Uvolnění opatření MZČR od 01.07.2020

MZČR od 01.07.2020 ruší mimořádné opatření, kdy byl zakázán pohyb osob bez ochrany dýchacích cest. Aktuálně se můžeme pohybovat bez roušek jak ve venkovních prostorách, tak ve vnitřních prostorách.

⚠️Výjimkou zůstávají všechny osoby ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb (návštěvy, pacienti i zdravotníci) a zdravotničtí pracovníci poskytující zdravotní služby mimo zdravotnické zařízení dle nařízení MZČR (čj. MZDR 16214/2020-4/MIN/KAN).

Více informací: http://www.mzcr.cz/obsah/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19_4135_1.html

1. července 2020