Čipování sběrných nádob

Vážení spoluobčané,

v letošním roce 2021 byla provedena inventura sběrných nádob (popelnic) na směsný komunální odpad, přičemž bylo zjištěno, že se jich v naší obci užívá cca 150. Na všechny sběrné nádoby občanů na směsný komunální odpad budou v sobotu 23.10.2021 na náklady obce instalovány čipy a inteligentní známky. Prosíme tedy občany, aby nejpozději do 9:00 hod 23.10.2022 umístili svoje sběrné nádoby na veřejně přístupné místo v blízkosti své nemovitosti. Dále prosíme o důslednou kontrolu, že máte na své stávající sběrné nádobě uvedeno číslo popisné na žluté samolepce, kterou každoročně obdržíte při platbě poplatků za komunální odpad. V příštím roce 2022 budou všechny sběrné nádoby na směsný komunální odpad váženy, výsledky budou průběžně vyhodnocovány a na jejich základě budou určena nová pravidla pro stanovení výše poplatku za komunální odpad pro rok 2023 a to dle výše vyprodukovaného směsného komunální odpadu v roce 2022.

Dále budou do konce letošního roku do každé domácnosti dodány 2 kusy nových sběrných nádob – 1 ks 240 l plastové nádoby na plast (se žlutým víkem) a 1 ks 240 l plastové nádoby na papír (s modrým víkem) a následně od nového roku bude zaveden systém svozu separovaného odpadu (papír a plast) dům od domu jako v případě směsného komunálního odpadu. Odpadové nádoby obdržíte zdarma. Četnost svozu těchto nádob je stanovena na jedenkrát za měsíc. Na současném sběrném místě za hospodou zůstanou pouze kontejnery na sklo, textil a jedlé oleje a tuky. Systém svozu dům od domu je moderní systém sběru separovaného odpadu, který by měl přinést snížení docházkové vzdálenosti, eliminovat nepořádek na sběrném místě za hospodou a zejména podpořit motivaci občanů třídit odpad, a tak snižovat množství směsného komunálního odpadu končícího na skládce. O dalším postupu přípravy přechodu na tento systém (dodání odpadových nádob a ukončení současného sběru papíru a plastů na sběrném místě za hospodou) vás budeme ještě včas informovat.

Foto: EKOLA České Libchavy

17. října 2021