Hlášení rozhlasu 4. 1 .2023

  1. Římskokatolická farnost Lubník a Obec Lubník Vás všechny srdečně zvou na Tříkrálový koncert v místním kostele svatého Petra a Pavla, který se uskuteční v pátek 6. 1. 2023 od 17:30. Tradičně vystoupí SCHOLA GAUDIUM ze Svébohova pod vedením Josefa Hrocha

  2. V sobotu 7. 1. 2023 proběhne předprodej vstupenek na nohejbalový ples formou prodeje dům od domu.

  3. Dále pak v sobotu 7. 1. 2023 proběhne v naší obci Tříkrálová sbírka.

4. ledna 2023