Výtvarná soutěž NAŠE OBEC

DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko vyhlašuje výtvarnou soutěž s názvem „MOJE OBEC“, určenou dětem členských obcí svazku. Jejím předmětem je namalování obrázku nějaké typické dominanty v dané obci (např. škola, kostel, obecní úřad atd.). Velikost obrázku byl stanoven na formát A4. Z důvodu ochrany osobních údajů dětí prosíme, aby se děti na obrázky nepodepisovaly. Autora, označte obyčejnou tužkou na zadní stranu výtvarného díla.

Způsob výtvarného zpracování obrázku není nijak určen, ponecháváme jej plně na Vašem uvážení a zkušenostech. Uzávěrka soutěže byla stanovena na středu 11. října 2023. Namalované obrázky, prosím, odevzdejte na Obecní úřad v Lubníku.

Vyhodnocení soutěže provede komise sestavená vždy ze starosty dané obce a zaměstnance svazku. V každé obci budou vybrány 2 vítězné obrázky, které budou za podmínky souhlasu zákonných zástupců autorů použity do nástěnného kalendáře, jež bude na příští rok vydávat DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko a v rámci kterého budou představeny jeho jednotlivé členské obce. Autorům vítězných obrázků bude předána dárková taška s logem svazku, ostatní zúčastněné děti obdrží sladkou odměnu.

Těšíme se na Vaše obrázky a věříme, že i v Lubníku se najde spousta šikovných ručiček, a že i naše obec bude mít v kalendáři své zastoupení.

9. října 2023