Pozvánka: Beseda s důchodci

Obec Lubník a Kulturní komise Lubník pořádá BESEDU S DŮCHODCI v sobotu 23. října 2021 od 15 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Svoji účast můžete potvrdit do pondělí 18. října u paní Hany Brejšové na tel. čísle 776 026 206 nebo u paní Marie Janské na tel. čísle 604 814 862.