Uzavírka u lanškrounské Krčmy

Ve dnech od 13. července 2020 do 24. července 2020 bude provedena úplná uzavírka silnice II/315 v ul. Dukelských hrdinů a zúžení jízdního pruhu na silnici I/43 v ul. Dobrovského v Lanškrouně (u hostince „Krčma“) z důvodu stavebních prací: „Reko MS Lanškroun – Dobrovského“.

Objízdná trasa je vedena vlevo po místní komunikaci v ul. Žižkova až ke křižovatce se silnicí III/36810 v ul. Lidická, zde se odbočí vpravo, dále se pojede až ke křižovatce se silnicí I/43 v ul. Komenského. Objízdná trasa je vedena obousměrně.

Zdroj: https://www.lanskroun.eu/uzavirka-silnice-ii-315-v-ul-dukelskych-hrdinu-a-zuzeni-jizdniho-pruhu-na-silnici-i-43-v-ul-dobrovskeho-v-lanskroune/d-15009?fbclid=IwAR06vSFXFZeYF5H2uTjzk19RfFBcrAhdX41BZaPuFp-aCOtnaPCQXutuv8E

12. července 2020