Pozvánka na Tříkrálový koncert

Římskokatolická farnost Lubník a Obec Lubník Vás všechny srdečně zvou na Tříkrálový koncert v místním kostele svatého Petra a Pavla, který se uskuteční v pátek 6 1. 2023 od 17:30. Tradičně vystoupí SCHOLA GAUDIUM ze Svébohova pod vedením Josefa Hrocha.

Oproti pozvánce uveřejněné v Obecním zpravodaji došlo ke změně data konání koncertu.

31. prosince 2022