Nový chodník k horní zastávce v Lubníku

Realizace dlouho očekávané investiční akce se přiblížila! Předmětem díla je vybudování nového chodníku v délce 275m podél silnice, který bude začínat u horní zastávky a naváže na chodník, který končí pod čp. 89.

Jedná se o nebezpečný úsek komunikace. Od celé akce si slibujeme výrazné zvýšení bezpečnosti pro chodce. Předpokládané zahájení stavby je stanoveno na první polovinu září s dobou dokončení k 30.11.2023. Cena díla byla vysoutěžena za 2 241 286,34 Kč. Zakázku vyhrála firma s nejnižší nabídnutou cenou, a to: SAPA – LPJ, spol. s.r.o.. Na finanční zajištění celé akce budeme žádat o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP). V současné době máme posouzen projektový záměr Místní akční skupinou Lanškrounsko, z.s., která deklaruje, že záměr je v souladu se se strategií místního rozvoje a s opatřením IROP v rámci programového rámce Doprava – bezpečnost pro pěší, což je nezbytnou součástí žádosti o podporu.

V souvislostí s realizací akce prosím dbejte v daném úseku zvýšené opatrnosti. Stavba s sebou přinese zvýšená rizika jak pro pěší, tak pro silniční dopravu. Dbejte proto instrukcí pracovníků stavby a respektujte dopravní značení. Jedná se o nepřehledný úsek komunikace a hrozí zde zvýšené riziko nehody.

Děkujeme Vám za Vaši spolupráci a společně se těšíme na výsledek, který vzhledem k potřebnosti, jistě ocení všichni občané, nevíce však Ti z horní části obce.

18. července 2023