Sčítání lidu 2021

Od začátku sčítání přijal Český statistický úřad již 3,5 milionu elektronických sčítacích formulářů, což představuje zhruba 7 milionů osob sečtených online. V Lubníku se již sečetlo 59% obyvatel.

Kdo se ještě nesečetl, může si vybrat, zda vyplní elektronický formulář či využije jeho listinnou formu. ČSÚ doporučuje využívat elektronický formulář, protože jeho vyplnění je snadné, rychlé a zcela bezkontaktní, z epidemického hlediska tak naprosto bezrizikové.

Sčítání končí 11. května. Do tohoto data je nezbytné odeslat elektronický nebo listinný formulář.

Zdroj: Sčítání 2021