může jednat o situace spojené s finančními problémy v důsledku úhrady nedoplatku za vyúčtované energie.

U dávky mimořádné okamžité pomoci spojené s energokrizí jsou nastaveny specifické podmínky pro její získání. V tomto případě je podmínkou, že žadatel už přešel od dodavatele poslední instance k jinému dodavateli energií, a od DPI (dodavatelů poslední instance) obdržel vyúčtování uhrazených záloh. Toto vyúčtování následně předloží Úřadu práce ČR společně se žádostí o MOP – vyúčtování DPI. Žádost je možné podat na kterémkoli kontaktním pracovišti ÚP ČR dle místa, kde klient skutečně žije.

Doporučený postup a další informace

 1. Neprodleně požádejte o uzavření smluv na běžnou dodávku energií, tzn. přejděte z režimu DPI do standardního režimu a požádejte DPI o vyúčtování reálné spotřeby. Jak na to, se dozvíte např. na webových stránkách Energetického regulačního úřadu. Najdete zde nejčastější otázky a odpovědi.

 2. Uzavíráte smluvní vztah. Pokud víte, že nejste reálně schopni hradit měsíčně stanovenou částku, předneste novému dodavateli své možnosti.

 3. Pokud už máte stanovené měsíční zálohy a ty převyšují vaše finanční možnosti, plaťte, co Vám váš rodinný rozpočet dovolí. Dlužnou částku uhradíte v rámci vyúčtovaného nedoplatku.

 4. MOP není možné poskytnout na úhradu záloh na plyn a elektřinu. Úřad práce ČR může přiznat na pokrytí zvýšených nákladů domácnosti „MOP - vyúčtování DPI“. Tato speciální dávka je časově omezená. Je možné o ni žádat jen po předložení vyúčtování od DPI.

 5. O „klasickou“ MOP můžete požádat tehdy, pokud nebudete mít objektivně dostatek prostředků na pokrytí nákladů spojených s případným výdajem a vaše příjmové, sociální a majetkové poměry Vám neumožní tuto situaci překonat vlastními silami.

 6. O „klasickou“ MOP můžete požádat i tehdy, když Vám po zaplacení stanovených záloh chybí peníze na zajištění výživy a ostatních základních životních potřeb. Každou žádost tak úřad posuzuje s ohledem na individuální situaci.

 7. Podívejte se, jak o MOP žádat a co je třeba doložit na odkaze: https://www.uradprace.cz/web/cz/-/mimoradna-okamzita-pom-1

 8. Další podrobnosti, včetně nejčastějších otázek a odpovědí, najdete i na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

 9. Další možností je požádat o opakované dávky ze systému státní sociální podpory (příspěvek na bydlení) nebo hmotné nouze (doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí).

Zdroj: https://www.uradprace.cz/web/cz/-/s-rustem-cen-za-energie-muze-pomoci-up--1

9. března 2022

Přílohy:

 letak_-_urad_prace.jpg (232,4 KB)