Informace o koronaviru - aktualizováno k 24.04.2020

Díky příznivému vývoji epidemiologické situace ve výskytu nemoci covid-19 Vláda ČR schválila rychlejší scénář uvolňování mimořádných karanténních opatření. Co se mění?

  • Změna pravidel pro pohyb na veřejnosti

Od pátku 24. dubna 2020 se mění pravidla pro pohyb a pobyt na veřejnosti. Pohyb venku či při sportování bude omezen na nanejvýš desetičlenné skupiny (s výjimkou rodinných příslušníku nebo za účelem výkonu profese) a lidé musí od sebe udržovat alespoň dvoumetrový odstup.

  • Změna harmonogramu otevírání provozoven

Vláda rozhodla, že urychlí naplánovaný scénář otevírání obchodů a provozoven. Od pondělí 27. dubna tak budou moci otevřít provozovny s prodejní plochou do 2 500 m2, provoz mohou spustit také posilovny (bez využití sprch) nebo zoologické zahrady. V naší obci se bude moci v úterý 28. dubna otevřít obecní knihovna, v pondělí 11. května letní zahrádka u hospody a od pondělí 25. května vnitřní prostory hospody.

Harmonogram uvolňování podnikatelských a dalších činností (verze 2) zde: https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/harmonogram-uvolnovani-podnikatelskych-a-dalsich-cinnosti-a-opatreni-ve-skolach-a-skolskych-zarizenich---180969/

  • Nošení roušek

I nadále platí povinnost chránit si po opuštění svého bydliště ústa a nos ochrannou pomůckou, jako je respirátor, rouška nebo například obyčejný šátek. Tato povinnost se nevztahuje na děti do věku dvou let, samotné řidiče ve vozidle či členy jedné domácnosti, kteří spolu jedou v jednom vozidle, a osoby s autismem. Dále se nevztahuje na osoby, které provozují individuální sport na venkovních sportovištích, běh nebo jízdu na kole ve volné přírodě, a to za předpokladu dodržení minimálního 2metrového odstupu mezi sebou.

  • Svatby

Svatby a registrovaná partnerství mohou být uzavírána za přítomnosti 10 osob (snoubenci, dva svědci, oddávající, matrikář a nejvýše další čtyři osoby). Snoubenci během obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest.

  • Bohoslužby

Bohoslužby se ve stejný čas může zúčastnit nejvýše 15 osob. Účastníci dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou (s výjimkami členů domácnosti), jsou si povinni před vstupem do prostoru povinně vydesinfikovat ruce, samozřejmostí je i nošení ochrany dýchacího ústrojí (vyjma přijetí Eucharistie/Večeře páně). V rámci bohoslužby se vynechává pozdravení pokoje a žehnání svěcenou vodou a podobné obřady.

  • Účast na spolkové činnosti

Povolena je spolková činnost, které se nesmí účastnit najednou více než deset osob. Mezi účastníky se dodržují odstupy min. 2 metry a bude k dispozici nádoba s desinfekčním prostředkem na desinfekci rukou.

  • Konzumace nápojů a potravin na veřejnosti

Vláda umožnila konzumaci nápojů na veřejnosti v nezbytně nutných případech pro potřeby nezbytného občerstvení, jedná-li se o potraviny určené k bezprostřední konzumaci. Platí ale povinnost vzdálit se od výdejního okénka nejméně 10 metrů.