Upozornění drobným chovatelům drůbeže na nebezpeční šíření Ptačí chřipky

Státní veterinární správa (SVS) v souvislosti s nárůstem případů ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky H5N1 v České republice i jinde v Evropě vyhlašuje mimořádná veterinární opatření s celostátní platností.

Všem chovatelům drůběže s výjimkou běžčů a holubů se zakazuje chovat drůběž pod širým nebem a nařižuje umístit chovné ptáky do budov hospodářství. Drobní chovatelé, u kterých není z objektivních důvodů možné chovanou drůbež trvale umístit a držet uvnitř budov v hospodářství, mohou využít výjimku. Mohou drůbež ponechat po dobu nezbytně nutnou venku, ale musí omezit venkovní prostory chovu, do nichž má drůbež přístup. Současně v co nejvyšší možné míře minimalizovat kontakt chované drůbeže s volně žijícími ptáky, například nepouštět chovanou vodní drůbež na volné vodní plochy, kde může docházet k jejím kontaktům s divokými kachnami či labutěmi. Nezbytné je rovněž zabránit kontaktu chované drůbeže s jinou drůbeží např. v sousedním chovu.

Všichni chovatelé drůbeže (včetně chovatelů holubů a běžců) musí podávat vodu a krmivo chovaným ptákům uvnitř hospodářské budovy případně pod přístřeškem, který zabrání jeho kontaminaci výkaly volně žijících ptáků. Stejně tak platí povinnost chránit skladované krmivo, stelivo a vodu před kontaminací trusem volně žijících ptáků. Chovatelé registrovaní v ústřední evidenci hospodářských zvířat na jejichž hospodářstvích není drůbež či ptáky možno umístit do budov musí o této skutečnosti neprodleně informovat místně příslušnou krajskou veterinární správu. Tato povinnost naopak neplatí pro neevidované chovy.

Za nedodržení mimořádného opatření hrozí 2 mil. pokuta pro podnikající a právnické osoby, u fyzických osob je pokuta do 100 tisíc korun.

Zdroj: https://www.svscr.cz/ a https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3404434-veterinari-zakazali-kvuli-ptaci-chripce-chov-drubeze-pod-sirym-nebem

Foto: SVCCR

26. listopadu 2021