"Kbelíková soutěž"

Kbelíková soutěž od 12.4. - 8.5.2022

Opět po roce jsme pro Vás připravili oblíbenou Kbelíkovou soutěž😊. Tentokrát jsme úkoly rozdělili na dva okruhy, a to pro menší děti (3-6 let) – v rámci obce a pro větší děti (7 a více let), který vede do lesa.

Menší děti:

  • Je připraveno 6 stanovišť s úkoly, které jsou rozmístěny po celé obci, viz mapa.
  • Stanoviště můžete projít najednou, nebo postupně, dle možností dítěte.

Seznam stanovišť:

Č.1 Hospodářská zvířata – stanoviště u poldru

Č.2 Počítání – v blízkosti autobusové zastávky na Žichlínek ( za vývěskou pod stromem)

Č.3 Cvrnkání kuliček – antukové hřiště- zde prosíme, abyste se pohybovali pouze kolem soutěže a nechodili zbytečně po hřišti, které je po zimně měkké a mohlo by dojít k jeho poškození.

Č.4 Ryby – hasičská nádrž – horní autobusová zastávka

Č.5 Naše obec – pod Lípou – odbočka ke Karlům mladším

Č.6 Rozcvička – pod přístřeškem za Obecním úřadem v Lubníku

Větší děti:

  • Je připraveno 6 stanovišť s úkoly.

  • Děti se vydají na cestu od značky start (u kravína) a dále se budou řídit podle šipek (nastříkané oranžovým značkovacím sprejem). Tam, kde je umístěn kbelík s úkoly, naleznete značku obálky.

  • Pro kontrolu rodičů přikládáme trasu vyznačenou na mapě

Každé stanoviště poznáte podle bílých, nebo červených kbelíků s logem TJ Sokol Lubník, z.s.. V každém kbelíku naleznete pracovní list, tužku a potřebné rekvizity. Výsledky Vašeho snažení pak do listu zaznamenáte. Až obejdete všechna stanoviště, zalepíte pracovní listy do obálky a odevzdáte na obecním úřadu. Na všechny účastníky čeká odměna. O předání odměn Vás budeme informovat prostřednictvím našeho Facebooku. Prosíme Vás však o ohleduplné zacházení s rekvizitami, které budou nezbytné pro plnění úkolů a o důsledné uzavírání kbelíků tak, aby pracovní listy mohly sloužit i dalším dětem po celou dobu trvání hry.

Eliška Čapková, předsedkyně TJ Sokol Lubník