Dobrovolné antigenní testování obyvatel

Od středy 16. prosince 2020 do pátku 15. ledna 2021 nabídnou odběrová místa Nemocnice Pardubického kraje bezplatné antigenní testování pro veřejnost. Objednání v on-line v rezervačním systému je POVINNÉ, bez rezervace není možné test uskutečnit. Objednat se lze na tomto odkazu: https://www.nempk.cz/informace/antigenni-testovani-pro-verejnost?fbclid=IwAR1FA8G5yrA45z_I4qx3dNCeSSixLA6E8A8XZKay6vnjb9EH58xLYRikusg

CO S SEBOU:

  • doklad totožnosti,

  • kartičku pojišťovny (prosíme, zkontrolujte si datum platnosti průkazu, v případě neplatnosti si nechte vystavit náhradní potvrzení, že jste pojištěncem),

  • vyplněný a podepsaný Formulář k provedení antigenního testu pro veřejnost.

PODMÍNKY TESTOVÁNÍ:

Bezplatný antigenní test nelze provést osobám:

  • u kterých neuplynulo více než 90 dnů od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem,

  • kterým byl v posledních 5 dnech proveden antigenní nebo PCR test s negativním výsledkem.

Bezplatné antigenní testy hrazené z veřejného zdravotního pojištění je možné opakovat pouze jednou za 5 dnů.

VÝSLEDEK TESTOVÁNÍ:

V případě negativního výsledku personál odběrového místa zadá výsledek do celorepublikového systému a vydá potvrzení o výsledku.

V případě pozitivního výsledku antigenního testu a zároveň při absenci příznaků nemoci Covid-19 je na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví nutné bez prodlení provést ověřovací vyšetření PCR metodou. Přímo na odběrovém místě tedy bude proveden PCR test novým stěrem z nosohltanu. Informace o výsledku tohoto vyšetření vám bude zaslána prostřednictvím SMS na mobilní telefon do 48 hodin.

16. prosince 2020