Aktuální vládní opatření (aktualizováno 27.10.2020)

Aktualizováno 14.10.2020 v 10:05 hod.: Bylo přidáno opatření MZČR o rouškách na veřejných zastávkách. Přílohy byly doplněny o tiskovou zprávu MPSV o ošetřovném.

Aktualizováno 21.10.2020 v 09:54 hod.: Byla přidána informace o omezení zdravotní péče v Nemocnici Pardubického kraje, a. s. a povinnost nošení roušek venku na základě Mimořádného opatření MZČR ze dne 19.10.2020.

Aktualizováno 21.10.2020 v 18:27 hod.: Byla přidána informace o zákazu volného pohybu osob a tzv. "lockdown", dále upraveny jednotlivé oblasti na základě usnesení ze dne 21.10.

Aktualizováno 27.10.2020 v 11:30 hod.: Byla přidána informace o omezení volného pohybu osob, omezení maloobchodního prodeje a farmářských trhů.

 • Zákaz volného pohybu osob

Do 3. listopadu se zakazuje volný pohyb na veřejnosti od 21:00 hod. do 04:59 hod. Povolené jsou například cesty do zaměstnání či k lékaři nebo k venčení psů do 500 metrů od místa bydliště. Výjimku mají osoby zajišťující bezpečnost a vnitřní pořádek, osoby zajišťující veřejnou hromadnou dopravu nebo osoby rozvážkové služby a zásobování.

Během dne je omezen volný pohyb s výjimkou cest do zaměstnání, nezbytných cest za rodinou nebo k obstarávání základních životních potřeb jako např. nákup potravin, cest k lékaři, cest do za účelem pobytu v přírodě nebo cest do vlastních rekreačních objektů a pobytů v nich. Účast na svatbách a pohřbech je možná v počtu ne vyšším jak 10 osob.

Nařizuje se omezit pohyb na veřejné přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a omezit kontakt s jinými osobami na nezbytně nutnou míru.

 • Zdravotnická zařízení

Jsou zakázány návštěvy pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče. V Nemocnici Pardubického kraje, a. s.(Pardubice, Ústí nad Orlicí, Chrudim, Litomyšl, Svitavy) toto opatření není novinkou, platí již od 11. září 2020. Výjimky: přítomnost třetí osoby u porodu, návštěvy nezletilých pacientů, návštěvy pacientů s omezenou svéprávností, návštěvy pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Od 19. října přistoupila Nemocnice Pardubického kraje, a. s. k zastavení veškeré neakutní plánované péče, a to do odvolání. Pacienti jsou nemocnicemi postupně kontaktováni.

 • Školství

MATEŘSKÉ ŠKOLY – nic se nemění, zůstávají v provozu dle dosavadního režimu.

I. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL – od 14. října do 1. listopadu nařízena distanční výuka. Žáci mají nárok na dotovaný oběd. ŠJ Madoret umožňuje odběr obědů za dotovanou cenu v rámci školního stravování, a to na základě časového harmonogramu dle stránek www.madoret.eu.

II. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL – od 14. října do 1. listopadu nařízena distanční výuka. Žáci mají nárok na dotovaný oběd. ŠJ Madoret umožňuje odběr obědů za dotovanou cenu v rámci školního stravování, a to na základě časového harmonogramu dle stránek www.madoret.eu.

ŠKOLNÍ DRUŽINY – zákaz osobní přítomnosti žáků od 14. října do 1. listopadu.

GYMNÁZIA – všechny ročníky přecházejí na distanční výuku do 1. listopadu. Studenti mají nárok na dotovaný oběd. ŠJ Madoret umožňuje odběr obědů za dotovanou cenu v rámci školního stravování, a to na základě časového harmonogramu dle stránek www.madoret.eu.

STŘEDNÍ ŠKOLY, VOŠ, KONZERVATOŘE – od 14. října do 1. listopadu nařízena distanční výuka, nově se vztahuje i na odborné výcviky a praxi.

