Domovní čistírny odpadních vod - prodloužení termínu pro nahlášení zájemců

Vážení spoluobčané,

rádi bychom Vás informovali, že počet nahlášených občanů, kteří se rozhodli pro odkanalizování své nemovitosti systémem domovních čistíren odpadních vod (DČOV) splnil stanovenou hranici pro podání žádosti o dotaci.

Zastupitelstvo obce se rozhodlo prodloužit termín pro nahlášení zájemců o DČOV do 31.5.2023. Pokud jste se ještě plně nerozhodli, máte stále možnost se do projektu zapojit.

O dalším postupu a případné návštěvě projektanta budou majitelé dotčených nemovitostí včas informováni.

18. května 2023