Úprava cen vodného pro rok 2020

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. na svém zasedání dne 29. 11. 2019 posoudilo všechny závazné podmínky cenové regulace oboru, kde úplaty za vodné a stočné jsou zařazeny mezi komodity, jejichž ceny jsou tzv. „věcně usměrňované“. Dále pak zvážilo i sociální dopady zvýšení cen vodného a stočného a rozhodlo o úpravě cen pro rok 2020 tak, jak je uvedeno v příloze.

Oproti tarifu platném v roce 2019 dochází od 01.01.2020 k navýšení vodného a stočného celkem o 4,3 % (z toho vodné 4,2 %,stočné 4,4 %). Po změně sazby DPH z 15 % na 10 % k 1. 5. 2020, se cena sníží.

14. ledna 2020

Přílohy:
 cena_2020.pdf (654,5 KB)