VYSOKÉ ŠKOLY – do 1. listopadu platí distanční výuka (tzv. samostudium), osobní přítomnost zakázána. Nevztahuje se na účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávající pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských školách, základních a středních školách. Univerzita Pardubice zavedla on-line výuku již od středy 23. září na všech svých fakultách. Zakázán je pobyt studentů na kolejích s výjimkou např. praxe. Ministr školství však 13.10. po účinnosti nařízení oznámil, že studenti nemusí opouštět vysokoškolské koleje, pokud to není možné či musí zůstat v karanténě.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY – zákaz osobní přítomnosti žáků na výuce od 14. října do 1. listopadu, neplatí dříve povolená individuální výuka.

STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU, ŠKOLNÍ KLUBY – zákaz osobní přítomnosti žáků na tomto zájmovém vzdělávání, platí do 1. listopadu.

DNY VOLNA – MŠMT vyhlašuje na dny 26. a 27. října dny volna (neplatí pro MŠ), ve středu 28. října je státní svátek, ve dnech 29. a 30. října jsou vyhlášeny podzimní prázdniny (platí pro ZŠ, SŠ, ZUŠ a konzervatoře).

 • Ošetřovné

Kvůli uzavírání škol přijala vláda 08.10.2020 návrh zákona o poskytování ošetřovaného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii. Pokud tento návrh projde schvalovacím procesem (PS, Senát ČR, prezident), budou změny následující:

Nárok na ošetřovné bude mít zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče:

a) o dítě mladší 10 let,

b) o nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku,

c) o osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení,

d) o děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.

Nárok na ošetřovné budou mít i osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud je za ně odváděno sociální pojištění. Podpůrčí doba bude po celou dobu trvání mimořádného opatření. Výše ošetřovaného bude činit 60 % denního vyměřovacího základu. Nebude se vyžadovat potvrzení od školy o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce.

 • Sport

Do 3. listopadu platí zákaz provozu a používání sportovišť ve vnitřních prostorách staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, bowlingy, tréninková zařízení), posiloven, fitness center.

 • Restaurace, hospody, bary, kluby, hotely

Restaurace, hospody, bary a kluby musí dočasně do 3. listopadu přerušit svůj provoz. Dovolený je pouze výdej jídla a pití přes výdejní okénko, a to v čase 06:00 – 20:00 hod. (kromě alkoholu, který je na veřejnosti zakázán).

Od 22. října jsou uzavřena ubytovací zařízení k rekreačním aktivitám, ale otevřeny k ekonomickým aspektům, jako jsou služební cesty. Poskytují stravování pouze ubytovaným osobám, a to v čase mezi 06:00 – 20:00 hod.

 • Zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti

Od 14. října do 3. listopadu je zakázáno pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech. Dle ministra zdravotnictví má toto opatření vést k tomu, aby se lidé před podniky nesdružovali.

 • Bohoslužby

Bohoslužeb se mohlo zúčastnit 100 osob, od 12. října byla účast omezena na počet 10 osob, od středy 14. října na 6 osob. Nyní se na ně vztahuje zákaz volného pohybu.

 • Kultura a volný čas

Do 3. listopadu jsou zakázány koncerty, divadelní představení a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté, poutě a jiné podobné tradiční akce, kongresy a jiné vzdělávací akce, veletrhy, provoz kasin a heren, návštěvy a prohlídky zoologických zahrad, návštěvy a prohlídky muzeí, galerií a výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií. Zakázán je zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorách staveb (s výjimkou bydliště a mateřských škol).

 • Nákupní centra

S platností od 9. října platí vstup a pobyt nejvýše ve skupině po 2 osobách. Toto omezení se nevztahuje na osoby mladší 15 let doprovázející zletitou osobu ze společné domácnosti. Místa určená k odpočinku jsou omezena tak, aby nedocházelo ke shromažďování osob. Není poskytována možnost bezdrátového připojení na Internet pro veřejnost.

Od 22. října budou ve velkých nákupních centrech otevřeny pouze prodejny potravin, drogerie, lékárny a několik dalších provozoven upřesněních v Usnesení Vlády ČR č. 1079 ze dne 21.10.2020. Restaurační zařízení v obchodních centrech budou uzavřena s možností nákupu jídla s sebou ve výdejových okénkách.

