Návrh rozpočtu na rok 2020

Dne 27. listopadu 2019 byl na úřední desce zveřejněn návrh rozpočtu obce Lubník na rok 2020.

Návrh rozpočtu bude projednáván na jednání zastupitelstva obce dne 16. prosince 2019. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně k rukám starosty do 13. prosince 2019, nebo ústně při jeho projednávání na jednání zastupitelstva obce.

27. listopadu 2019