Poskytování příspěvku na dopravu do mateřské školy

Obec Lubník poskytuje zákonným zástupcům dětí příspěvek na dopravu do mateřské školy (dále jen MŠ) jako kompenzaci za skutečnost, že nezřizuje MŠ a děti je nutné vozit do okolních obcí. Příspěvek je poskytován na dítě, které má v obci trvalé bydliště a navštěvuje MŠ.

Pokud chce zákonný zástupce tento příspěvek čerpat, musí předložit vyplněnou „ Žádost o příspěvek na dopravu“ , ve které potvrdí příslušná MŠ, že je dítě v daném školním roce zapsáno k předškolnímu vzdělávání. Nárok na příspěvek končí ke konci daného školního roku – tedy k 31.8. Příspěvek je vyplácen ve výši 200 Kč za 1 měsíc, přičemž úhrada je prováděna za 3 měsíce zpětně, a to i v období letních prázdnin.

Období, za které se příspěvek vyplácí:

září – listopad úhrada v prosinci

prosinec – únor úhrada v březnu

březen – květen úhrada v červnu

červen – srpen úhrada v září

Více informací včetně „ Žádosti o příspěvek na dopravu“ naleznete na webových stránkách obce na záložce Dokumenty – Směrnice a plány – Směrnice o poskytování příspěvku na dopravu do MŠ, případně tento formulář naleznete v přiloženém dokumentu.