Nález klíčů

Oznamujeme, že na dolním konci Lubníka byl nalezen svazek klíčů, který je možné vyzvednout v úředních hodinách na OÚ Lubník.

2. listopadu 2018