Hlášení rozhlasu 2.1.2023

Římskokatolická farnost Lubník a Obec Lubník Vás všechny srdečně zvou na Tříkrálový koncert v místním kostele svatého Petra a Pavla, který se uskuteční v pátek 6. 1. 2023 od 17:30. Tradičně vystoupí SCHOLA GAUDIUM ze Svébohova pod vedením Josefa Hrocha

2. ledna 2023