Mobilní sběr odpadu

Obecní úřad Lubník pro vás připravil ve spolupráci s firmou EKOLA České Libchavy s.r.o. MOBILNÍ SVOZ ODPADU, který proběhne dne 03.06.2022 a bude proveden zastávkovým způsobem, při kterém dvě sběrná vozidla zastaví v určený čas na několika stanovištích v obci, kde budete moci odpady obsluhám vozidel odevzdat. Odpady odložené na stanovištích před příjezdem sběrných vozidel nebudou odvezeny!

Přehled stanovišť v obci:

  1. U dolní zastávky pod čp. 5 - 15:45 - 15:55 hod.

  2. Před bytovkou čp. 2 - 15:55 - 16:05 hod.

  3. U horní zastávky - 16:05 - 16:15 hod.

Druhy přebíraných odpadů: baterie, oleje, plechovky od barev, rtuťové zářivky a výbojky, zbytky ředitel, čistící hadry, rtuťové teploměry, pesticidy, fotochemikálie, léky, nádoby se zbytky škodlivin, vyřazené televizory a lednice, osobní pneumatiky bez disků apod.

Žádáme občany, aby při odevzdání elektro odpadu (typu lednice, televizor, žehlička) preferovali místo u čp. 5, které slouží každou první středu v měsíci od 15:00 do 16:30 hod. k předání velkoobjemového a elektro odpadu za přítomnosti obecního zaměstnance nebo starosty. Elektro odpad předaný firmě EKOLA při mobilním svozu je pro obec zpoplatněn, kdežto odvoz elektro odpadu umístěném v čp. 5 zajišťují pro obec společnost REMA zadarmo.