Nová odpočívadla v lese

Do nedávna byl na okraji obecního lesa umístěn jeden altán, který je hojně navštěvovaný. Obec by v tomto směru ráda rozšiřovala svůj mobiliář, a proto se rozhodla požádat o dotaci z Programu rozvoje venkova na vybudování dvou dřevěných zastřešených odpočívadel. Dotace je administrována prostřednictvím MAS Lanškrounsko a klade si za cíl zatraktivnit blízké okolí pro obyvatele obce i ostatní návštěvníky. Les se tak stane místem dostupnějším, a i v případě nenadálého deště se bude kde schovat.

První odpočívadlo bylo umístěno u brodu v blízkosti Hraničního potoka (pod altánem) a druhé bylo umístěno na okraji lesa na konci „pětkové cesty“. Obě odpočívadla mají shodné rozměry a jsou tvořeny zastřešeným stolem s lavicemi ze smrkové kulatiny a umístěny na betonových patkách. Cena zhotovení obou odpočívadel je 94.063,80 Kč. Odpočívadla byla financována ze Státního zemědělského intervenčního fondu (dotace je administrována přes Místní akční skupinu Lanškrounsko z. s.) ve výši 92 267 Kč. Neváhejte proto vyrazit do přírody a užít si ještě krásného podzimního počasí.

Text: Eliška Čapková Foto: Radka Karlová