Návrh rozpočtu na rok 2019

Dne 12. prosince 2018 byl na úřední desce zveřejněn návrh rozpočtu obce Lubník na rok 2019. Rozpočet bude projednávám na jednání zastupitelstva obce dne 27. prosince 2018. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě 15 dnů od jeho zveřejnění nebo ústně při jeho schvalování zastupitelstvem obce.

13. prosince 2018