KORONAVIR - INFORMACE A PŘIJATÁ OPATŘENÍ č. 1

Vláda ČR přijala 15. března 2020 rozhodnutí o celostátní karanténě z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru. S účinností od pondělí 16. března 2020 00:00 hod. do úterý 24. března do 06:00 hodin se zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky. Výjimku tvoří cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou, nákupy potravin a léků nebo cesty do zdravotnických zařízení. Usnesení v celém znění včetně všech výjimek je zveřejněno na stránkách obce a vyvěšeno na úřední desce.

- Omezení obecního úřadu

Obecní úřad Lubník je od pondělí 16. března uzavřen. Poplatky za odpady a psy splatné do konce března jsou přijímány na účet obce 1322795349/0800. Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné, do poznámky vepište jména poplatníků nebo majitele psa. Sazba za poplatek komunálního odpadu je 450 Kč na poplatníka, výše poplatku za psa činí 100 Kč (za jednoho psa), 150 Kč (za druhého a dalšího psa). Známky na popelnice budou občanům předány po otevření úřadu. V ostatních úředních záležitostech se můžete obracet na starostu na tel. čísle 724 189 791.

- Obchod se smíšeným zbožím otevřen

Obchod se smíšeným zbožím je otevřen. Pouze omezí pracovní dobu v úterý a ve středu 17. a 18. března do 12 hodin.

Běžná otevírací doba:

PO 07:00 – 15:00

ÚT 07:00 – 12:00, 14:00 – 15:00

ST 07:00 – 15:00

ČT 07:00 – 12:00, 14:00 – 15:00

PÁ 07:00 – 15:00

SO 08:00 – 11:00

NE ZAVŘENO

Spoluobčanům starších ročníků, lidem se sníženou imunitou nebo občanům umístěných v karanténě, žijící osamoceně a bez možnosti jiné pomoci, nabízíme zprostředkování základních potravinových zásob a léčiv, ve snaze předejít jejich styku s koronavirem. V případě zájmu se spojte se starostou obce, tel. 724 189 791.

- Uzavření ostatních organizací v obci

Nadále zůstává v platnosti nařízení vlády o přerušení činnosti obecní knihovny, mateřského centra a místního pohostinství.

- Mohu s dětmi ven na hřiště?

Omezení volného pobytu se netýká ani pobytu v přírodě nebo v parcích. Lidé by se však neměli shlukovat.

- Co dělat, když mám příznaky nakažení koronavirem?

Zůstaňte doma a telefonicky kontaktujte svého praktického lékaře nebo příslušnou hygienickou stanici. V žádném případě nechoďte do nemocnice nebo bez předchozí konzultace ke svému praktickému lékaři.

- Jak se chovat, pokud mám nařízenou domácí karanténu?

Rady a doporučení od Ministerstva zdravotnictví ČR naleznete na stránkách www.koronavirus.mzcr.cz. Ministerstvo doporučuje zůstat doma, izolovat se od ostatních osob v domácnosti, nosit ústní roušku, krýt si ústa a nos při kašli, mýt si ruce, nezvat si domů návštěvy, držet se od svých domácích mazlíčků, prát prádlo na 60 °C, apod.

- Může mě ochránit bavlněná rouška?

Běžná rouška zdravého jedince nedokáže zcela ochránit před nákazou, ale je jedním ze způsobů, jak zastavit šíření viru. Jednorázových roušek je momentální nedostatek, ale lze použít roušky látkové. Po použití je nutné je vyvařit a vyžehlit. Návod na ušití lze najít na internetu.

Základní telefonní kontakty:

Bezplatná celostátní linka ke koronaviru - 1212

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje (07:00 – 19:00 hod) – 602 730 251

Státní zdravotní ústav (v provozu nonstop) – 724 810 106, 725 191 367, 725 191 370

Martin P. Totušek (starosta) – 724 189 791

Další informace: https://koronavirus.mzcr.cz/

16. března 2020

Přílohy:
 manual_-_koronavir.pdf (465,5 KB)