Nabídka pronájmu obecního bytu

Obec Lubník pronajme obecní byt pro příjmově vymezené osoby.

POPIS BYTU

Byt po částečné rekonstrukci I. kategorie č. 1 – 15 velikosti 2 + k.k. o celkové výměře 49,40 m2 s příslušenstvím v přízemí obytného domu čp. 81 v obci Lubník s kolnou. Byt se skládá z obývacího pokoje s kuchyňským koutem, ložnice, předsíně a koupelny s WC. Vytápění plynovým kotlem. Zařizovací předměty: sporák, kuchyňská linka, umyvadlo, WC, plynový kotel.

VÝŠE NÁJEMNÉHO

Výše nájemného činí 3.060 Kč. V nájemném nejsou zahrnuty ceny služeb (el. energie, plyn, telefon a televizní poplatky). Měsíční záloha na vodné a stočné je ve výši 100 Kč, ročně se provádí vyúčtování podle údajů VaK. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu 2 let, při nesplnění podmínek pronájmu na dobu 1 roku.

PODMÍNKY PRONÁJMU

Byt lze pronajmout:

  • samostatně žijící osobě, která prokáže, že její průměrný měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,8 násobek průměrné měsíční mzdy za rok 2019 zveřejněné Českým statistickým úřadem,

  • osobě s dalšími členy domácnosti (kteří spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby), která prokáže, že průměrný měsíční příjem domácnosti nepřesáhl v období 12 měsíců před uzavřením nájemní smlouvy 1,5 násobek průměrné měsíční mzdy za rok 2019 zveřejněné Českým statistickým úřadem,

  • osobě, která nemá vlastnické nebo spoluvlastnické právo k bytovému domu, rodinnému domu nebo bytu, ani je neužívá právem odpovídajícím věcnému břemeni. Tuto podmínku musí splňovat i další členové domácnosti, kteří mají v bytě bydlet. Příjmem se rozumí veškerý příjem zjištěný stejným způsobem a ve stejném rozsahu, jako je zjišťován příjmem pro účely životního minima (podle § 7 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu).

Podmínkou nájmu je přihlášení k trvalému bytu na uvedené adrese v obci Lubník.

ŽÁDOST

Písemnou Žádost o pronájem obecního bytu lze doručit na adresu Obec Lubník, Lubník 94, 563 01 Lanškroun nebo osobně v úředních hodinách PO a ST od 16 do 18 hodin, a to do středy 26.08.2020. Formulář naleznete pod článkem v příloze.

PROHLÍDKY

Uvedený byt je možné si prohlédnout v pondělí 24.08. a ve středu 26.08. od 16 do 18 hodin, a to po předchozí dohodě se starostou Martinem P. Totuškem (mob. 724 189 791).