19. ročník Tříkrálové sbírky

Tříkrálová sbírka organizovaná Charitou České republiky proběhne v Lubníku v sobotu 5. ledna 2019. Od 13 hodin se budou po obci pohybovat dvě skupiny koledníků. Poznáte je tak, že budou vybaveni zapečetěnou kasičkou s logem Charity.

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí. V případě, že koledníky nezastihnete, tak můžete přispět částkou na sbírkový účet nebo prostřednictvím dárcovské SMS. Více informací na stránkách www.trikralovasbirka.cz

4. ledna 2019