Mimořádné opatření od 12. dubna 2021

ŠKOLY

  • Do mateřských škol se vrátí pouze předškoláci.

    1. stupeň ZŠ se vrátí v rotační formě po týdnu po celých třídách.
  • Kompletně prezenční výuka u malotřídních a speciálních škol.

  • V ZUŠ a jazykových školách umožněna individuální výuka.

OBCHOD

  • Otevřou se papírnictví, obchody s dětským oblečením a obuvi, čistírny a prádelny, zámečnictví, opravny zařízení pro domácnosti nebo prodej náhradních dílů pro auta.

  • Farmářské trhy - ovoce, zelenina, maso, uzeniny, pekařské výrobky, květiny či osiva.

VOLNÝ ČAS

  • Zoologické a botanické zahrady mohou otevřít venkovní prostory s maximálním obsazením 20 procent své kapacity.

POHYB

  • S nouzovým stavem končí zákaz pohybu mezi okresy či zákaz večerního vycházení.

SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOB

  • Venku je možné, aby se shromažďovalo max. 20 osob, uvnitř max. 10 osob. Svatby a pohřby max. pro 15 osob. Tento zákaz se nevztahuje např. na zasedání zastupitelstva obce.

Zdroj: Pardubický kraj, vlada.cz

8. dubna 2021