KORONAVIR – INFORMACE A OPATŘENÍ č. 6, AKTUALIZACE 25.03.2020 VE 22:00 HOD.

Za účelem ochrany veřejného zdraví nařídilo Ministerstvo zdravotnictví pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu. Nařizuje zachovávat kontakt s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud je to možné. Mimořádné opatření je platné již od 24. března 2020 od 06:00 hod. do 1. dubna 2020 do 06:00 hod. Cílem navržených změn je snaha o dočasné maximální omezení sociálních kontaktů mezi lidmi tak, aby se v největší míře zamezilo komunitního přenosu onemocnění koronavirem.

Pardubický kraj přistoupil ke snížení počtu spojů v regionu z důvodu nenaplněnosti spojů v souvislosti s omezením volného pohybu. Již v polovině března byla omezena autobusová doprava, která začala jezdit v prázdninovém režimu. Od soboty 28. března 2020 budou zrušeny všechny víkendové autobusové spoje, a to až do odvolání. V pracovním týdnu bude snížen počet autobusů na 40 procent oproti běžnému stavu, na železnici pojede v týdnu 80 procent spojů a o víkendu polovina. Upravené jízdní řády naleznete na www.portal.idos.cz.