Obec

Obec Lubník se zachovalou strukturou lánové vsi leží v Lanškrounské kotlině, vzdálená 5 km jihovýchodně od Lanškrouna. Území obce se rozkládá v nadmořské výšce 365 – 395 m n.m. a náleží do povodí Moravské Sázavy. Obcí protéká Lubnický potok, který ústí do Moravské Sázavy nad Krasíkovem. Severozápadní hranici katastru obce tvoří koryto Hraničního potoka. Obcí probíhá silnice 2. třídy č. 315 ve směru z Lanškrouna do Zábřehu na Moravě.

Katastr obce má výměru 508 ha. Z této výměry je 420 ha zemědělské půdy a 52 ha lesa, zbylou část zaujímají vodní plochy, zastavěné plochy, nádvoří a ostatní plochy.

Lubník patří mezi malé obce regionu. V obci je 100 čísel popisných a žije zde přes 300 obyvatel. Zaměstnání nacházejí převážně v nedalekém Lanškrouně nebo pracují v ZOD Žichlínek. Přímo v obcí provozují svoji činnost některé živnosti – je zde prodejna potravin, pohostinství, klempířství, chovná stanice včel s výkupem medu, autoservis, prodejna koberců, truhlářství a soukromá zemědělská farma.

Z celkové rozlohy má obec ve svém majetku 37 ha lesa a cca 10 ha zemědělské půdy. Obec také vlastní budovu bývalé školy, bytový dům čp. 2 a budovu pohostinství s prodejnou potravin a společenským sálem. Do majetku obce patří také místní hřbitov.

Obec patří do Pardubického kraje a okresu Ústí nad Orlicí. Pověřeným úřadem pro obec je Městský úřad v Lanškrouně. Historicky obec patřila na Moravu. Hranice katastrů mezi Lubníkem, Žichlínkem, Sázavou a Albrechticemi tvořily česko-moravskou zemskou hranici.

V obci pracuje 7-členné obecní zastupitelstvo. I když se jedná o malou obec, kvete zde bohatý společenský život. Mají na tom zásluhu především dvě místní organizace, a to Sbor dobrovolných hasičů a Tělovýchovná jednota Sokol. Podílí se i kulturní komise při obecním úřadu.

Lubník je moderní obcí s vyspělou infrastrukturou. Obec vychází vstříc mladým rodinám a to důsledným uplatňováním rozvoje bytové politiky.

Na obecním úřadě je zájemcům k dispozici počítač s připojením k Internetu. Tím je především dětem usnadněna možnost vzdělávání a seznamování se s současnými trendy výpočetní techniky.

Video-spot o obci (starší verze)