Plánovaná odstávka dodávky elektrické energie

Společnost ČEZ Distribuce, a. s. upozorňuje, že dne 09.02.2022 dojde k plánované odstávce dodávky elektrické energie.

Plánovaná odstávka 09.02.2022 od 07:30 do 10:00 hod. zahrnuje tyto lokality:

  • č. p. 1, 5, 7-16, 25, 46-51, 53-65, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 82, 83, 84, 86, 87, 91, 94, 98, 103, 107, 108, 110, 111, 115, kat. území Lubník (kód 688053): parcelní č. 236/2, 624/5, 664/4, 702/9, 706/2, 749/1, 749/7, 749/8, 872/8

Plánovaná odstávka 09.02.2022 od 10:00 do 12:30 hod. zahrnuje tyto lokality:

  • č. p. 3, 4, 6, 19, 20, 23, 34, 88, 97, 100, 101, 102, kat. území Lubník (kód 688053): parcelní č. 2121