Dokončení akce: Chodník k Horní zastávce v Lubníku

Těstě před začátkem zimy se podařilo dokončit dlouho očekávanou realizaci akce chodníku k horní zastávce. Poslední metry dlažby se pokládaly takřka jeden den před sněhovou nadílkou, a tak na terénní úpravy a osetí travním semenem došla až na jaře. Firma Ovocné a okrasné školky Michálek, Lanškroun provedla ručně zarovnání terénu a místa osela travním semenem. Dále byly provedeny drobné úpravy, které se týkaly dotčených pozemků, nebo staveb.

Díky tomuto projektu došlo k významnému zvýšení bezpečnosti v daném úseku. Náklady na celou akci činily celkem 2 241 286,34 Kč. Na finanční zajištění celé akce jsme požádali o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu – spolufinancováno Evropskou Unií - prostřednictvím MAS Lanškrounsko z. s. Byla nám poskytnuta dotace v celkové výši 1 837 657,14 Kč.

Jednalo se o poslední úsek v obci, kde chodník chyběl, nyní se již můžeme projít bezpečně z jednoho konce obce na druhý. Děkujeme i majitelům okolních dotčených pozemků za vstřícnost a trpělivost. Jak se celá akce vydařila si můžete prohlédnout z přiložených fotografií, nebo v rámci vycházky.