 • Právo shromažďování

Do 3. listopadu se omezuje právo pokojně se shromažďovat tak, že se shromáždění může zúčastnit max. 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry, přičemž každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest.

 • Úřady

Od 22. října do 3. listopadu 2020 Vláda ČR uložila orgánům veřejné moci a správním orgánům omezit práci a státní služby, upřednostnit osobní kontakt zaměstnanců s adresáty veřejné správy např. upřednostněním písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním. Dále uložila těmto orgánům omezit rozsah úředních hodin na 2 dny v týdnu v rozsahu 5 hodin.

Úřední hodiny:

Obecní úřad Lubník – stávající úřední hodiny PO, ST od 16 do 18 hodin,

Městský úřad v Lanškroun – PO 8 – 13 hodin, ST 12 – 17 hodin (podatelna zůstává veřejnosti otevřena ve standartních hodinách).

Více informací v Usnesení Vlády ČR č. 1080 ze dne 21.10.2020.

 • Svatby

Od 28. října začal platit limit max. 10 účastníků.

 • Pohřby

Od 28. října začal platit limit max. 10 účastníků.

 • Roušky

Všem osobám s účinností od 13. října do odvolání se zakazuje pohyb bez ochrany dýchacích cest ve všech vnitřních prostorách budov (mimo bydliště nebo hotelový pokoj), v prostředcích veřejné dopravy a na nástupištích a v přístřešcích a čekárnách veřejné dopravy. Neplatí například pro děti do dvou let věku, děti a pedagogické pracovníky v mateřských školách nebo hospitalizované pacienty v zařízeních lůžkové péče. Více výjimek v mimořádném opatření uvedeném v příloze.

Od středy 21. října 2020 do odvolání platí povinnost nošení roušek venku na veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, pokud se v tom místě vyskytují více než dvě osoby blíže než dva metry od sebe a nejedná se o členy jedné domácnosti. Dále v automobilech, pokud se tam vyskytují osoby, kteří nejsou členy společné domácnosti.

 • "Lockdown"

Od 22. října do 3. listopadu je zakázán maloobchodní prodej a prodej poskytování služeb v provozovnách. Výjimkou jsou např. prodejny potravin, prodejny pohonných hmot, drogerie, lékárny, výdejny, trafiky, chovatelské potřeby, prodejny brýlí, prodejny textilního materiálu a galanterie, servisy a opravny silničních vozidel nebo prodejny domácích potřeb a železářství. Všechny výjimky jsou uvedeny v Usnesení Vlády ČR 1079 ze dne 21.10.2020.

 • Omezení maloobchodního prodeje

Je zakázán maloobchodní prodej v neděli. Ve všední dny a soboty pak mezi 20:00 hod. a 05:00 hod. Výjimku mají čerpací stanice, lékárny, prodejny na frekventovaných místech, jako jsou letiště či nádraží, obchody ve zdravotnických zařízeních a restaurace, které fungují ve formě roznáškového servisu. Nově je zavedeno omezení pro květinářství, kde mohou být od středy v provozovně zároveň jen dva zákazníci. Vláda také upřesnila výjimku pro domácí potřeby, ta se netýká prodejen s nábytkem a podlahovými krytinami. Zákaz nově dostaly sázkové kanceláře.

 • Omezení farmářských trhů

Vláda zakázala prodej na tržištích nebo v mobilních provozovnách, opět však s výjimkami. Tu dostaly pojízdné prodejny zajíždějící do obcí, kde nefunguje prodejna základních potravin a drogerie, také stánkaři prodávající čerstvé i zpracované ovoce a zeleninu, maso a masné výrobky, vejce, pekařské výrobky či med. Vše ale musí být z domácí produkce. Na trzích nebude možné konzumovat zakoupené výrobky, stánkaři mezi sebou musí mít rozestupy alespoň 2 metry a v jeden čas na ploše tržiště nesmí být více než 20 lidí na 400 metrů čtverečních.