Jak volit ve volbách do Zastupitelstva Pardubického kraje v případě nařízené karantény nebo izolace?

Ve dnech 2. a 3. října 2020 proběhnou volby do Zastupitelstva krajů Pardubického kraje. První informace o volbách jsme přinesli v letním zpravodaji, další pro vás chystáme v tom podzimním. Vzhledem k epidemiologickému vývoji je však důležité dopředu zmínit možnosti hlasování:

  1. Pokud NEMÁTE nařízenou karanténu, můžete volit v běžné volební místnosti, kterou bude zasedací místnost obecního úřadu v Lubníku na adrese Lubník 94 nebo můžete využít možnost hlasování do přenosné volební schránky, v tomto případě požádejte svého starostu na telefonním čísle 724 189 791.

  2. Pokud MÁTE nařízenou karanténu nebo izolaci, tak můžete volit ve středu 30. září 2020 z auta na drive-in stanovišti na parkovišti Aquaparku (letního koupaliště), v ulici V Lukách v Ústí nad Orlicí viz mapa zde. Drive-in stanoviště je otevřeno v čase od 07:00 do 15:00 hod. Stanoviště bude uzpůsobeno pro průjezd motorového vozidla, vybavení stanoviště zajistí armáda. Volič nebude vystupovat z auta, pouze bude popojíždět. Jediným okamžikem, kde může sundat roušku bude okamžik předložení občanského průkazu na výzvu komisaře, aby si ověřil totožnost. Více informací o drive-in volbě zde: https://www.idnes.cz/pardubice/zpravy/volby-drive-in-ministerstvo-vnitra.A200918_141310_pardubice-zpravy_lati? nebo na stránkách Pardubického kraje.

  3. Pokud MÁTE nařízenou karanténu nebo izolaci a nemůžete využít možnost drive-in hlasování, můžete využít možnost hlasování do zvláštní přenosné volební schránky. Do čtvrtka 1. října do 20:00 hodin můžete oznámit krajskému úřadu, že žádáte o příjezd speciální volební komise. Telefonní čísla pro příjem žádostí jsou 702 127 641 nebo 702 126 717. Příjem žádostí bude probíhat v pracovní době viz odkaz https://www.pardubickykraj.cz/volby?fbclid=IwAR193XIOJhJ8SXayvJ5r0ExQILV4WNimzu80PQWeweexOwgP63oDsQRRWtw - "Informace_o_telefonnich_cislech_volby". Tuto komisi budou tvořit členové drive-in týmu a přijedou s přenosnou volební schránkou za vámi domů. Toto hlasování bude probíhat od pátku 2. října od 7 hodin do soboty 3. října do 14 hodin.