Brožura Pardubického kraje „Jak si poradit v životních situacích“

Vážení spoluobčané, Pardubický kraj vydal 2. vydání brožury, která nabízí přehled různých životních situací z oblasti sociální a z oblasti zdravotnictví a k tomu přehledné a ucelené informace, jak si v takové situaci počínat, na co máte nárok a kam se můžete obrátit. Zpracovaná témata jsou svým záběrem velmi široká od narození dítěte, přes duševní onemocnění, sebepoškozování, invaliditu až po péči o umírajícího. Navíc zde naleznete přehled sociálních dávek a příspěvků a v neposlední řadě důležité kontakty.

Brožuru naleznete v příloze tohoto příspěvku.