KORONAVIR – INFORMACE A OPATŘENÍ č. 4, AKTUALIZACE 20.03.2020 V 09:00 HOD

Oznamujeme občanům, že Vláda ČR vydala nové nařízení, podle kterého dochází ke změně nákupních hodin pro osoby starší 65 let a dále pro osoby hendikepované s doprovodem. Nově platí, že v prodejnách potravin, drogerií a pošt tito občané mají vyhrazenou dobu nákupu od 7 do 9 hod. Ostatní mají po tuto dobu zákaz vstupu. Lékáren se nově žádné omezení týkat nebude. Děkujeme, že respektujete toto nařízení a pomáháte chránit zdraví všech občanů.

Současná právní úprava zákona o nemocenském pojištění umožňovala vyplácet zaměstnancům ošetřovné pouze při péči osoby mladší 10 let, a to po dobu devíti dnů. Vláda ČR na svém zasedání 19.03. tyto podmínky změnila. Vyplácení ošetřovného bude vypláceno po dobu, po kterou bude zákaz školní docházky platit. Současně rozhodla o zvýšení věkové hranice dětí z 10 na 13 let. Nárok na ošetřovné mají nově i osoby, které po uzavření denních stacionářů doma pečují o postižené osoby. Nařízení vlády bude platit zpětně a rodiny, které již ošetřovné čerpají, o ně nebudou muset znovu žádat.

Pro osoby samostatně výdělečně činné, které v současnosti zůstaly doma kvůli zajištění péče o děti, vláda schválila finanční příspěvek. Stát vyplatí 424 korun za den, tedy necelých 14.000 Kč za měsíc, všem živnostníkům, kteří pečují o děti 6 až 13 let za podmínky, že ošetřovné již nečerpá druhý člen rodiny.