Program Nová zelená úsporám LIGHT

Představujeme dotační program Nová zelená úsporám LIGHT. Cílem je pomoc nejzranitelnějším domácnostem v oblasti energetických úspor u rodinných domů. Zde se jedná především o dotace na výměnu oken, dveří, zateplení domů, apod.

Informace k programu NZUL:

Příjem žádostí od 9.1.2023.

Oprávnění žadatelé: – vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, nebo trvale obývané rekreační stavby, – za podmínky, že všichni členové domácnosti jsou příjemci starobního důchodu nebo invalidního důchodu 3. stupně, nebo domácnost pobírala v období od 12. 9. 2022 příspěvek na bydlení.

Podporovaná opatření:

Aktivita

Zateplení fasády - běžný metr - 6 000 Kč

Zateplení stropu pod půdou - kompletní opatření 50 000 Kč

Zateplení střechy - kompletní opatření - 120 000 Kč

Výměna oken 1ks - 12 000 Kč

Výměna vchodových dveří 1ks - 18 000 Kč

Zateplení podlahy na zemině, nebo nad nevytápěným suterénem - kompletní opatření 60 000 Kč

Maximální částka dotace 150.000 Kč na rodinný dům. Výše dotace 100 %.

Podání žádosti: Příjem žádostí bude otevřen 9. ledna 2023. Máte-li možnost, pusťte se do úprav svého obydlí již nyní. Dotaci lze vyplatit zpětně na realizace uskutečněné již od 12. září 2022.

Přílohy k žádosti: • Fotodokumentace. • Odborný posudek navrhovaných opatření, který vám vypracují zástupci MAS. • Doklad potvrzující vlastnictví bankovního účtu. • K žádosti budete též potřebovat potvrzení prokazující čerpání důchodu nebo příspěvku na bydlení.

MAS Lanškrounsko bude poskytovat žadatelům a zájemcům o dotaci bezplatné konzultace. Na pracovníky MAS je možné obracet prostřednictvím mailové adresy: nzul@maslanskrounsko.cz, či telefonu 730 174 487. Momentálně zapisujeme zájemce o dotaci do pořadníku a proto doporučujeme sjednávat si schůzky s předstihem.

Zdroj: https://maslanskrounsko.cz/

20. února 2023