Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce 19.10.2022

Obec Lubník v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění (dále jen „zákon o obcích“), informuje o místě, době a navrženém programu ustavujícího zasedání zastupitelstva obce: dosavadní starosta obce Lubník svolal, podle § 91 odst. 1 zákona o obcích ustavující zasedání zastupitelstva obce ve středu 19. října 2022 od 18:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

14. října 2022