Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021

TERMÍN VOLEB

Volby do poslanecké sněmovny se uskuteční v pátek 8. a v sobotu 9. října 2021. První den bude volební místnost v budově obecního úřadu čp. 94 otevřena od 14:00 do 22:00 hod., druhý den pak od 08:00 do 14:00 hod.

KDO MŮŽE HLASOVAT?

Každý svéprávný občan České republiky, který alespoň ve druhý den konání voleb dosáhl věku 18 let.

CO SI VZÍT S SEBOU?

K volbám je nutné si vzít s sebou průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas), příp. voličský průkaz, pokud budete volit v jiné volební místnosti, než tam kde máte trvalé bydliště. Přinést si můžete i sadu svých hlasovacích lístků, které dostanete do schránky. Stejnou sadu můžete obdržet i od okrskové komise přímo ve volební místnosti.

JAK SE VOLÍ?

Prokážete se dokladem totožnosti. Komisař si vás pak odškrtne v příslušném seznamu a vydá vám úřednickou obálku, případně i hlasovací lístky. Odeberete se za plentu. Tam vložíte jeden hlasovací lístek do úřednické obálky. Můžete na něm také zakroužkovat nejvýše 4 kandidáty, které chcete upřednostnit před ostatními. Takto zvýhodněný kandidát může díky vašim preferenčním hlasům přeskočit kandidáty, kteří jsou na lístku před ním. Váš hlas bude platný, i když nikoho neoznačíte.

KORONAVIRUS

Pokud jste v karanténě nebo v izolaci kvůli koronaviru, i tak můžete volit.

Hlasovat mohou lidé z auta u volebního stanoviště, takzvané drive-in hlasování. Tato stanoviště budou v každém okresu. Pro okres Ústí nad Orlicí je zřízeno volební stanoviště na parkovišti u Aquaparku - letního koupaliště, ul. V Lukách, Ústí nad Orlicí. Tímto způsobem mohou lidé volit ve středu 6. října od 08:00 do 17:00 hod. Kromě dokladu totožnosti s sebou musí mít i doklad o nařízené karanténě.

Při nařízené karanténě můžete hlasovat i do zvláštní přenosné volební schránky. Musíte ale do 7. října do 20:00 hod. oznámit krajskému úřadu na tel. čísle +420 702 127 641 nebo +420 702 126 717, že žádáte o příjezd speciální komise pro hlasování s přenosnou volební schránkou. Tímto způsobem můžete volit od pátku 8. října od 08:00 do 22:00 hod do soboty 9. října od 08:00 do 14:00 hod.

6. října 2021